[KB2850] Riešenie chybového hlásenia „Aktualizácia modulov nebola úspešná“

Problém

 • Zobrazilo sa chybové hlásenie „chyba 0073“
 • Zobrazilo sa chybové hlásenie „Aktualizácia modulov nebola úspešná“

Riešenie

Používatelia Mac OS | Používatelia OS Android

Po každom kroku skontrolujte, či je možné produkt aktualizovať

Kliknite na sekciu Aktualizácia Overiť dostupnosť aktualizácií. Ak aktualizácia zlyhá, pokračujte ďalšími krokmi v poradí, až kým produkt úspešne neaktualizujete.

 1. Uistite sa, že používate najnovšiu verziu produktu ESET.

 2. Skontrolujte, či oblasť pevného disku (napríklad C:\), na ktorej je nainštalovaný produkt ESET, má dostatok voľného miesta na disku (minimálne 1 GB).

 3. Znova zadajte licenčný kľúč vydaný spoločnosťou ESET.

 4. Skontrolujte, či vašej licencii neuplynula platnosť.

 5. Vymažte aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť.

 6. Odstráňte akýkoľvek iný antivírusový softvér nainštalovaný na zariadení.

 7. Vylúčte ESET z detekcie firewallom tretích strán (napríklad Norton Personal Firewall, ZoneAlarm alebo iné). Ak používate firewall od spoločnosti ESET a nemáte nainštalovaný žiadny iný softvér firewallu, tento krok ignorujete.

 8. Ak na sťahovanie aktualizácií nepoužívate HTTP proxy:

  1. Otvorte hlavné okno programu ESET pre Windows.

  2. Stlačením klávesu F5 otvorte Rozšírené nastavenia.

  3. Kliknite na sekciu Aktualizácia, rozbaľte Profily → Aktualizácie → Možnosti pripojenia, v roletovom menu Režim proxy vyberte možnosť Nepoužívať proxy server a potom kliknite na OK.

  4. Len firemní používatelia: Ak sú vaše nastavenia HTTP Proxy uzamknuté (iba na čítanie), politika proxy bola vynútená programom ESET PROTECT, ESET Security Management Center alebo ESET Remote Administrator.

 1. Otestujte komunikáciu s aktualizačným serverom ESET:

  1. Stlačte klávesy Windows  + R, do textového poľa zadajte cmd a stlačte Enter.

   Používatelia OS Windows 8: Stlačením klávesov Windows  + Q otvorte vyhľadávanie aplikácií a do poľa Vyhľadávanie zadajte cmd.

  2. Do príkazového riadka zadajte ping update.eset.com a stlačte Enter (pozri obrázok 1‑1 ďalej).

  3. V prípade úspešnej komunikácie s aktualizačným serverom sa zobrazí správa Reply from nasledovaná IP adresou servera, ku ktorému sa pokúšate pripojiť.

Obrázok 1-1
 1. Odinštalujte a znova nainštalujte svoj produkt ESET.

 2. Vyčistite infikovaný počítač.

Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)