[KB2861] Zobrazilo sa mi chybové hlásenie o predčasne ukončenej inštalácii produktu ESET

Problém

 • Ak sa vám pri upgrade vášho produktu ESET Smart Security/ESET NOD32 Antivirus zobrazilo chybové hlásenie „Inštalácia bola predčasne ukončená“, riaďte sa pokynmi v tomto článku našej databázy znalostí.
 • Inštalácia nebola úspešná: „Vrátenie akcie späť“
 • Chýba služba Base Filtering Engine

Uistite sa, že inštaláciu neblokuje funkcia Zabránenie spusteniu údajov (DEP)

V prípade, že sa vám chybové hlásenie „inštalácia bola predčasne ukončená“ zobrazuje hneď, ako sa pokúsite spustiť inštalačný súbor ESET z priečinka Prevzaté súbory, prečítajte si tento článok ešte pred tým, ako prejdete na kroky spomenuté nižšie.

 

Podrobnosti

Riešenie spomenuté nižšie môže platiť aj pre nasledujúce chybové hlásenia:

 • Nepodarilo sa inicializovať ESET Firewall
 • Služby neboli spustené
 • Nepodarilo sa inicializovať vírusovú kontrolu

Pre odstránenie služby Base Filtering Engine využíva malvér alebo exploit príkaz (sc delete bfe), ktorý spôsobí zastavenie služby Base Filtering Engine po reštarte systému. Tento problém sa netýka iba infiltrácie Win32/Sirefef, ale aj viacerých falošných antivírusových aplikácií. Podobný problém nastáva, aj keď falošný antivírus vykoná príkaz, ktorý skryje všetky súbory.

Riešenie

I. Spustite nástroj ESET Uninstaller pre odstránenie čiastočných inštalácií

Odporúčame vám nástroj ESET Uninstaller spustiť v Núdzovom režime s použitím siete (Safe Mode with Networking), aby mohli byť odstránené všetky zostávajúce časti predchádzajúcich programov ESET, ako aj čiastočné inštalácie, ktoré v počítači zostali po zlyhaných pokusoch o inštaláciu vášho nového produktu ESET. Po odstránení predchádzajúcich inštalácií pomocou nástroja ESET Uninstaller sa opäť pokúste nainštalovať váš nový produkt ESET.

II. Odstráňte z počítača akékoľvek existujúce antivírusové riešenia

Pre úspešné nainštalovanie vášho bezpečnostného produktu ESET je dôležité, aby na počítači neboli nainštalované iné antivírusové produkty. Klasická odinštalácia cez systém Windows (Pridanie alebo odstránenie programov) zvyčajne nie je dostatočne dôkladná. Prezrite si náš zoznam nástrojov na odstránenie najbežnejších antivírusových programov pre Windows, kde nájdete aj odkazy na stiahnutie daných nástrojov. Ak si nie ste istý, či na počítači je nainštalovaný nejaký antivírusový produkt, odporúčame vám použiť nástroj ESET AV Remover, ktorý tento typ programov na vašom systéme dokáže vyhľadať.

Ak problém stále pretrváva, prejdite na sekciu III nižšie. 

III. Spustite nástroj ESET SirefefCleaner s parametrom /r pre obnovenie služby Base Filtering Engine

Nástroj ESET SirefefCleaner umožňuje obnoviť službu Base Filtering Engine s použitím parametra /r. Postupujte podľa nasledujúcich krokov aj v prípade, že váš počítač podľa vás nie je infikovaný:

 1. Stiahnite si nástroj ESETSirefefCleaner

Pri výzve systému na potvrdenie akcie kliknite na možnosť Uložiť. Vyberte cieľový priečinok, do ktorého sa stiahnutý nástroj uloží. Môže tiež dôjsť k automatickému uloženiu do priečinka Prevzaté súbory.

 1. Stlačte kláves Windows  + R pre otvorenie dialógového okna s názvom Spustenie.

 2. Napíšte C:Users\%username%DownloadsESETSirefefCleaner.exe /r (kde C je váš primárny adresár a %username% je názov používateľského konta) a kliknite na OK.

Obrázok 2-1

 1. Pri výzve funkcie Kontrola používateľských kont kliknite na možnosť Áno.

 2. V okne s licenčnou dohodou pre nástroj ESET Sirefef Cleaner kliknite na možnosť Agree (Súhlasím).

 3. Nástroj prekontroluje systém a ak nenájde žiadne hrozby, automaticky sa ukončí. Ak nástroj hrozbu nájde, pokračujte podľa pokynov na obrazovke. Po skončení sa môže zobraziť výzva na manuálne reštartovanie počítača.

 4. Po reštartovaní počítača nainštalujte váš bezpečnostný program ESET; podrobné inštrukcie nájdete v príslušnom článku databázy znalostí:

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)