[KB2289] Ako manuálne odinštalujem bezpečnostný produkt ESET prostredníctvom nástroja ESET Uninstaller?

Problém

 • Pokúsili ste sa odinštalovať svoj bezpečnostný produkt ESET štandardným spôsobom cez ponuku Štart, no aj naďalej máte problém odinštalovať, prípadne preinštalovať produkt ESET
 • Váš bezpečnostný produkt ESET zostáva po odinštalovaní aktívny
 • Pokusy o odinštalovanie produktu sú neúspešné
 • Nástroj ESET Uninstaller neodporúčame používať na virtuálnych počítačoch v prostredí Microsoft Azure/Amazon, pretože tento nástroj je potrebné spustiť, keď je zariadenie v núdzovom režime. Virtuálne počítače v prostredí Microsoft Azure/Amazon nemajú v núdzovom režime aktívne RDP pripojenie, pri reštarte do núdzového režimu preto dôjde k ich uzamknutiu.
 • Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
 • Windows Vista, Home Server, XP, Windows Server 2003 R2, 2003, 2000

Verzia článku pre používateľov systému macOS

Podrobnosti


Kliknutím rozbaľte

 

Ak chcete preinštalovať svoj bezpečnostný produkt ESET, nie je potrebné kupovať žiadnu dodatočnú licenciu. Vaša licencia zostáva aktívna až do skončenia jej platnosti, a to bez ohľadu na to, koľkokrát ste svoj produkt na príslušnom počítači odinštalovali alebo nainštalovali.

Aké novinky prináša nástroj ESET Uninstaller vo verzii 9.0.3.0?

 • Podpora čistenia úložiska ovládačov
 • Podpora zálohovania sieťového rozhrania pred vykonaním operácie odinštalovania
 • Zmeny v zobrazovaných správach (napr. pridané číslo verzie: ESET Remote Administrator Agent 6.1.365.0)
 • Pridané podrobné informácie do protokolov pre jednoduchšie ladenie (napr. vstup/výstup funkcie)
 • Podpora čistenia Centra zabezpečenia systému Windows
 • Pridaný parameter /fix-filter-list, ktorý je možné spustiť v štandardnom aj núdzovom režime

Aké novinky priniesol nástroj ESET Uninstaller vo verzii 9.0.1.0?

 • Kompatibilita s Windows Server 2016
 • Kompatibilita s Windows Server 2019
 • Podpora pre ESET Enterprise Inspector Agent
 • Podpora pre ESET Enterprise Inspector Server
 • Podporuje iba Windows 7 a novšie operačné systémy

Aké novinky priniesol nástroj ESET Uninstaller vo verzii 8.0.13.0?

 • Posledná verzia podporujúca systémy Windows XP a Windows Vista

Aké novinky priniesol nástroj ESET Uninstaller vo verzii 8.0.9.0?

 • Kompatibilita s Windows 10 RS3
 • Nástroj ESET Uninstaller nie je možné spustiť v normálnom režime

Aké novinky priniesol nástroj ESET Uninstaller vo verzii 8.0.5.0?

 • Podpora pre odinštalovanie programu ESET Mail Security for Microsoft Exchange (6.x)
 • Podpora pre ESET Mail Security for IBM Domino (6.x)
 • Podpora pre ESET Security for SharePoint Server (6.x)
 • Podpora pre ESET File Security (6.x)
 • Podpora pre odinštalovanie komponentov nástroja ESET Remote Administrator 6.x: ERA Agent, Server, MDM, Proxy, RD Sensor
 • Pri výbere produktov, ktoré chcete odinštalovať, sa zobrazia celé názvy produktov
 • Odstránenie 45 registrových kľúčov, ktoré boli predtým vynechané
 • Nástroj ESET Uninstaller je možné spustiť len v núdzovom režime (Safe Mode)
 • Kompatibilita s ovládačmi ESET Endpoint Encryption (predtým DESlock)

Aké novinky priniesol nástroj ESET Uninstaller vo verzii 7.0.7.0?

 • Verzia, ktorá podporuje nasledujúce operačné systémy: Windows Vista, Home Server, XP, Windows Server 2003 R2, 2003, 2000
 • Podpora pre Windows 10
 • Podpora pre odinštalovanie programov ESET NOD32 Antivirus 9.x a ESET Smart Security 9.x

Aké novinky priniesol nástroj ESET Uninstaller vo verzii 7.0.3.0?

 • Podpora produktov ESET Endpoint verzie 6.x

Aké novinky priniesol nástroj ESET Uninstaller vo verzii 7.0.1.0?

 • Podpora pre odinštalovanie programov ESET NOD32 Antivirus 8.x a ESET Smart Security 8.x

Riešenie

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Vyexportujte si nastavenia

Ešte pred použitím nástroja ESET Uninstaller si vyexportujte všetky nastavenia svojho produktu ESET. Po odinštalovaní produktu sa už k svojim nastaveniam nedostanete.

Zálohujte si nastavenia sieťového adaptéra

Po použití nástroja ESET Uninstaller môže byť potrebné preinštalovať sieťové ovládače. Je preto vhodné si sieťové nastavenia najskôr zálohovať, aby ste ich mohli po odinštalácii pomocou nástroja ESET Uninstaller znova obnoviť. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Pred spustením nástroja na odinštalovanie: Otvorte príkazový riadok s právami správcu a spustite nasledujúci príkaz pre vytvorenie zálohy sieťových nastavení:
  • netsh -c interface dump > C:\NetworkSettings.txt
 2. Po dokončení odinštalovania: Preinštalujte sieťový ovládač (ak je to potrebné), otvorte príkazový riadok s právami správcu a spustite nasledujúci príkaz pre obnovenie nastavení zo zálohy:
  • netsh -f C:\NetworkSettings.txt
 1. Stiahnite si nástroj ESET Uninstaller a uložte ho na Pracovnú plochu.

 2. Reštartujte svoj počítač a systém spustite v núdzovom režime (Safe Mode).

 3. V núdzovom režime dvakrát kliknite na stiahnutý inštalačný súbor ESET Uninstaller, aby sa nástroj spustil. Ak chcete použiť rozšírené príkazy používateľa uvedené nižšie, otvorte príkazový riadok s právami správcu a prejdite do adresára Desktop (použitím príkazu cd Desktop).
Rozšírené príkazy používateľa
(Ak chcete zobraziť zoznam dostupných príkazov nástroja ESET Uninstaller, napíšte do príkazového riadka ESETUninstaller.exe /help alebo kliknite sem pre zobrazenie príslušného obrázku.)
 • Ak budete odstraňovať produkty ESET zo zavádzacieho („bootovacieho“) média, budete si môcť zvoliť, či chcete súbory odstrániť z každej oblasti disku zvlášť.
 • Ak spustíte odinštalátor s parametrom /mode=offline , špecifikujete tak vykonanie odinštalácie z diskov CD a USB.
 • Parameter /mode=online obmedzí odinštaláciu na produkty na pevných diskoch. Tento parameter môže byť použitý aj na vynútenie odinštalovania produktu v prípade, že ESET Uninstaller nenájde zavádzacie médiá automaticky.
 • Ak si želáte odstrániť všetky súčasné inštalácie produktov ESET a ich komponentov (vrátane komponentov ERA) bez potreby potvrdzovania, spustite ESET Uninstaller s parametrom /force .
 • V niektorých prípadoch musí byť nástroj ESET Uninstaller spustený pomocou príkazového riadka príkazom ESETUninstaller.exe /reinst a stlačením klávesu Enter. ESET Uninstaller vás upozorní, ak bude príslušný prepínač potrebný.

Pokiaľ je potrebné použiť príkaz ESETUninstaller.exe /reinst, nastavenia vašej sieťovej karty budú resetované. Odporúčame, aby ste si tieto nastavenia niekam uložili a následne ich znovu nastavili po úspešnom odinštalovaní pomocou nástroja ESET Uninstaller.

 1. Venujte pozornosť prvej výzve v príkazovom riadku, prečítajte si varovanie a zadajte písmeno y pre potvrdenie voľby.

Obrázok 1-1
 1. V príkazovom riadku vám odinštalátor ponúkne zoznam nainštalovaných produktov ESET (v sekcii Installed ESET products). Vyberte si program, ktorý si želáte odinštalovať, na klávesnici stlačte príslušné číslo a následne stlačte Enter pre potvrdenie.

Obrázok 1-2

V prípade, že ste systém Windows nespustili v núdzovom režime (Safe Mode), zobrazí sa vám chybové hlásenie. Vráťte sa na krok č. 2 uvedený vyššie a nástroj ESET Uninstaller spustite v núdzovom režime.

Obrázok 1-3
 1. Ubezpečte sa, že odstraňujete správny program, a pre potvrdenie zadajte písmeno y.
Obrázok 1-4
 1. Po ukončení činnosti nástroja ESET Uninstaller stlačte ľubovoľný kláves (alebo zadajte písmeno q a následne stlačte akýkoľvek kláves).

 2. V prípade potreby spustite ESET Uninstaller opakovane, až kým daný produkt viac nebude uvedený v sekcii Installed ESET products.

  Obrázok 1-5
 3. Reštartujte počítač do normálneho režimu. ESET Uninstaller zaznamenáva svoje procesy do protokolu v súbore ~ESETUninstaller.log (nachádza sa v tom istom adresári ako samotný súbor ESETUnistaller.exe).

Obrázok 1-6
 1. Ak potrebujete ďalšie pokyny, kliknite na jeden z odkazov nižšie podľa toho, ktorý produkt ESET používate. Ak sa opakujú problémy s preinštalovaním, skúste odstrániť ovládač ehdrv pomocou správcu zariadení, alebo zopakujte kroky uvedené vyššie a spustite ESET Uninstaller znova. Keďže sú programy spoločnosti ESET navrhnuté ako bezpečnostné aplikácie, pre ich úplné odstránenie je v niektorých prípadoch potrebné sa o odinštalovanie pokúsiť viackrát.

Windows Vista, Home Server, XP, Windows Server 2003 R2, 2003, 2000

 

Vyexportujte si nastavenia

Ešte pred použitím nástroja ESET Uninstaller si vyexportujte všetky nastavenia svojho produktu ESET. Po odinštalovaní produktu sa už k svojim nastaveniam nedostanete.

Zálohujte si nastavenia sieťového adaptéra

Po použití nástroja ESET Uninstaller môže byť potrebné preinštalovať sieťové ovládače. Je preto vhodné si sieťové nastavenia najskôr zálohovať, aby ste ich mohli po odinštalácii pomocou nástroja ESET Uninstaller znova obnoviť. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Pred spustením nástroja na odinštalovanie: Otvorte príkazový riadok s právami správcu a spustite nasledujúci príkaz pre vytvorenie zálohy sieťových nastavení:
  • netsh -c interface dump > C:\NetworkSettings.txt
 2. Po dokončení odinštalovania: Preinštalujte sieťový ovládač (ak je to potrebné), otvorte príkazový riadok s právami správcu a spustite nasledujúci príkaz pre obnovenie nastavení zo zálohy:
  • netsh -f C:\NetworkSettings.txt
 1. Stiahnite si nástroj ESET Uninstaller (staršia verzia 7.0.7.0) a uložte ho na Pracovnú plochu.

 2. Reštartujte svoj počítač a systém spustite v núdzovom režime (Safe Mode).

 3. Dvakrát kliknite na ikonu ESETUninstaller na pracovnej ploche.

Rozšírené príkazy používateľa
(Ak chcete zobraziť zoznam dostupných príkazov nástroja ESET Uninstaller, napíšte do príkazového riadka ESETUninstaller.exe /help alebo kliknite sem pre zobrazenie príslušného obrázku.)
 • Ak budete odstraňovať produkty ESET zo zavádzacieho („bootovacieho“) média, budete si môcť zvoliť, či chcete súbory odstrániť z každej oblasti disku zvlášť.
 • Ak spustíte odinštalátor s parametrom /mode=offline , špecifikujete tak vykonanie odinštalácie z diskov CD a USB.
 • Parameter /mode=online obmedzí odinštaláciu na produkty na pevných diskoch. Tento parameter môže byť použitý aj na vynútenie odinštalovania produktu v prípade, že ESET Uninstaller nenájde zavádzacie médiá automaticky.
 • Ak si želáte odstrániť všetky súčasné inštalácie produktov ESET a ich komponentov (vrátane komponentov ERA) bez potreby potvrdzovania, spustite ESET Uninstaller s parametrom /force .
 • V niektorých prípadoch musí byť nástroj ESET Uninstaller spustený pomocou príkazového riadka príkazom ESETUninstaller.exe /reinst a stlačením klávesu Enter. ESET Uninstaller vás upozorní, ak bude príslušný prepínač potrebný.
 1. Venujte pozornosť prvej výzve v príkazovom riadku, prečítajte si varovanie a zadajte písmeno y pre potvrdenie voľby.

  Obrázok 2-1

 1. V príkazovom riadku vám odinštalátor ponúkne zoznam nainštalovaných produktov ESET (v sekcii Installed ESET products). Vyberte si program, ktorý si želáte odinštalovať, na klávesnici stlačte príslušné číslo a následne stlačte Enter pre potvrdenie.

  Obrázok 2-2

V prípade, že ste systém Windows nespustili v núdzovom režime (Safe Mode), zobrazí sa vám chybové hlásenie. Vráťte sa na krok č. 2 uvedený vyššie a nástroj ESET Uninstaller spustite v núdzovom režime.

Obrázok 2-3

 1. Ubezpečte sa, že odstraňujete správny program, a pre potvrdenie zadajte písmeno y.

  Obrázok 2-4

 1. V prípade potreby spustite ESET Uninstaller opakovane, až kým daný produkt viac nebude uvedený v sekcii Installed ESET products.

 2. Pre ukončenie práce s nástrojom ESET Uninstaller stlačte ľubovoľný kláves a následne reštartujte počítač do normálneho režimu.

  • ESET Uninstaller zaznamenáva svoje procesy do protokolu v súbore ~ESETUninstaller.log (nachádza sa v tom istom adresári ako samotný súbor ESETUnistaller.exe).

  Obrázok 2-5

 3. Ak potrebujete ďalšie pokyny, kliknite na jeden z odkazov nižšie podľa toho, ktorý produkt ESET používate. Ak sa opakujú problémy s preinštalovaním, zopakujte kroky uvedené vyššie a spustite ESET Uninstaller znova. Keďže sú programy spoločnosti ESET navrhnuté ako bezpečnostné aplikácie, pre ich úplné odstránenie je v niektorých prípadoch potrebné sa o odinštalovanie pokúsiť viackrát.

 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)