[KB2289] Ruční odinstalace produktu ESET pomocí nástroje ESET Uninstaller

Situace

Nepoužívejte ESET Uninstaller na virtuálních počítačích v prostředí Microsoft Azure/Amazon

Nástroj ESET Uninstaller by neměl být používán na virtuálních počítačích (VM) Microsoft Azure/Amazon, protože nástroj musí být spuštěn na počítači v nouzovém režimu. Virtuální počítače Microsoft Azure/Amazon nemají v nouzovém režimu aktivní připojení RDP, proto se při restartu v nouzovém režimu zablokují.

Verze článku pro uživatele systému macOS

Podrobnosti


Rozbalte kliknutím

Pro přeinstalování produktu ESET není nutné kupovat další licenci. Vaše stávající licence zůstává aktivní po celou dobu trvání předplatného bez ohledu na to, kolikrát produkt odstraníte nebo nainstalujete na příslušný počítač.

Co je nového ve verzi 9.0.3.0 nástroje ESET Uninstaller?

 • Podpora čištění úložiště ovladačů
 • Podpora zálohování síťového rozhraní před pokračováním v jakékoliv odinstalační operaci
 • Změny v zobrazovaných zprávách
 • Přidány podrobné informace v protokolech pro snadnější ladění (například vstup/výstup funkce)
 • Podpora čištění Centra zabezpečení systému Windows
 • Přidán parametr /fix-filter-list, který lze spustit ve standardním i nouzovém režimu

Co je nového ve verzi 9.0.1.0 nástroje ESET Uninstaller?

 • Kompatibilita s Windows Server 2016
 • Kompatibilita s Windows Server 2019
 • Podpora pro ESET Inspect Agent
 • Podpora pro ESET Inspect Server
 • Podpora operačních systémů Windows 7 a novějších

Co je nového ve verzi 8.0.13.0 nástroje ESET Uninstaller?

 • Poslední verze podporující Windows XP a Windows Vista

Co je nového ve verzi 8.0.9.0 nástroje ESET Uninstaller?

 • Kompatibilita s Windows 10 RS3

Co je nového ve verzi 8.0.5.0 nástroje ESET Uninstaller?

 • Podpora ESET Mail Security pro Microsoft Exchange (6.x)
 • Podpora pro ESET Mail Security pro IBM Domino (6.x)
 • Podpora pro ESET Security pro SharePoint Server (6.x)
 • Podpora pro ESET File Security (6.x)
 • Podpora pro komponenty ESET Remote Administrator 6.x: ERA Agent, Server, MDM, Proxy, RD Sensor
 • Při dotazu, který produkt odinstalovat, se nyní zobrazuje celý název produktů
 • Nyní odstraněno 45 klíčů registru, které dříve zůstávaly
 • ESET Uninstaller se spustí pouze v nouzovém režimu
 • Kompatibilita s ovladači ESET Endpoint Encryption (dříve DESlock)

Co je nového ve verzi 7.0.7.0 nástroje ESET Uninstaller?

 • Nejnovější verze podporuje následující operační systémy: Windows Vista, Home Server, XP, Windows Server 2003 R2, 2003, 2000
 • Podpora Windows 10
 • Podpora pro ESET NOD32 Antivirus 9.x a ESET Smart Security 9.x

Co je nového ve verzi 7.0.3.0 nástroje ESET Uninstaller?

 • Podpora produktů ESET Endpoint verze 6.x

Co je nového ve verzi 7.0.1.0 nástroje ESET Uninstaller?

 • Podpora pro odinstalování programů ESET NOD32 Antivirus 8.x a ESET Smart Security 8.x

Řešení

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Exportujte nastavení

Před použitím nástroje Uninstaller proveďte export všech nastavení produktu ESET. Vaše nastavení se při opětovné instalaci produktu ESET neobnoví.

Zálohujte nastavení síťového adaptéru

Po použití nástroje ESET Uninstaller Tool může být nutné přeinstalovat ovladače síťového adaptéru. Podle níže uvedených kroků zálohujte nastavení síťového adaptéru a obnovte je, v případě potřeby, po dokončení odinstalace:

 1. Před spuštěním nástroje Uninstaller Tool: Otevřete příkazový řádek s oprávněním správce a zadejte následující příkaz pro zálohování nastavení síťového adaptéru:
  • netsh -c interface dump > C:\NetworkSettings.txt
 2. Po dokončení odinstalace: V případě potřeby znovu nainstalujte ovladače síťového adaptéru a poté otevřete příkazový řádek s oprávnění správce a zadejte následující příkaz pro obnovení nastavení síťového adaptéru:
  • netsh -f C:\NetworkSettings.txt
 1. Stáhněte si ESET Uninstaller.

 2. Restartujte počítač do nouzového režimu.

  Spuštění systému Windows v nouzovém režimu pro spuštění programu ESET Uninstaller

  Aby bylo možné ESET Uninstaller použít, je nutné spustit systém Windows v nouzovém režimu. Pokud spustíte Windows v normálním režimu, zobrazí se chybové hlášení:

  Obrázek 1-1

  Uživatelé systému Windows 11 s účtem Microsoft

  Pokud používáte Windows 11 a jste přihlášeni ke svému účtu Microsoft a pokusíte se spustit ESET Uninstaller z plochy, zobrazí se chybová zpráva "Systém nemá přístup k souboru".

  Pro vyřešení tohoto problému přesuňte soubor ESET Uninstaller .exe z plochy do jiné složky na disku, která není synchronizována s OneDrive (např. složka Dokumenty v umístění C:\Users\Documents).

 3. V nouzovém režimu dvakrát klikněte na stažený instalační soubor ESET Uninstaller a nástroj spusťte. Pro použití níže uvedených příkazů pro pokročilé uživatele otevřete příkazový řádek s právy správce a přejděte do příslušného adresáře.

Pokročilé uživatelské příkazy

(Chcete-li zobrazit seznam dostupných příkazů nástroje ESET Uninstaller, zadejte do příkazového řádku ESETUninstaller.exe /help a stiskněte Enter.)

 • Pokud budete odstraňovat produkty ESET ze zaváděcího média, budete si moci vybrat, zda chcete odstranit soubory z každé oblasti disku zvlášť.
 • Pokud odinstalační program spustíte s parametrem /mode=offline , určíte, že se má provést odinstalace z CD a USB disků.
 • Parametr /mode=online omezí odinstalaci na produkty na pevných discích. Tento parametr lze také použít k vynucení odinstalace produktu v případě, že ESET Uninstaller nenajde spouštěcí médium automaticky.
 • Pokud si přejete odstranit všechny aktuální instalace produktů ESET a jejich komponent (včetně komponent ERA) bez nutnosti potvrzení, spusťte ESET Uninstaller s parametrem /force.
 • V některých případech je nutné ESET Uninstaller spustit pomocí příkazového řádku spuštěním ESETUninstaller.exe /reinst a stisknutím klávesy Enter. ESET Uninstaller vás upozorní, zda je vyžadován příslušný přepínač.

Pokud budete muset použít příkaz ESETUninstaller.exe /reinst, dojde k obnovení nastavení síťové karty. Doporučujeme tato nastavení někam uložit a po úspěšném odinstalování pomocí ESET Uninstaller je znovu nastavit.

 1. Přečtěte si text u položky Warning (varování) a zadejte písmeno y pro potvrzení.

Obrázek 1-2
 1. V příkazovém řádku vám odinstalátor nabídne seznam nainstalovaných produktů ESET (v sekci Installed ESET products). Vyberte program, který chcete odinstalovat, stiskněte příslušné číslo na klávesnici a potvrďte stiskem klávesy Enter .

Obrázek 1-3

 

 1. Ověřte, že odinstalováváte správný produkt ESET z operačního systému a zadejte písmeno y pro potvrzení.

  Obrázok 1-4
 1. Po dokončení práce s nástrojem ESET Uninstaller stiskněte libovolnou klávesu pro ukončení (nebo napište q a poté stiskněte libovolnou klávesu).

 2. Pokud je to nutné, spusťte nástroj ESET Uninstaller znovu, dokud se produkt neobjeví v seznamu Installed ESET products.

  Obrázek 1-5
  .
 3. Znovu spusťte počítač v normálním režimu. ESET Uninstaller zapisuje veškeré provedené procesy do souboru ~ESETUninstaller.log (umístěného ve stejné složce jako soubor ESETUnistaller.exe).

Obrázek 1-6
 1. Pro pomoc s přeinstalací klikněte na níže uvedený odkaz, který odpovídá vašemu produktu ESET. Pokud budete mít i nadále problémy s přeinstalací, odstraňte ovladač ehdrv pomocí správce zařízení a poté zopakujte výše uvedené kroky a znovu spusťte aplikaci ESET Uninstaller. Vzhledem k tomu, že ESET je navržen jako bezpečnostní aplikace, v některých případech je k úplnému odinstalování zapotřebí více pokusů.

Windows Vista, Home Server, XP, Windows Server 2003 R2, 2003, 2000

 

Exportujte nastavení

Před použitím nástroje Uninstaller proveďte export všech nastavení produktu ESET. Vaše nastavení se při opětovné instalaci produktu ESET neobnoví.

Zálohujte nastavení síťového adaptéru

Po použití nástroje ESET Uninstaller Tool může být nutné přeinstalovat ovladače síťového adaptéru. Podle níže uvedených kroků zálohujte nastavení síťového adaptéru a obnovte je po dokončení odinstalace:

 1. Před spuštěním nástroje Uninstaller Tool: Otevřete příkazový řádek správce a zadejte následující příkaz pro zálohování nastavení síťového adaptéru:
  • netsh -c interface dump > C:\NetworkSettings.txt
 2. Po dokončení odinstalace: V případě potřeby znovu nainstalujte ovladače síťového adaptéru a poté otevřete příkazový řádek jako správce a zadejte následující příkaz pro obnovení nastavení síťového adaptéru:
  • netsh -f C:\NetworkSettings.txt
 1. Stáhněte si ESET Uninstaller (starší verze 7.0.7.0) .

 2. Restartujte počítač v nouzovém režimu.

  Spuštění systému Windows v nouzovém režimu pro spuštění programu ESET Uninstaller

  Abyste mohli ESET Uninstaller spustit, musíte spustit Windows v nouzovém režimu. Pokud spustíte Windows v normálním režimu, zobrazí se chybové hlášení:

  Obrázek 2-1
 3. Dvakrát klikněte na ikonu nástroje ESET Uninstaller.

Pokročilé uživatelské příkazy

(Chcete-li zobrazit seznam dostupných příkazů nástroje ESET Uninstaller, zadejte do příkazového řádku ESETUninstaller.exe /help a stiskněte Enter.)

 • Pokud budete odstraňovat produkty ESET ze zaváděcího média, budete si moci vybrat, zda chcete odstranit soubory z každé oblasti disku zvlášť.
 • Pokud odinstalační program spustíte s parametrem /mode=offline , určíte, že se má provést odinstalace z CD a USB disků.
 • Parametr /mode=online omezí odinstalaci na produkty na pevných discích. Tento parametr lze také použít k vynucení odinstalace produktu v případě, že ESET Uninstaller nenajde spouštěcí médium automaticky.
 • Pokud si přejete odstranit všechny aktuální instalace produktů ESET a jejich komponent (včetně komponent ERA) bez nutnosti potvrzení, spusťte ESET Uninstaller s parametrem /force.
 • V některých případech je nutné ESET Uninstaller spustit pomocí příkazového řádku spuštěním ESETUninstaller.exe /reinst a stisknutím klávesy Enter. ESET Uninstaller vás upozorní, zda je vyžadován příslušný přepínač.
 1. Přečtěte si varování a zadejte y pro potvrzení.

  Obrázek 2-2

 2. V příkazovém řádku vám odinstalátor nabídne seznam nainstalovaných produktů ESET (v sekci Installed ESET products . Vyberte program, který chcete odinstalovat, stiskněte příslušné číslo na klávesnici a potvrďte stiskem klávesy Enter.

 

Obrázek 2-3

 1. Ujistěte se, že odstraňujete správný program, a potvrďte zadáním písmene y.

  Obrázek 2-4

 1. V případě potřeby opakovaně spouštějte ESET Uninstaller, dokud se produkt již neobjeví v sekci Installed ESET products

 2. Stisknutím libovolné klávesy ukončete a poté restartujte počítač v normálním režimu.

  • Odinstalační program zaznamená veškeré procesy do souboru ~ESETUninstaller.log (umístěného ve stejné složce jako soubor ESETUnistaller.exe).

  Obrázek 2-5

 3. Pokud potřebujete další pokyny, klikněte na jeden z níže uvedených odkazů podle toho, který produkt ESET používáte. Pokud se opakovaně vyskytnou problémy s přeinstalací, zopakujte výše uvedené kroky a znovu spusťte ESET Uninstaller. Vzhledem k tomu, že programy ESET jsou navrženy jako bezpečnostní aplikace, může být v některých případech nutné pokusit se o odinstalaci vícekrát, aby došlo k jejich úplnému odstranění.