[KB2955] Zoznam najznámejších chybových hlásení pri inštalácii produktov ESET

Problém

Riešenie

Používatelia systému Android

Chybové hlásenia pri inštalácii

Chybové hlásenie Popis problému a jeho riešenie
Chyba pri komunikácii s jadrom programu Chyba jadra. Vyriešte hlášku „Chyba pri komunikácii s jadrom programu“
Inštalácia bola predčasne ukončená (ESET Smart Security Premium, ESET Internet Security, ESET NOD32 Antivirus)
Chyba 2878: Upozornenie: Našli sa iné bezpečnostné produkty ALEBO Chyba inštalácie. Skúste to neskôr alebo si stiahnite a nainštalujte offline inštalátor Odstráňte tento problém.
Chyba 1603
Inštalácia bola prerušená (Kód chyby: WIN.1620) Nainštalujte svoj bezpečnostný produkt ESET určený pre domácnosti pomocou offline inštalátora. Po úspešnej inštalácii môžete použiť rovnakú licenciu ESET.
SC Error Code 11 Ak inštalujete program ESET Remote Administrator na server, ubezpečte sa, že ste počas inštalácie prihlásený pod administrátorským účtom.
Nepodarilo sa odinštalovať predchádzajúcu verziu. Odinštalujte ju manuálne a znovu spustite inštaláciu. Vykonajte manuálnu inštaláciu.
Táto verzia produktu nie je určená pre inštaláciu na serverové operačné systémy.

Informácie o tom, aké sú požiadavky na systém, na ktorý chcete nainštalovať neserverové produkty ESET, nájdete v nasledujúcich článkoch:

Pre pokračovanie v odinštalácii je potrebné zadať správne heslo.
 • Nastavenia vášho produktu ESET sú chránené heslom. Stlačte kláves F5 pre otvorenie okna rozšírených nastavení, rozbaľte položku Nastavenia prístupu → Používateľské rozhranie → Ochrana nastavení heslom a zadajte vaše platné heslo pre pokračovanie v odinštalácii.
 • Ak neviete, aké je vaše heslo, použite náš odblokovací nástroj ESET Unlock Utility na odstránenie hesla a obnovenie prístupu k nastaveniam programu. Obnova pôvodného hesla možná nie je.
Táto verzia produktu nie je kompatibilná s nainštalovanou verziou. Preto nie je možné spustiť reinštaláciu. Odinštalujte prosím aktuálnu verziu produktu z tohto počítača a znovu spustite inštaláciu.
Uistite sa, že inštalujete najnovšiu verziu toho produktu ESET, ktorý máte na počítači už nainštalovaný.
Hlavička súboru je poškodená Táto chyba sa vyskytuje vtedy, keď sa používateľ pokúša inštalačný súbor vo formáte .exe rozbaliť svojpomocne (napr. metódou unRar) namiesto toho, aby ho nechal automaticky rozbaliť inštalátorom. Ak ste stiahli inštalačný súbor produktu ESET z našej stránky, inštaláciu spustíte dvojitým kliknutím na tento súbor. Príslušné inštalačné súbory budú automaticky extrahované a spustí sa sprievodca, ktorý vás prevedie celým procesom inštalácie.
Tento inštalačný balíček je určený pre 32 bitové operačné systémy. Použite, prosím, inštalačný balíček pre 64 bitové operačné systémy.
Táto chyba nastane vtedy, keď sa používateľ snaží nainštalovať produkt ESET na operačný systém, ktorého architektúra sa nezhoduje s architektúrou inštalovaného produktu (napr. 32 bitovú verziu produktu na 64 bitový systém).
Došlo k sieťovej chybe pri pokuse o čítanie zo súboru : .msi alebo sa v protokole udalostí nachádza záznam Produkt: ESET -- Error 1316
Toto chybové hlásenie sa zobrazuje vtedy, keď došlo k zmene názvu súboru inštalátora vo formáte .msi. Použite ESET inštalátor .msi s jeho pôvodným názvom.
 • Súbor premenujte naspäť na pôvodný názov.
 • Pokiaľ si tento názov nepamätáte, odporúčame vám inštalátor opätovne stiahnuť.
Inštalácia bola prerušená (Chyba 1618) Táto chyba sa vyskytuje zvyčajne vtedy, keď na vašom počítači prebieha iná inštalácia alebo aktualizácia systému Windows. Keď inštalátor systému Windows beží ako jeden z aktívnych procesov, ďalšia inštalácia môže byť aktívna iba na pozadí. Vyriešte tento problém.
Inštalácia nebola úspešne dokončená (Kód chyby: MSI.1406, MSI.1303)
Kód chyby MSI.1406 a MSI.1303 indikuje konflikt medzi vašimi systémovými oprávneniami a inštaláciou bezpečnostného produktu ESET.
 
 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor inštalátora ESET, kliknite na možnosť Spustiť ako správca a pokračujte podľa pokynov v okne sprievodcu inštaláciou. Ak sa vám aj naďalej zobrazuje tá istá chyba, vytvorte priamo na disku C: nasledujúce tri priečinky:
  • ESET Security
  • ESET Modules
  • ESET Data
 1. Spustite ESET inštalátor a pre zmenu predvoleného inštalačného priečinka sa riaďte jedným z nasledujúcich postupov:
  • Live inštalátor alebo offline inštalátor: Pri výzve na zapnutie/vypnutie systému LiveGrid a detekcie potenciálne nechcených aplikácií kliknite na možnosť Zmeniť inštalačný priečinok. Predvolené cesty zmeňte na vami vytvorené priečinky a následne kliknite na Pokračovať.
  • Inštalácia zo súboru typu MSI: Pri výzve na zapnutie/vypnutie detekcie potenciálne nechcených aplikácií kliknite na možnosť Rozšírené nastavenia. Predvolené cesty zmeňte na vami vytvorené priečinky a následne kliknite na Pokračovať.

Návratové kódy pri inštalácii

Vrátená správa Návratový kód Popis návratového kódu a jeho riešenie
Inštalácia bola zrušená používateľom 5002, 5012 Inštalácia bola zrušená používateľom. Reštartujte Sprievodcu inštaláciou.
Aplikácia už existuje 5020, 5021, 5022 Vo vašom systéme je už daný produkt ESET nainštalovaný. V prípade potreby odinštalujte súčasný produkt ESET a aktualizujte ho na najnovšiu verziu.
Inštalácia už prebieha 1008 Sprievodca inštaláciou je už spustený.
Na disku nie je dostatok miesta 5014 Skontrolujte aktuálne miesto na disku.
Vyžaduje sa reštart 1, 2 Reštartujte počítač.
Chyba na sieti 5003, 5004, 5005, 5009, 5010 Skontrolujte nastavenia siete a pripojenie na internet.
Balík bol počas inštalácie zamietnutý 5013, 5018, 5019 Znovu si stiahnite súbor inštalátora.
Inštalácia prebehla úspešne 0 Váš produkt ESET bol úspešne nainštalovaný.
Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)