[KB2955] Zoznam najznámejších chybových hlásení pri inštalácii produktov ESET

Riešenie

Chyba pri komunikácii s jadrom programu

Riaďte sa inštrukciami uvedenými v tomto článku našej Databázy znalostí.


Obrázok 1-1
 

Inštalácia bola predčasne ukončená (ESET Smart Security Premium/ESET Internet Security/ESET NOD32 Antivirus)


Chyba 2878: Upozornenie: Našli sa iné bezpečnostné produkty ALEBO Chyba inštalácie. Skúste to neskôr alebo si stiahnite a nainštalujte offline inštalátor

Navštívte tento článok Databázy znalostí s odporúčaným riešením.
 

Chyba 1603

Pre vyriešenie tohto problému vykonajte manuálnu odinštaláciu a následne produkt ESET opäť nainštalujte. Pokyny nájdete v tomto článku Databázy znalostí.
 

Inštalácia bola prerušená, Kód chyby: WIN.1620

Pre vyriešenie tohto problému nainštalujte váš bezpečnostný produkt ESET určený pre domácnosti pomocou offline inštalátora. Po úspešnej inštalácii môžete použiť rovnakú ESET licenciu. Offline inštalátory pre jednotlivé produkty nájdete v tomto článku Databázy znalostí.
 

SC Error Code 11

Ak inštalujete program ESET Remote Administrator na server, ubezpečte sa, že ste počas inštalácie prihlásený pod administrátorským účtom.
 

Nepodarilo sa odinštalovať predchádzajúcu verziu. Odinštalujte ju manuálne a znovu spustite inštaláciu.

Inštrukcie, ako manuálne odinštalovať produkt ESET, nájdete v tomto článku Databázy znalostí.
 

Táto verzia produktu nie je určená pre inštaláciu na serverové operačné systémy.

Informácie o tom, aké sú požiadavky na systém, na ktorý chcete nainštalovať neserverové ESET produkty, nájdete v nasledujúcich článkoch:

Pre pokračovanie v odinštalácii je potrebné zadať správne heslo.

Nastavenia vášho produktu ESET sú chránené heslom. Stlačte F5 pre otvorenie okna rozšírených nastavení, rozbaľte položku Používateľské rozhranie → Nastavenia prístupu  Ochrana nastavení heslom a zadajte vaše platné heslo pre pokračovanie v odinštalácii.

 • Ak neviete, aké je vaše heslo, použite náš odblokovací nástroj ESET Unlock Utility na odstránenie hesla a obnovenie prístupu k nastaveniam programu. Obnova pôvodného hesla možná nie je.
   

Táto verzia produktu nie je kompatibilná s nainštalovanou verziou. Preto nie je možné spustiť reinštaláciu. Odinštalujte prosím aktuálnu verziu produktu z tohto počítača a znovu spustite inštaláciu.

Uistite sa, že inštalujete novšiu verziu rovnakého produktu ESET, ktorý máte na počítači už nainštalovaný. Viac informácií nájdete v nasledujúcich článkoch našej Databázy znalostí:

Hlavička súboru je poškodená.

Táto chyba sa vyskytuje vtedy, keď sa používateľ pokúša inštalačný súbor vo formáte .exe rozbaliť svojpomocne (napr. metódou unRar) namiesto toho, aby ho nechal automaticky rozbaliť inštalátorom. Ak ste stiahli inštalačný súbor produktu ESET z našej stránky, inštaláciu spustíte dvojitým kliknutím na tento súbor. Príslušné inštalačné súbory budú automaticky extrahované a spustí sa sprievodca, ktorý vás prevedie celým procesom inštalácie.
 

Tento inštalačný balík je určený pre 32-bitové operačné systémy. Použite, prosím, inštalačný balík pre 64-bitové operačné systémy.

Táto chyba nastane vtedy, keď sa používateľ snaží nainštalovať bezpečnostné riešenie od spoločnosti ESET na operačný systém, ktorého architektúra sa nezhoduje s architektúrou inštalovaného ESET produktu. Pokiaľ chcete zistiť, aký typ operačného systému používate a či inštalujete správnu verziu ESET produktu, navštívte nasledujúce články Databázy znalostí spoločnosti ESET:


Obrázok 1-2
 

Došlo k sieťovej chybe pri pokuse o čítanie zo súboru : .msi alebo sa v protokole udalostí nachádza záznam Produkt: ESET -- Error 1316

Toto chybové hlásenie sa zobrazuje vtedy, keď bol zmenený názov súboru inštalátora vo formáte .msi.

 • RIEŠENIE: Použite ESET inštalátor s jeho pôvodným názvom. Súbor môžete premenovať naspäť na pôvodný názov. Pokiaľ si tento názov nepamätáte, odporúčame vám inštalátor opätovne stiahnuť z našej webovej stránky v sekcii Na stiahnutie a názov súboru následne nijako nemeniť.
   

Inštalácia bola prerušená (Chyba 1618)

Táto chyba sa vyskytuje zvyčajne vtedy, keď na vašom počítači prebieha iná inštalácia alebo aktualizácia systému Windows. Keď inštalátor systému Windows beží ako jeden z aktívnych procesov, ďalšia inštalácia môže byť aktívna iba na pozadí.

 • RIEŠENIE: Počkajte, kým sa dokončia všetky inštalačné a aktualizačné procesy systému Windows, ktoré práve prebiehajú na vašom počítači, a následne sa znova pokúste o inštaláciu ESET produktu. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET:


Obrázok 1-3
 

Inštalácia nebola úspešne dokončená (Kód chyby: MSI.1406, MSI.1303)

Chybové hlásenia s kódmi MSI.1406 a MSI.1303 poukazujú na konflikt medzi inštaláciou ESET produktu a systémovými oprávneniami.

 • RIEŠENIE: Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor inštalátora ESET, v kontextovej ponuke kliknite na možnosť Spustiť ako správca a pokračujte podľa pokynov v okne sprievodcu inštaláciou. Ak sa vám aj naďalej zobrazuje tá istá chyba, vytvorte priamo na disku C: nasledujúce tri priečinky: 'ESET Security', 'ESET Modules' a 'ESET Data'. Spustite ESET inštalátor a pre zmenu predvoleného inštalačného priečinka sa riaďte jedným z nasledujúcich postupov:
  • Live inštalátor alebo offline inštalátor: Pri výzve na zapnutie/vypnutie systému LiveGrid a detekcie potenciálne nechcených aplikácií kliknite na možnosť Zmeniť inštalačný priečinok. Predvolené cesty zmeňte na vami vytvorené priečinky a následne kliknite na Pokračovať.
  •  Inštalácia zo súboru typu MSI: Pri výzve na zapnutie/vypnutie detekcie potenciálne nechcených aplikácií kliknite na možnosť Rozšírené nastavenia. Predvolené cesty zmeňte na vami vytvorené priečinky a následne kliknite na Pokračovať.
    

Ak sa vám stále nedarí vyriešiť váš problém, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)