[KB2289] Jak mogę ręcznie odinstalować produkt ESET?

Problem

 • Podczas korzystania ze standardowego dezinstalatora programu ESET z Menu Start wystąpił problem z dezinstalacją lub reinstalacją
 • Program ESET działa pomimo dezinstalacji
 • Dezinstalacja nie powiodła się

Jestem użytkownikem systemu Mac

Detale

*Nie ma konieczności zakupu dodatkowej licencji aby ponownie zainstalować produkt ESET. Posiadana licencja pozostaje ważna do momentu wygaśnięcia licencji bez względu na ilość ponownych prób instalacji i dezinstalacji programu.

Co nowego w wersji 8.0.5.0 narzędzia ESET Uninstaller?

 • Wsparcie dla ESET Mail Security for Microsoft Exchange (6.x)
 • Wsparcie dla ESET Mail Security for IBM Domino (6.x)
 • Wsparcie dla ESET Security for SharePoint Server (6.x)
 • Wsparcie dla komponentów ESET Remote Administrator 6.x: ERA Agent, Server, MDM, Proxy, RD Sensor
 • Przy zapytaniu o to, który produkt należy odinstalować, wyświetlają się pełne nazwy produktów
 • Usuwanych jest 45 kluczy rejestru które pozostały przy poprzednich dezinstalacjach
 • ESET Uninstaller uruchomi proces dezinstalacji tylko w trybie awaryjnym
 • Wprowadzono kompatybilność ze sterownikami DESlock+

 

Rozwiązanie

Video tutorial

Windows 7,  Windows 8,  Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2

Wyeksportuj ustawienia

Przed użyciem narzędzia ESET Uninstaller, wyeksportuj wszystkie ustawienia produktu ESET. Twoje ustawienia nie zostaną automatycznie skopiowane przy reinstalacji produktu.

Wykonaj kopię zapasową ustawień karty sieciowej

Po użyciu narzędzia ESET Uninstaller konieczne może okazać się przeinstalowanie sterowników karty sieciowej. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją aby wykonać kopię ustawień i przywrócić je po dezinstalacji:

 1. Przed uruchomieniem narzędzia ESET Uninstaller: Otwórz wiersz poleceń z uprawnieniami administratora i wprowadź poniższa komendę aby wykonać kopię ustawień:
  • netsh -c interface dump > C:/NetworkSettings.txt
 2. Po zakończeniu dezinstalacji: Zainstaluj ponownie sterowniki sieciowe jeżeli będzie to konieczne. Uruchom wiersz poleceń z uprawnieniami administratora i wprowadź poniższą komendę aby przywrócić kopię ustawień:
  • netsh -f C:/NetworkSettings.txt
 1. Pobierz narzędzie ESETUninstaller i zapisz je na Pulpicie.
   
 2. Uruchom komputer w trybie awaryjnym.
   
 3. W trybie awaryjnym kliknij dwukrotnie na wcześniej pobrany plik. Jeżeli chcesz użyć komend dla zaawansowanych użytkowników, uruchom wiersz poleceń z uprawnieniami administratora. Następnie zmień ścieżkę na folder w którym znajduje się plik narzędzia ESET Uninstaller.

Komendy dla zaawansowanych użytkowników: (Aby wyświetlić pełną listę dostępnych komend dla narzędzia ESET Uninstaller, podaj komendę ESETUninstaller.exe /help lub kliknij tutaj):

 • Jeżeli usuwasz program ESET z poziomu nośnika startowego, zostaniesz zapytany czy usunąć pliki programu ESET z każdej dostępnej partycji osobno.
 • /mode=offline określa tryb dezinstalacji dla nośników CD i USB.
 • /mode=online określa dyski twarde. Przy niektórych konfiguracjach jest konieczność użycia parametru /mode=online aby wymusić usunięcie plików produktów ESET jeżeli ESET Uninstaller nie wykryje nośnika startowego automatycznie.
 • /force rusunie wszystkie produkty ESET oraz ich komponenty (również komponenty ERA) bez wyświetlania komunikatu.
 • W niektórych przypadkach uruchomienie narzędzia ESET Uninstaller będzie wymagało wpisania polecenia ESETUninstaller.exe /reinst do wiersza poleceń. Jeżeli będzie to konieczne, narzędzie Cię o tym poinformuje poprzez komunikat.

Jeżeli zostaniesz poproszony o użycie polecenia ESETUninstaller.exe /reinst ustawienia twojej karty sieciowej zostaną zresetowane. Zalecamy zapisanie ustawień karty sieciowej, aby po użyciu narzędzia ESET Uninstaller łatwo je odzyskać.

 1. Przeczytaj ostrzeżenie i wprowadź literę y aby potwierdzić.

 

 1. Sprawdź listę zainstalowanych produktów ESET i wpisz cyfrę odpowiadającą produktowi których chcesz usunąć. Następnie naciśnij Enter.

 

Jeżeli system nie jest uruchomiony w trybie awaryjnym, otrzymasz komunikat błędu. Wykonaj punkt 2 tej instrukcji i wtedy uruchom narzędzie ESET Uninstaller w trybie awaryjnym.

 

 1. Sprawdź czy usuwasz prawidłowy produkt ESET i potwierdź, wpisując literę y.

 

 1. Kiedy narzędzie ESET Uninstaller zakończy dezinstalacje, wciśnij jakikolwiek przycisk na klawiaturze, a następnie uruchom ponownie komputer w trybie normalnym.

Narzędzie tworzy log z informacjami o wykonywanych procesach. Log zapisywany jest do pliku ~ESETUninstaller.log (w tym samym folderze co narzędzie ESET Uninstaller).

Uwaga!

Poniższy punkt powinien zostać wykonany tylko w przypadku problemu z ponowną instalacją produktu ESET.

 1. Wybierz odpowiedni produkt ESET z linków poniżej aby uzyskać pomoc przy reinstalacji. Jeżeli nadal doświadczasz problemów z reinstalacją, usuń sterownik ehdrv przy pomocy menadżera urządzeń. Następnie wykonaj powyższe kroki raz jeszcze, ponownie używając narzędzia ESET Uninstaller.
  Ponieważ program ESET jest aplikacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo, w niektórych konfiguracjach kilkukrotne podejście do odinstalowania może być wymagane aby produkt został w pełni usunięty.

 


Windows 10

Wyeksportuj ustawienia

Przed użyciem narzędzia ESET Uninstaller, wyeksportuj wszystkie ustawienia produktu ESET. Twoje ustawienia nie zostaną automatycznie skopiowane przy reinstalacji produktu.

Wykonaj kopię zapasową ustawień karty sieciowej

Po użyciu narzędzia ESET Uninstaller konieczne może okazać się przeinstalowanie sterowników karty sieciowej. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją aby wykonać kopię ustawień i przywrócić je po dezinstalacji:

 1. Przed uruchomieniem narzędzia ESET Uninstaller: Otwórz wiersz poleceń z uprawnieniami administratora i wprowadź poniższa komendę aby wykonać kopię ustawień:
  • netsh -c interface dump > C:\NetworkSettings.txt
 2. Po zakończeniu dezinstalacji: Zainstaluj ponownie sterowniki sieciowe jeżeli będzie to konieczne. Uruchom wiersz poleceń z uprawnieniami administratora i wprowadź poniższą komendę aby przywrócić kopię ustawień:
  • netsh -f C:\NetworkSettings.txt
 1. Pobierz narzędzie ESETUninstaller i zapisz je na Pulpicie
   
 2. Odinstaluj sterownik Epfw NDIS LightWeight Filter:

Epfw NDIS LightWeight Filter jest już usunięty

Jeżeli filtr Epfw jest już usunięty lub nie występuje na liście Właściwości karty sieciowej, pomiń ten krok.

 1. Przytrzymaj klawisz Windows  + aby otworzyć okno Uruchom, wpisz ncpa.cpl i kliknij OK.
   
 2. Naciśnij prawym klawiszem myszy na swoje urządzenie sieciowe (wybierz połączenie bezprzewodowe) i z menu wybierz Zaawansowane.
   
 3. Wybierz Epfw NDIS LightWeight Filter i naciśnij Odinstaluj i potwierdź klawiszem Tak; proces może potrwać kilka minut..

 

  1. Uruchom komputer w trybie awaryjnym.

 1. Naciśnij prawym klawiszem myszy na menu Start, wybierz Wiersz polecenia (administrator) i potwierdź przyciskiem Tak.

Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę ESET Uninstaller i wybrać "Uruchom jako administrator". W przypadku takiego uruchomienia przejdź do punktu 6.

 

 1. W wierszu polecenia wpisz cd/Users/youruser/Desktop i naciśnij klawisz Enter. (Zastąp youruser na swoją nazwę użytkownika w systemie Windows. W przykładzie poniżej, "ESET" jest nazwą użytkownika.) Aby uruchomić Narzędzie ESET Uninstaller, wpisz ESETUninstaller.exe i naciśnij Enter. 

  Zapisz ustawienia karty sieciowej

  Ustawienia Twojej karty sieciowej zostaną zresetowane. Zalecamy zapisanie ustawień karty sieciowej, aby po użyciu narzędzia ESET Uninstaller łatwo je odzyskać.

Komendy dla zaawansowanych użytkowników: (Aby wyświetlić pełną listę dostępnych komend dla narzędzia ESET Uninstaller, podaj komendę ESETUninstaller.exe /help lub kliknij tutaj):

 • Jeżeli usuwasz program ESET z poziomu nośnika startowego, zostaniesz zapytany czy usunąć pliki programu ESET z każdej dostępnej partycji osobno.
 • /mode=offline określa tryb dezinstalacji dla nośników CD i USB.
 • /mode=online określa dyski twarde. Przy niektórych konfiguracjach jest konieczność użycia parametru /mode=online aby wymusić usunięcie plików produktów ESET jeżeli ESET Uninstaller nie wykryje nośnika startowego automatycznie.
 • /force rusunie wszystkie produkty ESET oraz ich komponenty (również komponenty ERA) bez wyświetlania komunikatu.
 • W niektórych przypadkach uruchomienie narzędzia ESET Uninstaller będzie wymagało wpisania polecenia ESETUninstaller.exe /reinst do wiersza poleceń. Jeżeli będzie to konieczne, narzędzie Cię o tym poinformuje poprzez komunikat.
 1. Przeczytaj ostrzeżenie i naciśnij klawisz y aby potwierdzić dezinstalacje.

   

 2. Sprawdź listę zainstalowanych produktów ESET i wpisz cyfrę odpowiadającą produktowi których chcesz usunąć. Następnie naciśnij Enter.

 

Jeżeli system nie jest uruchomiony w trybie awaryjnym, otrzymasz komunikat błędu. Wykonaj punkt 3 tej instrukcji i wtedy uruchom narzędzie ESET Uninstaller w trybie awaryjnym.

 

 1. Sprawdź czy usuwasz prawidłowy produkt ESET i potwierdź, wpisując literę y.

 

 1. Kiedy narzędzie ESET Uninstaller zakończy dezinstalacje, wciśnij jakikolwiek przycisk na klawiaturze a następnie uruchom ponownie komputer w trybie normalnym..
  • Narzędzie tworzy log z informacjami o wykonywanych procesach. Log zapisywany jest do pliku ~ESETUninstaller.log (w tym samym folderze co narzędzie ESET Uninstaller).

 

 1. Wybierz odpowiedni produkt ESET z linków poniżej aby uzyskać pomoc przy reinstalacji. Jeżeli nadal doświadczasz problemów z reinstalacją, usuń sterownik ehdrv przy pomocy menadżera urządzeń. Następnie wykonaj powyższe kroki raz jeszcze, ponownie używając narzędzia ESET Uninstaller.
  Ponieważ program ESET jest aplikacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo, w niektórych konfiguracjach kilkukrotne podejście do odinstalowania może być wymagane aby produkt został w pełni usunięty.

 

Windows Vista,  Home Server,  XP,  Windows Server 2003 R2, 2003, 2000

Wyeksportuj ustawienia

Przed użyciem narzędzia ESET Uninstaller, wyeksportuj wszystkie ustawienia produktu ESET. Twoje ustawienia nie zostaną automatycznie skopiowane przy reinstalacji produktu.

Wykonaj kopię zapasową ustawień karty sieciowej

Po użyciu narzędzia ESET Uninstaller konieczne może okazać się przeinstalowanie sterowników karty sieciowej. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją aby wykonać kopię ustawień i przywrócić je po dezinstalacji:

 1. Przed uruchomieniem narzędzia ESET Uninstaller: Otwórz wiersz poleceń z uprawnieniami administratora i wprowadź poniższa komendę aby wykonać kopię ustawień:
  • netsh -c interface dump > C:\NetworkSettings.txt
 2. Po zakończeniu dezinstalacji: Zainstaluj ponownie sterowniki sieciowe jeżeli będzie to konieczne. Uruchom wiersz poleceń z uprawnieniami administratora i wprowadź poniższą komendę aby przywrócić kopię ustawień:
  • netsh -f C:\NetworkSettings.txt
 1. Pobierz narzędzie ESETUninstaller w starszej wersji i zapisz je na Pulpicie.
   
 2. Uruchom komputer w trybie awaryjnym.
   
 3. W trybie awaryjnym kliknij dwukrotnie na wcześniej pobrany plik. Jeżeli chcesz użyć komend dla zaawansowanych użytkowników, uruchom wiersz poleceń z uprawnieniami administratora. Następnie zmień ścieżkę na folder w którym znajduje się plik narzędzia ESET Uninstaller.

Komendy dla zaawansowanych użytkowników: (Aby wyświetlić pełną listę dostępnych komend dla narzędzia ESET Uninstaller, podaj komendę ESETUninstaller.exe /help lub kliknij tutaj):

 • Jeżeli usuwasz program ESET z poziomu nośnika startowego, zostaniesz zapytany czy usunąć pliki programu ESET z każdej dostępnej partycji osobno.
 • /mode=offline określa tryb dezinstalacji dla nośników CD i USB.
 • /mode=online określa dyski twarde. Przy niektórych konfiguracjach jest konieczność użycia parametru /mode=online aby wymusić usunięcie plików produktów ESET jeżeli ESET Uninstaller nie wykryje nośnika startowego automatycznie.
 • /force rusunie wszystkie produkty ESET oraz ich komponenty (również komponenty ERA) bez wyświetlania komunikatu.
 • W niektórych przypadkach uruchomienie narzędzia ESET Uninstaller będzie wymagało wpisania polecenia ESETUninstaller.exe /reinst do wiersza poleceń. Jeżeli będzie to konieczne, narzędzie Cię o tym poinformuje poprzez komunikat.

Jeżeli zostaniesz poproszony o użycie polecenia ESETUninstaller.exe /reinst ustawienia twojej karty sieciowej zostaną zresetowane. Zalecamy zapisanie ustawień karty sieciowej, aby po użyciu narzędzia ESET Uninstaller łatwo je odzyskać.

 1. Przeczytaj ostrzeżenie i wprowadź literę y aby potwierdzić.

 

 1. Sprawdź listę zainstalowanych produktów ESET i wpisz cyfrę odpowiadającą produktowi których chcesz usunąć. Następnie naciśnij Enter.

 

Jeżeli system nie jest uruchomiony w trybie awaryjnym, otrzymasz komunikat błędu. Wykonaj punkt 2 tej instrukcji i wtedy uruchom narzędzie ESET Uninstaller w trybie awaryjnym.

 

 1. Sprawdź czy usuwasz prawidłowy produkt ESET i potwierdź, wpisując literę y.

 

 1. Kiedy narzędzie ESET Uninstaller zakończy dezinstalacje, wciśnij jakikolwiek przycisk na klawiaturze, a następnie uruchom ponownie komputer w trybie normalnym.

Narzędzie tworzy log z informacjami o wykonywanych procesach. Log zapisywany jest do pliku ~ESETUninstaller.log (w tym samym folderze co narzędzie ESET Uninstaller).

Uwaga!

Poniższy punkt powinien zostać wykonany tylko w przypadku problemu z ponowną instalacją produktu ESET.

 1. Wybierz odpowiedni produkt ESET z linków poniżej aby uzyskać pomoc przy reinstalacji. Jeżeli nadal doświadczasz problemów z reinstalacją, usuń sterownik ehdrv przy pomocy menadżera urządzeń. Następnie wykonaj powyższe kroki raz jeszcze, ponownie używając narzędzia ESET Uninstaller.
  Ponieważ program ESET jest aplikacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo, w niektórych konfiguracjach kilkukrotne podejście do odinstalowania może być wymagane aby produkt został w pełni usunięty.

 


 

Dodatkowa pomoc