[KB2861] Zobrazilo se mi chybové hlášení o předčasně ukončené instalaci produktu ESET

Situace

 • Pokud se vám při aktualizaci vašeho produktu ESET Smart Security Premium/ESET Internet Security/ESET NOD32 Antivirus zobrazilo chybové hlášení "Instalace byla předčasně ukončená", řiďte se pokyny v , článku naší databáze znalostí pro pokyny
 • Instalace nebyla úspěšná: "Vrácení akce zpět"
 • Chybí služba Base Filtering Engine
Ujistěte se, že instalaci neblokuje funkce Zabránění spuštění dat (DEP)

V případě, že se vám chybové hlášení "instalace byla předčasně ukončena" zobrazuje ihned při pokusu spustit instalační soubor ESET ze souboru, přečtěte si tento článek ještě předtím, než přejdete na kroky uvedené níže.

Podrobnosti

Řešení uvedené níže může platit i pro následující chybová hlášení:

 • Nepodařilo se inicializovat ESET Firewall
 • Služby nebyly spuštěnyé
 • Nepodařilo se inicializovat virovou kontrolu

Pro odstranění služby Base Filtering Engine využívá malware nebo exploit příkaz (sc delete bfe), který způsobí zastavení služby Base Filtering Engine po restartu systému. Tento problém se netýký jen infiltrace Win32/Sirefef, ale i více falešných antivirových aplikací. K podobnému problému dochází také tehdy, když falešný antivirus spustí příkaz, který skryje všechny soubory.

Řešení

I. Spusťte nástroj ESET uninstaller pro odstranění částečných instalací

Doporučujeme spustit nástroj ESET Uninstaller v nouzovém režimu se sítí (Safe Mode with Networking), aby mohli být odstraněné všechny položky zůstávající části předcházejících programů ESET, jako i částečné instalace, které v počítačí zůstali po neúspěšných pokusech o instalaci vašeho nového produktu ESET. Po odstranění předcházejících instalací pomocí ESET Unistaller se opět pokuste nainstalovat váš nový produkt ESET.

II. Odstraňte všechna stávající antivirová řešení

Pro úspěšnou instalaci produktů ESET je důležité, aby na vašem počítači nebyly nainstalovány žádné jiné antivirové produkty. Typická odinstalace* pomocí nástroje pro odebrání Windows (Přidat/Odebrat programy) je často nedostatečná. Pomoc s odstraněním dříve nainstalovaného softwaru naleznete v našem seznamu odinstalačních nástrojů (nástrojů pro odstranění) pro běžné antivirové programy pro Windows. Pokud si nejste jisti, zda je ve vašem systému nainstalován antivirový produkt, doporučujeme vám použít nástroj ESET AV Remover, který tento typ programů ve vašem systému dokáže vyhledat.

Pokud problém stále přetrvává, přejděte níže do sekce III.

III. Spusťte nástroj ESET SirefefCleaner s parametrem /r pro obnovení služby Base Filtering Engine

Nástroj ESET SirefefCleaner umožňuje obnovit službu Base Filtering Engine s použitím parametru /r. Postupujte podle následujích kroků i v případě, že váš počítač není podle vás infikovaný:

 1. Stáhněte si nástroj ESETSirefefCleaner

  Při výzvě systému na potvrzení akce klikněte na možnot Uložit. Vyberte cílovou složku, do které se stáhnutý nástroj uloží. Může také dojít k automatickému uložení do složky Stažené soubory.

 2. Stisknutím klávesy Windows + R otevřete dialogové okno s názvem Spustit .

 3. Zadejte C:\Users\%username%\Downloads\ESETSirefefCleaner.exe /r (kde C je váš primární adresář a %username% je vaše uživatelské jméno v systému Windows) a klikněte na tlačítko OK.

  Obrázek 1-1

   

 4. Na výzvu Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Ano.

 5. Kliknutím na tlačítko Souhlasím odsouhlasíte licenční podmínky programu Sirefef Cleaner.

 6. Nástroj zkontroluje systém a pokud nenalezne žádné hrozby, automaticky se ukončí. Pokud nástroj hrozbu najde, pokračujte podle pokynů na obrazovce. Po skončení se může zobrazit výzva na manuální restartovaní počítače.

 7. Po restartování počítače nainstalujte váš bezpečnostní program ESET; postupy pro instalaci naleznete v příslušném článku databáze znalostí: