[KB2910] Počas aktivácie ESET Mobile Security pre Android sa zobrazila chyba

Problém

Chyba počas aktivácie ESET Mobile Security pre Android

Riešenie

Dôležité:

 • Niektoré funkcie programu ESET Mobile Security pre Android sú dostupné iba pre smartfóny. Podrobnosti o používaní programu ESET Mobile Security na tabletoch nájdete v nasledujúcom článku našej databázy znalostí:
 • ESET neposkytuje podporu pre „rootované“ Android zariadenia.

Väčšina chybových hlásení spomenutých nižšie v tomto článku je zapríčinená zadaním nesprávnych licenčných údajov. Pri zadávaní používateľského mena a hesla vydaného spoločnosťou ESET je dôležité dodržať nasledujúce pokyny:

 • V prípade programu ESET Mobile Security pre Android vo verzii 3.5 je pri aktivácii potrebné zadať licenčný kľuč. Nezadávajte používateľské meno a heslo.
 • V mene a hesle rozlišujte malé a veľké písmená. Pomlčka v mene je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
 • Heslo ma desať znakov a neobsahuje veľké písmená.
 • Pri kopírovaní hesla si dávajte pozor, aby ste neoznačili aj medzeru pred alebo za heslom.
 • V heslách nepoužívame písmeno L (ani veľké, ani malé), preto ak ste na pochybách, použite číslo jeden (1).
 • Rovnako v heslách nepoužívame veľké písmeno O, preto ak ste na pochybách, použite číslo nula (0); „o“ je malé písmeno o.
 • V prípade straty licenčných údajov (používateľského mena, hesla alebo licenčného kľúča) navštívte stránku Stratené heslo, na ktorej zadáte váš registračný e-mail a my vám vaše licenčné údaje znovu pošleme.

ESET Mobile Security vo verzii 3.5

Ak kód chyby začína číslom 10 (napr. 10401001), ide o dočasnú chybu spôsobenú problémami s pripojením. Odporúčame vám pokúsiť sa o aktiváciu neskôr.

Platnosť licencie už skončila. (20515002)

Platnosť vašej licencie skončila. Ak chcete, aby bolo vaše zariadenie aj naďalej chránené, obnovte licenciu pre váš produkt ESET.

Licenciu nie je možné použiť pre tento produkt. (20515003)

Použili ste nesprávnu produktovú licenciu. Uistite sa, že ste zadali licenciu pre produkt ESET Mobile Security. Plná verzia produktu ESET Mobile Security je dostupná len so zakúpenou licenciou.

Komunikácia zlyhala. Zadaný licenčný kľúč nie je platný. (20515001)

Zadali ste nesprávny licenčný kľúč. Opätovne zadajte váš licenčný kľúč.

 

ESET Mobile Security 3.3 a staršie verzie

Chyba 2454

Táto chyba sa zobrazí v prípade problému s pripojením na internet. Počas aktivácie sa uistite, že telefón sa pripojí priamo na internet a nie cez proxy server, ktorý vyžaduje dodatočné overenie. Táto chyba sa taktiež môže objaviť počas aktivácie na tabletoch s operačným systémom Android. Ak sa na tablete pokúšate o aktiváciu bez 3G pripojenia a dostanete toto chybové hlásenie, môže to byť spôsobené tým, že váš tablet alebo verzia systému Androidu nie sú kompatibilné s programom ESET Mobile Security pre Android.

Chyba 21001

K tejto chybe môže dôjsť pri pokuse o pripojenie na licenčné servery spoločnosti ESET. O aktiváciu sa v tomto prípade pokúste neskôr.
 

Chyba 21002

Táto chyba sa vám zobrazí, ak počas aktivácie zadáte nesprávne používateľské meno alebo heslo.
 

Chyba 21003

Táto chyba sa zobrazí, ak máte viac ako jednu aktívnu licenciu a nie je tak jasné, ktorá by mala byť použitá na aktiváciu produktu. Odporúčame vám obrátiť sa na technickú podporu spoločnosti ESET.
 

Chyba 21008

K tejto chybe dochádza z jedného z nasledujúcich dôvodov:

 • Zadali ste aktivačný kľúč, no k existujúcej licencii sa neviaže žiadne používateľské meno a heslo.
 • Nezadali ste žiadny aktivačný kľúč a ani vaše osobné údaje (meno, priezvisko, spoločnosť, e-mail).
 • E-mailová adresa bola zadaná v nesprávnom formáte. Najčastejšou chybou je bodka pred znakom @ (meno.@domena.com) alebo dve bodky pred doménou najvyššej úrovne (meno@domena..com)
 • Zadali ste nesprávne používateľské meno a heslo.
   

Chyba 21009

K tejto chybe môže niekedy dôjsť pri spracúvaní požiadavky na aktiváciu. O aktiváciu sa v tomto prípade pokúste neskôr.
 

Chyba 21014

K tejto chybe dochádza, keď sa pokúsite aktivovať produkt ESET Mobile Security pre Android použitím aktivačného kľúča, avšak nepoužijete pomlčky (napríklad kľúč 1234-5768-9012-3456-7890 je potrebné zadať aj s pomlčkami). Ak sa vám zobrazí táto chyba, ťuknite na Skúsiť znova a zadajte váš aktivačný kľúč ešte raz, tentokrát aj s pomlčkami.

Chyba 21067

Táto chyba sa zobrazí, ak sa pokúsite aktivovať váš produkt použitím licencie, ktorej počet možných aktivácií sa už vyčerpal.

 1. Na aktiváciu produktu potrebujete platnú licenciu. Ak chcete rozšíriť vašu aktuálnu licenciu alebo si zakúpiť novú, navštívte stránku Obchod alebo kontaktujte Obchodné oddelenie spoločnosti ESET.
   
 2. Ak máte platný aktivačný kľúč alebo používateľské meno a heslo, prejdite na nasledujúci článok našej databázy znalostí, v ktorom nájdete podrobný postup aktivácie produktu ESET Mobile Security pre Android:

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)