[KB2861] Otrzymałem komunikat, że moja instalacja programu ESET została przedwcześnie zakończona.

Problem

 Instalacja programu ESET została przedwcześnie zakończona.

  • Instalacja programu ESET zakończyła się błędem. „Cofanie instalacji”.
  • Podstawowy aparat filtrowania nie jest uruchomiony.

Użytkownik może otrzymać jeden z następujących komunikatów:

  • Inicjalizacja zapory nie powiodła się.
  • Usługa nie jest uruchomiona.
  • Inicjalizacja modułu antywirusowego nie powiodła się.
  • Komputer nie został uruchomiony ponownie po wcześniejszej deinstalacji programu. Proszę ponownie uruchomić instalator.
  • Wystąpił problem podczas uruchamiania usług. Ochrona protokołów (POP3,http) nie działa.

Rozwiązanie

Sprawdzamy czy zainstalowana jest usługa Podstawowy aparat filtrowania, w tym celu klikamy Start, wpisujemy polecenie services.msc w polu wyszukiwania i klikamy na wyszukany element  (lub enter)

 

Wyszukujemy w kolumnie nazwa "Podstawowy aparat filtrowania"

Jeżeli na liście znajduje się powyższa usługa, proszę o przesłanie dziennika instalacji do działu technicznego w celu rozwiązania problemu.

Aby wygenerować odpowiednie logi zapoznaj się z TYM artykułem

Jeżeli usługa Podstawowego aparatu filtrowania nie znajduje się na liście proszę przejść do części II znajdującej się poniżej.


Poniższa procedura opisuje sposób reinstalacji usługi "Podstawowy aparat filtrowania"

Pobieramy i instalujemy Microsoft’s SubInACL.exe z poniższego artykułu bazy wiedzy Microsoftu:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=23510

Klikamy poniższy link, po zapisaniu pliku na swoim komputerze uruchamiamy go:

BFE_Fix.exe

Postępujemy zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami by naprawić usługę Podstawowy aparat filtrowania.

Uruchomiamy ponownie komputer i ponawiamy próbę instalacji programu ESET.

Jeżeli cofanie instalacji dalej występuje, a usługa Podstawowy aparat filtrowania jest uruchomiona, przyczyną problemu może być zainstalowane na komputerze oprogramowanie. Proszę o przesłanie dziennika instalacji do działu technicznego w celu rozwiązania problemu.

Dodatkowa pomoc