[KB2268] Ako spustím Windows v núdzovom režime (Safe Mode)?

Riešenie

Používate macOS? Kliknite sem.

 • Používatelia Microsoft Azure/Amazon VM: V tomto prípade sa neodporúča spúšťať systém Windows v núdzovom režime. Virtuálne počítače v prostredí Microsoft Azure/Amazon nemajú v núdzovom režime aktívne RDP pripojenie, pri reštarte do núdzového režimu preto dôjde k ich uzamknutiu.

V Núdzovom režime (Safe Mode) beží Windows s minimom aktívnych ovládačov a služieb, a preto je tento režim vhodný na diagnostické účely a na opravu niektorých poškodených/zmenených častí systému. Možnosť Núdzový režim (Safe Mode) spustí Windows so základnými systémovými ovládačmi a službami. Možnosť Núdzový režim s použitím siete (Safe Mode with Networking) spustí Windows so základnými systémovými ovládačmi, službami a s podporou siete. Ak chcete spustiť systém Windows v Núdzovom režime, resp. v Núdzovom režime s použitím siete, postupujte podľa inštrukcií uvedených nižšie v tomto článku.

Inštrukcie pre Windows 7, Vista & XP Inštrukcie pre Windows 8 |  

 

Spustenie Windows 7/Vista/XP v núdzovom režime

Inštruktážne video (len v angličtine)

POZNÁMKA:

Kláves F8 musíte stlačiť ešte predtým, ako sa zobrazí logo systému Windows. Ak sa zobrazí logo systému Windows, bude nutné pokus o stlačenie klávesu F8 zopakovať. Počkajte, kým sa zobrazí prihlasovacie okno systému Windows a potom počítač vypnite a znovu zapnite.

 1. Hneď po zapnutí počítača alebo jeho reštarte (ihneď po zapípaní počítača, ktoré sa vo väčšine prípadov ozve) opakovane stláčajte kláves F8 (v cca 1-sekundových intervaloch).
   
 2. Na obrazovke sa objavia informácie o hardvéri a prebehne test operačnej pamäte, potom sa zobrazí menu Rozšírené možnosti spúšťania systému (Advanced Boot Options).
   
 3. Pomocou šípok vyberte Núdzový režim (Safe Mode) alebo Núdzový režim s použitím siete (Safe Mode with Networking) a stlačte ENTER. Viac informácií o Núdzovom režime (Safe Mode) nájdete v článkoch databázy znalostí spoločnosti Microsoft pre Windows XP alebo Windows Vista/Windows 7.
 Obr. 1-1
 1. Ak sa chcete po vyriešení problémov vrátiť späť k vašej bežnej konfigurácii systému Windows, zopakujte kroky 1-3 a zvoľte možnosť Spustiť systém Windows v normálnom režime (Start Windows Normally).
   

 

Spustenie Windows 8 v núdzovom režime s použitím siete

Inštruktážne video (len v angličtine)

Ak sa vám po nainštalovaní vášho produktu ESET nedarí spustiť systém Windows 8:

Na obrazovke s prihlásením do systému Windows 8 podržte kláves Shift, kliknite na ikonu Napájanie a následne na možnosť Reštartovať (kliknite sem pre zobrazenie príslušného obrázka). Prejdite na krok č. 3 nižšie.

 1.  Stlačte kláves Windows + C a následne kliknite na Nastavenie.

Obr. 2-1
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Kliknite na Napájanie, podržte stlačený kláves Shift na vašej klávesnici a kliknite na Reštartovať.

Obr. 2-2
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Kliknite na Riešiť problémy.

Obr. 2-3
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Kliknite na Rozšírené možnosti.

Obr. 2-4
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Kliknite na Nastavenie spustenia.

Obr. 2-5
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Kliknite na Reštartovať.

Obr. 2-6
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Stlačte kláves F5 na vašej klávesnici pre spustenie núdzového režimu s použitím siete. Windows sa teraz spustí v núdzovom režime s použitím siete.

Obr. 2-7
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Ak sa chcete po vyriešení problémov vrátiť späť k vašej bežnej konfigurácii systému Windows, kliknite na Štart  → Napájanie a následne na Reštartovať.
   


Spustenie Windows 10 v núdzovom režime s použitím siete

Inštruktážne video (len v angličtine)

 1. Kliknite na Štart  → Napájanie → podržte kláves Shift na klávesnici a súčasne kliknite na možnosť Reštartovať.  Obr. 3-1
  Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

   
 2. Kliknite na Riešiť problémy.  Obr. 3-2
  Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

   
 3. Kliknite na Rozšírené možnosti.  Obr. 3-3
  Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

   
 4. Kliknite na Nastavenie spustenia.  Obr. 3-4
  Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

   
 5. Kliknite na Reštartovať.  Obr. 3-5
  Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

   
 6. Po reštarte počítača stlačte na klávesnici kláves F5 pre spustenie núdzového režimu s použitím siete.   Obr. 3-6
  Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

   
 7. Zadajte svoje používateľské meno a heslo pre spustenie systému Windows 10 v núdzovom režime s použitím siete.
   
 8. Ak sa chcete po vyriešení problémov vrátiť späť k bežnej konfigurácii systému Windows, kliknite na Štart  → Napájanie a následne na Reštartovať.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)