[KB2268] Spuštění systému Windows v nouzovém režimu nebo nouzovém režimu se sítí

Situace

Uživatelé virtuálních počítačů Microsoft Azure/Amazon

Nedoporučuje se spouštět systém Windows v nouzovém režimu. Virtuální počítače Microsoft Azure/Amazon VM nemají v nouzovém režimu připojení RDP, proto se při restartování v nouzovém režimu zablokují.

Jsem uživatel Mac

Řešení

Nouzový režim je možnost řešení problémů, která omezuje provoz systému Windows na základní funkce. Nouzový režim spouští systém Windows pouze se základními ovladači a službami. Nouzový režim se sítí spustí systém Windows pouze se základními ovladači a navíc s podporou sítě. Chcete-li spustit počítač v nouzovém režimu nebo nouzovém režimu se sítí, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Spuštění systému Windows 7/Vista/XP v nouzovém režimu se sítí

 1. Ihned po zapnutí nebo restartování počítače klepejte v jednosekundových intervalech na klávesnici na klávesu F8 .

 2. Po zobrazení informací o hardwaru počítače a provedení testu paměti se zobrazí nabídka Rozšířené možnosti spuštění.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte Nouzový režim nebo Nouzový režim se sítí a stiskněte klávesu Enter na klávesnici. Další informace o možnostech nouzového režimu naleznete v Možnosti nouzového režimu pro Windows Vista/Windows 7.

Obrázek 1-1
Kliknutím na obrázek jej zobrazíte ve větší velikosti v novém okně
 1. Po dokončení řešení problémů zopakujte kroky 1-3 a výběrem možnosti Normální spuštění systému Windows se vraťte k normální konfiguraci systému Windows.


Spuštění systému Windows 8 v nouzovém režimu se sítí

Pokud se vám po instalaci produktu ESET nedaří spustit Windows 8

Na přihlašovací obrazovce Windows 8: podržte na klávesnici klávesu Shift, klikněte na Power a poté na Restart (kliknutím zobrazíte snímek obrazovky). Přejděte ke kroku 3 níže.

 1. Stiskněte klávesu Windows + C na klávesnici a poté klikněte na Nastavení.
Obrázek 2-1
Kliknutím na obrázek jej zobrazíte ve větší velikosti v novém okně
 1. Klikněte na Napájení, podržte na klávesnici stisknutý Shift a poté klepněte na Restart.
Obrázek 2-2
Kliknutím na obrázek jej zobrazíte ve větší velikosti v novém okně

 1. Klikněte na Odstranit potíže.
Obrázek 2-3
Kliknutím na obrázek jej zobrazíte ve větší velikosti v novém okně
 1. Klikněte na Upřesnit možnosti.
Obrázek 2-4
Kliknutím na obrázek jej zobrazíte ve větší velikosti v novém okně
 1. Klikněte na Nastavení spouštění.
Obrázek 2-5
Kliknutím na obrázek jej zobrazíte ve větší velikosti v novém okně
 1. Klikněte na Restart.
Obrázek 2-6
Kliknutím na obrázek jej zobrazíte ve větší velikosti v novém okně
 1. Stisknutím 5 na klávesnici zapněte nouzový režim se sítí. Systém Windows se spustí v nouzovém režimu se sítí.
 2. .
Obrázek 2-7
Kliknutím na obrázek jej zobrazíte ve větší velikosti v novém okně
 1. Klikněte na Start Vypněte a poté klikněte na Restartovat pro návrat k normální konfiguraci systému Windows.


Spuštění systému Windows 10 v nouzovém režimu se sítí

 1. Klikněte na Start Power a poté podržte na klávesnici klávesu Shift a klikněte na Restart.
Obrázek 3-1
Kliknutím na obrázek jej zobrazíte větší v novém okně
.
 1. Klikněte na Odstranit potíže.
Obrázek 3-2
Kliknutím na obrázek jej zobrazíte větší v novém okně
.
 1. Klikněte na Upřesnit možnosti.
Obrázek 3-3
Kliknutím na obrázek jej zobrazíte větší v novém okně
.
 1. Klikněte na Nastavení spouštění.
Obrázek 3-4
Kliknutím na obrázek jej zobrazíte ve větší velikosti v novém okně
 1. Klikněte na Restartovat.
Obrázek 3-5
Kliknutím na obrázek jej zobrazíte větší v novém okně
.
 1. Po restartu počítače stiskněte na klávesnici 5 a vyberte Nouzový režim režim se sítí.
Obrázek 3-6
Kliknutím na obrázek jej zobrazíte větší v novém okně
 1. Zadáním uživatelského jména a hesla spustíte systém Windows v nouzovém režimu se sítí.

 2. Klikněte na Start Napájení a poté kliknutím na Restartovat se vraťte do normální konfigurace systému Windows.