[KB2505] Myslím, že môj počítač je napadnutý vírusom – čo mám robiť?

Problém

 1. Máte podozrenie, že váš počítač je napadnutý ví­rusom alebo malvérom.

ALEBO

 1. Technickápodporaspoločnosti ESET vám odporučila vykonať predbežné kroky pre vyriešenie problémus malvérom.

Riešenie

Dôležité!

Ak sa na zavírenompočí­tači nemôžete pripojiť na internet, prečítajte si nasledujúci článok databázy znalostí­ spoločnosti ESET:Pripojenie na internet zlyháva kvôli malvéru.

 1. Zálohujte si dôležité súbory
  Odporúčame vám, aby ste si pred tým, akobudete pokračovať, zálohovali všetky dôležité alebo cenné súbory na vašompočí­tači.

 2. Vylúčte prítomnosť aktuálne rozšírených hrozieb

 1. Spustitekontrolu počítača
  Pokiaľmáte nainštalovaný bezpečnostnýprodukt ESET,spustite Kontrolu počítača. Pokiaľ bezpečnostnýsoftvér ESETnainštalovaný nemáte, spustite nástroj ESETOnline Scanner (s použitím predvolených nastavení).

  Dôležité!

  Nájdené infiltrácie ponechajte vždy v karanténe. Súbory, ktoré sú umiestnené v karanténe, nemôžu nič vykonať a nemajú prístup k ostatným súborom na disku – sú uložené v šifrovanom formáte a v prípade potreby môžu byť podrobené analýze.

 1. Ak bola počas kontroly počítača, ktorú ste vykonali v kroku č. 3, nájdená hrozba, spustite kontrolu s Prísnym liečením alebo si stiahnite a použite samostatný nástroj na odstránenie príslušnej infiltrácie.

 2. Reštartujte počítač a sledujte správanie systému
  Ak po vykonaní krokov č. 1-4 reštartujete počítač a problémy, ktoré vás priviedli k tomuto článku, sa už viac neprejavujú,nasledujúci krok môžete vynechať. Ak problémy pretrvávajú, prejdite na krokč. 6.

  Poznámka:

  Ak kroky 1-4 zmiernili prejavy problémov, avšak nebolo možné dokončiť jeden alebo viacero z vyššie uvedených krokov, odporúčame sa vrátiť a skúsiť tento krok/tieto kroky vykonať znova.


 1. Vytvorte protokoly na odoslanietechnickej podpore spoločnosti ESET
  Kópiu protokolu z kontroly počítačaa protokolu vytvoreného diagnostickým nástrojom ESET SysInspector odošlite technickej podpore spoločnosti ESET.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)