[KB3468] ESET Live inštalátor sa nedá nainštalovať z adresára "Prevzaté súbory"

Problém

  • Inštalátor ESET sa predčasne ukončil kvôli tomu, že adresár "Prevzaté súbory" nemá dostatočné oprávnenia.

Aby sa ESET inštalátor dal spustiť, je potrebné vytvoriť nový priečinok a presunúť inštalátor do neho pred opätovným pokusom o inštaláciu. Nižšie nájdete návod.

Podrobnosti

Tento problém môže byť spôsobený funkciou blokovania spustenia údajov v systéme Windows (Windows Data Execution Prevention - DEP). Pre viac informácií o nastaveniach funkcii DEP, navštívte nasledovné odkazy s článkami Databázy znalostí spoločnosti Microsoft:

Riešenie

  1. Kliknite na Štart Počítač a následne kliknite na Stiahnuté súbory v ľavom bočnom paneli (pozri Obr. 1-1).
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na inštalátor ESET a zvoľte možnosť Kopírovať.

Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

  1.  Otvorte Lokálny disk (C:) z ľavého bočného panelu (alebo adresár vášho predvoleného úložiska).
  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdny priestor v otvorenom adresári a zvoľte možnosť NovýPriečinok. Dajte novému priečinku ľubovoľný názov, napr. "Inštalátor ESET".

Obr. 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

  1. Otvorte nový priečinok, kliknite na prázdny priestor a zvoľte možnosť Prilepiť.

Obr. 1-3

  1. Dvojklikom spustite inštalátor. Už by ste nemali mať problémy s právami počas inštalácie.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)