[KB2268] Jak uruchomić system Windows w Trybie awaryjnym lub Trybie awaryjnym z obsługą sieci?

Rozwiązanie

Instrukcje dla Windows 10

Instrukcje dla Windows 8

Tryb awaryjny jest opcją awaryjnego uruchomienia systemu Windows jedynie z podstawową funkcjonalnością. System Windows uruchamiany w Trybie Awaryjnym ładuje jedynie niezbędne sterowniki i usługi. Tryb Awaryjny z Obsługą Sieci uruchamia system Windows jedynie z podstawowymi sterownikami i usługami oraz wsparciem obsługi sieci. Aby uruchomić komputer w Trybie Awaryjnym lub Trybie Awaryjnym z Obsługą Sieci, proszę o zastosowanie się do poniższych instrukcji:

Uruchamianie Windows 7/Vista/XP w Trybie Awaryjnym z Obsługą sieci

 1. Niezwłocznie po wciśnięciu przycisku zasilania lub restarcie komputera (zazwyczaj od razu po usłyszeniu dźwięku wydanego przez komputer), należy wciskać klawisz F8 w 1 sekundowych odstępach czasu.
 2. Po wyświetleniu przez komputer informacji na temat sprzętu oraz uruchomieniu testu pamięci, pojawi się Menu Opcji Zaawansowanych Systemu Windows.
 3. Należy użyć klawiszy strzałek do wybrania opcji Tryb Awaryjny lub Tryb Awaryjny z Obsługą Sieci oraz potwierdzić klawiszem ENTER. Więcej informacji na temat Trybu Awaryjnego można uzyskać klikając tutaj dla systemu Windows XP lub tutaj dla systemu Windows Vista / Windows 7


Uruchamianie systemu Windows 8 w Trybie Awaryjnym z Obsługą Sieci

Jeżeli nie ma możliwości uruchomienia systemu Windows 8 po instalacji aplikacji ESET

Na ekranie logowania Windows 8 należy przytrzymać klawisz SHIFT i kliknąć przycisk Zasilania i następnie wybrać opcję Uruchom ponownie.

 1. Na klawiaturze należy wcisnąć klawisze Windows  + C, po czym na pojawiającej się belce należy kliknąć opcję Ustawienia.

 2. Klikamy opcję Zasilanie, trzymając wciśnięty klawisz Shift na klawiaturze oraz wybieramy opcję Uruchom ponownie.


   

 3. Klikamy Rozwiąż Problemy.

   
   

 4. Klikamy Opcje Zaawansowane.

   
   

 5. Wybieramy Ustawienia uruchamiania.

   
   

 6. Klikamy Uruchom ponownie.

   
   

 7. Na klawiaturze wciskamy cyfrę 5, bądź klawisz F5 aby włączyć system w Trybie Awaryjnym z Obsługą Sieci. System Windows uruchomi się w Trybie Awaryjnym z obsługą sieci.


 

Uruchamianie Windows 10 w trybie awaryjnym z obsługą sieci

 1. Kliknij Start > Zasilanie, przytrzymaj klawisz Shift na twojej klawiaturze i następnie kliknij Uruchom ponownie.


   

 2. Kliknij Rozwiąż problemy.


   

 3. Kliknij Opcje zaawansowane.


   

 4. Kliknij Ustawienia uruchamiania.


   

 5. Klikamy Uruchom ponownie.


   

 6. Po uruchomieniu ponownym komputera, naciskamy klawisz F5 na klawiaturze by wybrać Tryb awaryjny z obsługą sieci.


   

 7. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do logowania się do systemu operacyjnego.

Dodatkowa pomoc