[KB2921] Stiahnutie a spustenie nástroja ESET Online Scanner

Problém

Podrobnosti

Riešenie

Čo je nové?

Najnovšia verzia ESET Online Scanner predstavuje novú generáciu nášho známeho nástroja ESET Online Scanner. Ten už viac nie je viazaný na ovládacie prvky Active X, vďaka čomu získal úplnú nezávislosť od internetových prehliadačov.

Nové funkcie nástroja ESET Online Scanner zahŕňajú:

 • Úvodná obrazovka – obsahuje odkazy na rýchly prístup k nasledujúcim možnostiam: Kontrola počítača, Nastavenia pravidelnej kontroly, Úplná ochrana a O aplikácii ESET Online Scanner.
 • Typy kontroly:
  • Úplná kontrola – hĺbková kontrola celého počítača. V závislosti od množstva uložených dát môže trvať aj niekoľko hodín. Vďaka úplnej kontrole si môžete byť absolútne istý, že na vašom počítači sa nenachádza malvér.
  • Rýchla kontrola – používa rovnakú technológiu ako úplná kontrola, ale zameriava sa iba na súbory, v ktorých by sa mohol skrývať malvér. Je užitočná, keď potrebujete iba rýchlu kontrolu počítača.
  • Prispôsobená kontrola – umožňuje vám vybrať konkrétne umiestnenia súborov, ktoré sa budú kontrolovať, ako aj upraviť ďalšie nastavenia kontroly.
 • Pravidelná kontrola – ESET Online Scanner vo verzii 3 (EOS v3) ponúka aj ďalší typ kontroly, ktorá pravidelne zadarmo kontroluje váš počítač. Ide o rýchlu kontrolu tých častí systému, ktoré sú často napádané malvérom. Kontrola sa spúšťa automaticky a budete o nej upovedomený.
 • Kontrola „umiestnení automatického spustenia“ – umiestnenia programov, ktoré sa automaticky spúšťajú pri štarte operačného systému Windows.
 • Kontrola zavádzacieho sektoru
 • Kontrola registrov a vyčistenie od malvéru nachádzajúceho sa v registroch (trojan poweliks)
 • Liečenie počas reštartu operačného systému a následná opätovná kontrola predtým infikovaných súborov

Stiahnutie a spustenie nástroja ESET Online Scanner

 1. Stiahnite si ESET Online Scanner.
   
 2. Inštalátor spustite dvojitým kliknutím na stiahnutý .exe súbor.
   
 3. Kliknite na tlačidlo Začíname.

Obrázok 1-1

 1. Keď vás systém vyzve, aby ste potvrdili, že aplikácii ESET Online Scanner povoľujete vykonávať zmeny na vašom zariadení, kliknite na Áno.
 1. Prečítajte si Podmienky používania a svoj súhlas potvrďte kliknutím na tlačidlo Prijať.


Obrázok 1-2

 1. Kliknite na tlačidlo Začíname.

Obrázok 1-3

 1. Zvoľte, či sa chcete zapojiť do Programu na zlepšovanie spokojnosti zákazníkov a či chcete zapnúť Systém spätnej väzby detekcie a následne kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Obrázok 1-4

 1. Vyberte typ kontroly.
 • Úplná kontrola: skontroluje celý váš systém a všetky možnosti detekcie budú povolené.
 • Rýchla kontrola: skontroluje špecifické súbory.
 • Prispôsobená kontrola: skontroluje vami vybrané súbory podľa vášho nastavenia. Môžete sa tiež rozhodnúť, či má kontrola zachytávať podozrivé aplikácie, potenciálne nebezpečné aplikácie a či sa majú kontrolovať aj archívy.

Obrázok 1-5

 1. Zvoľte, či chcete povoliť detekciu potenciálne nechcených aplikácií. Kliknite na tlačidlo Spustiť kontrolu. Ak ste si zvolili Prispôsobenú kontrolu, najskôr si vyberiete ciele kontroly.

Obrázok 1-6

 1. Ešte pred začatím kontroly sa stiahnu aktualizácie modulov, ktoré boli vydané od vášho posledného spustenia nástroja ESET Online Scanner.

Obrázok 1-7

 1. Počas kontroly sa zobrazuje ukazovateľ priebehu kontroly, ako aj názov a cesta k aktuálne kontrolovanému súboru. Priebežne je zobrazovaný aj počet nájdených hrozieb. Pre ukončenie kontroly môžete kedykoľvek kliknúť na ikonu X.

Obrázok 1-8

Nájdené hrozby

Po skončení kontroly sa zobrazí obrazovka s názvom Nájdené a vyriešené detekcie. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť podrobné výsledky si môžete zobraziť detailnejšie informácie o výsledkoch kontroly. Zachytené hrozby sú automaticky vyliečené a uložené do karantény. Súbory presunuté do karantény nebudú odstránené. Pre obnovu súborov presunutých do karantény si prečítajte nasledujúci článok: Ako obnoviť súbory, ktoré ESET Online Scanner presunul do karantény?

 

 1. Ak si chcete výsledky kontroly po jej skončení uložiť, kliknite na Uložiť protokol kontroly. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Obrázok 1-9

 

 1. Ak chcete, aby kontrola na vašom počítači prebehla pravidelne každý mesiac, pomocou prepínacieho tlačidla povoľte možnosť Pravidelná kontrola a následne dvakrát kliknite na Pokračovať.

Obrázok 1-10

 1. Ak si želáte vymazať všetky súbory a priečinky, ktoré ESET Online Scanner vytvoril, označte možnosť Odstrániť dáta aplikácie pri zatvorení. Do poľa pre spätnú väzbu nám napíšte svoje postrehy a následne kliknite na tlačidlo Odoslať a zavrieť.
  Súbory, ktoré boli uložené do karantény, nebudú odstránené. Pre obnovu súborov presunutých do karantény si prečítajte nasledujúci článok: Ako obnoviť súbory, ktoré ESET Online Scanner presunul do karantény?


Obrázok 1-11

 


Spustenie už stiahnutého nástroja ESET Online Scanner

 1. Pre spustenie nástroja ESET Online Scanner dvakrát kliknite na už stiahnutý .exe súbor, ktorý ste použili pri prvej inštalácii.
   
 2. Kliknite na možnosť Kontrola počítača.

Obrázok 2-1

 1. Vyberte typ kontroly.
 • Úplná kontrola: skontroluje celý váš systém a všetky možnosti detekcie budú povolené.
 • Rýchla kontrola: skontroluje špecifické súbory.
 • Prispôsobená kontrola: skontroluje vami vybrané súbory podľa vášho nastavenia. Môžete sa tiež rozhodnúť, či má kontrola zachytávať podozrivé aplikácie, potenciálne nebezpečné aplikácie a či sa majú kontrolovať aj archívy.

Obrázok 2-2

 1. Zvoľte, či chcete povoliť detekciu potenciálne nechcených aplikácií. Kliknite na tlačidlo Spustiť kontrolu. Ak ste si zvolili Prispôsobenú kontrolu, najskôr si vyberiete ciele kontroly.

Obrázok 2-3

 1. Ešte pred začatím kontroly sa stiahnu aktualizácie modulov, ktoré boli vydané od vášho posledného spustenia nástroja ESET Online Scanner.

Obrázok 2-4

 1. Počas kontroly sa zobrazuje ukazovateľ priebehu kontroly, ako aj názov a cesta k aktuálne kontrolovanému súboru. Priebežne je zobrazovaný aj počet nájdených hrozieb. Pre ukončenie kontroly môžete kedykoľvek kliknúť na ikonu X.

Obrázok 2-5

 

Nájdené hrozby

Po skončení kontroly sa zobrazí obrazovka s názvom Nájdené a vyriešené detekcie. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť podrobné výsledky si môžete zobraziť detailnejšie informácie o výsledkoch kontroly. Zachytené hrozby sú automaticky vyliečené a uložené do karantény. Súbory, ktoré boli uložené do karantény, nebudú odstránené. Pre obnovu súborov presunutých do karantény si prečítajte nasledujúci článok: Ako obnoviť súbory, ktoré ESET Online Scanner presunul do karantény?

 

 1. Ak si chcete výsledky kontroly po jej skončení uložiť, kliknite na Uložiť protokol kontroly. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Obrázok 2-6

 1. Ak chcete, aby kontrola na vašom počítači prebehla pravidelne každý mesiac, pomocou prepínacieho tlačidla povoľte možnosť Pravidelná kontrola a následne dvakrát kliknite na Pokračovať.

Obrázok 2-7

 1. Ak si želáte vymazať všetky súbory a priečinky, ktoré ESET Online Scanner vytvoril, označte možnosť Odstrániť dáta aplikácie pri zatvorení. Do poľa pre spätnú väzbu nám napíšte svoje postrehy a následne kliknite na tlačidlo Odoslať a zavrieť.


Obrázok 2-8

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)