[KB2300] Ako sa presvedčím, či má inštalačný balík môjho produktu ESET, alebo iná aplikácia ESET digitálny podpis?

Riešenie

Digitálny podpis je spôsob kódovania, ktorý sa používa najmä na overenie zdroja (pôvodcu) dát. Vo všeobecnosti sa digitálne podpisy používajú najmä na zvýšenie bezpečnosti pri manipulácii s prenesenými údajmi, správami, inštalačnými balíkmi atď. Môže sa stať, že sa súbor poškodí alebo niekto zmení jeho obsah a dôjde tak ku strate digitálneho podpisu. Niektoré internetové prehliadače kontrolujú digitálny podpis, ak sa užívateľ pokúsi stiahnuť si dáta z Internetu. Ak sa chcete ubezpečiť, že sú dáta na Vašom počítači digitálne podpísané, môžete manuálne preveriť ich podpisy.
Ak chcete zistiť, či má Váš softvér ESET digitálny podpis, prosím postupujte podľa týchto krokov:

Kontrola digitálnych podpisov inštalačných balíkov a nástrojov ESET
Otvorte program Prieskumník Windows a vyhľadajte adresár, v ktorom je uložený Váš inštalačný balík ESET (napríklad: ak ste použili internetový prehliadač na stiahnutie inštalačného balíka a nezadali ste špecifickú cestu, kde sa má tento súbor uložiť, bude sa súbor nachádzať v prednastavenom adresári pre sťahované súbory Vášho prehliadača, napr. Pracovná plocha).
 1. Kliknutím označte súbor, ktorý chcete skontrolovať a pravým kliknutím na súbor vyvolajte jeho kontextové menu.
 2. V kontextovom menu kliknite na položku Vlastnosti (viď. Obr.1-1).

Obr. 1-1

 1. V okne Vlastnosti súboru kliknite na kartu Digitálne podpisy (viď. Obr.1-2).

  POZNÁMKA: Ak sa Vám po vykonaní všetkých horeuvedených krokov nezobrazí karta Digitálne podpisy, Váš systém Windows pravdepodobne nemá nainštalované potrebné bezpečnostné aktualizácie, alebo niekto odstránil digitálny podpis zo súboru. Prosím vyvarujte sa inštalácii/spúštaniu nepodpísaných nástrojov alebo inštalačných balíkov. Zabránite tak možnému poškodeniu Vášho systému.
 2. Pozrite, či sa v sekcii Digitálne podpisy nachádza ESET, spol. s r.o. (mal by to byť jediný záznam v zozname) (viď. Obr.1-2).
 3. Kliknite na záznam ESET, spol. s r.o.  a stlačte tlačidlo Podrobnosti (viď. Obr.1-2).
 4. V okne Podrobnosti o digitálnom podpise otvorte kartu Všeobecné (viď. Obr.1-2).
 5. Pod záznamom Informácie o digitálnom podpise by mala byť poznámka Tento digitálny podpis je v poriadku (viď. Obr.1-2).

  POZNÁMKA: Ak to tak nie je, súbor bol pravdepodobne poškodený, alebo bol zmenený obsah súboru. Prosím vyvarujte sa inštalácii/spúštaniu nepodpísaných nástrojov alebo inštalačných balíkov. Zabránite tak možnému poškodeniu Vášho systému.

Obr. 1-2

 1. Ak by ste chceli poznať ďalšie podrobnosti o podpise, kliknite na tlačidlo Zobraziť certifikát.
 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)