[KB2505] Myslím, že môj počítač je napadnutý vírusom – čo mám robiť?

Problém

  • Máte podozrenie, že váš počítač je napadnutý ví­rusom alebo malvérom.
  • Technická podpora spoločnosti ESET vám odporučila vykonať predbežné kroky pre vyriešenie problému s malvérom.

Riešenie

Dôležité!

Ak sa na zavírenom počí­tači nemôžete pripojiť na internet, prečítajte si nasledujúci článok databázy znalostí spoločnosti ESET: Pripojenie na internet zlyháva kvôli malvéru.

  1. Zálohujte si všetky dôležité alebo cenné súbory na svojom počí­tači. 

  2. Vylúčte prítomnosť aktuálne rozšírených hrozieb.

  3. Pokiaľ máte nainštalovaný bezpečnostný produkt ESET, spustite Kontrolu počítača. Pokiaľ bezpečnostný softvér ESET nainštalovaný nemáte, spustite nástroj ESET Online Scanner (s použitím predvolených nastavení).   

Nájdené infiltrácie ponechávajte v karanténe

Súbory, ktoré sú umiestnené v karanténe, nemôžu nič vykonať a nemajú prístup k ostatným súborom na disku – sú uložené v šifrovanom formáte a v prípade potreby môžu byť podrobené analýze.
  1. Ak bola počas kontroly počítača, ktorú ste vykonali v kroku č. 3, nájdená hrozba, spustite kontrolu s Prísnym liečením alebo stiahnite a použite samostatný nástroj na odstránenie príslušnej infiltrácie.

  2. Reštartujte počítač. Pretrvávajú problémy aj naďalej?
  • Nie: Nasledujúci krok môžete vynechať.
  • Áno: Prejdite na krok č. 6. 

Poznámka:

Ak kroky 1-4 zmiernili prejavy problémov, avšak nebolo možné dokončiť jeden alebo viacero z vyššie uvedených krokov, odporúčame sa vrátiť a skúsiť tento krok/tieto kroky vykonať znova.

  1. Kópiu protokolu z kontroly počítača a protokolu vytvoreného diagnostickým nástrojom ESET SysInspector odošlite technickej podpore spoločnosti ESET. 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)