[KB3233] Ako vytvorím protokol z kontroly počítača v produkte ESET určenom pre domácnosti?

Problém

 • Pracovníci technickej podpory spoločnosti ESET vás požiadali o zaslanie protokolu z kontroly počítača.
 • Máte podozrenie, že váš počítač je infikovaný vírusom (spozorovali ste spomalenie alebo nezvyčajné správanie systému).
 • Získanie iných typov protokolov

Informácie uvedené v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:

 • ESET NOD32 Antivirus
 • ESET Internet Security
 • ESET Smart Security
 • ESET Smart Security Premium

Podrobnosti

Kontrola počítača kontroluje váš počítač na prítomnosť infiltrácií. Kontrolu počítača odporúčame spúšťať ako súčasť bežných bezpečnostných opatrení aspoň dvakrát za mesiac, prípadne častejšie u vysoko rizikových počítačov. Pravidelná kontrola chráni váš počítač pred nasledujúcimi hrozbami:

 • Infiltrácie, ktoré boli prítomné na vašom počítači ešte pred inštaláciou ESET produktu.
 • Spiace, potenciálne nebezpečné súbory, ktoré v minulosti neboli detegované a ktoré môžu ohroziť váš počítač.
 • Infiltrácie, ktoré sa prejavili počas vypnutej rezidentnej ochrany (možné len v prípade, že ochranu vypol sám používateľ).

Pracovníci technickej podpory spoločnosti ESET zväčša dokážu hlásené problémy riešiť efektívnejšie, ak majú k dispozícii protokoly z vášho bezpečnostného produktu ESET.

Riešenie

Používate Mac?

Používate Android?

 1. Otvorte váš bezpečnostný produkt ESET. Ako otvorím hlavné okno programu ESET?

 2. Kliknite na Kontrola počítača → Skontrolovať váš počítač pre spustenie kontroly.

Obrázok 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

Kontrolu môžete kedykoľvek pozastaviť alebo zastaviť kliknutím na tlačidlo Pozastaviť alebo Zrušiť napravo od indikátora priebehu kontroly.

Obrázok 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 1. Po dokončení kontroly sa zobrazí prehľad informácií o počte skontrolovaných, infikovaných a vyliečených objektov. Pre zobrazenie podrobnejších informácií o výsledkoch kontroly kliknite na možnosť Zobraziť protokol.

Obrázok 1-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

Podrobnosti protokolu kontroly sa zobrazia v okne Kontrola počítača. Protokol kontroly uložte a zašlite na technickú podporu spoločnosti ESET.

Obrázok 1-4
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

Čo robiť v prípade, že sa pri kontrole nájde hrozba?

Ak bola počas kontroly na vašom počítači odhalené hrozba, no nie je možné ju odstrániť, kliknite na jeden z nasledujúcich článkov pre získanie potrebných inštrukcií:


Uloženie protokolu kontroly a jeho zaslanie na technickú podporu:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek v okne Kontrola počítača a zo zobrazenej kontextovej ponuky vyberte možnosť Exportovať všetko.

Obrázok 2-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 1. V okne s názvom Uložiť ako vyberte Pracovnú plochu ako umiestnenie, do ktorého má byť protokol kontroly uložený.
 2. Do poľa Názov súboru zadajte výraz Computer Scan (Kontrola počítača). Použitie tohto názvu súboru je dôležité preto, aby bolo možné vašu požiadavku na technickú podporu spracovať čo najrýchlejšie.
 3. Z roletového menu Uložiť vo formáte vyberte možnosť Textový súbor (*.txt) a následne kliknite na tlačidlo Uložiť. Zaslanie protokolu kontroly vo formáte textového súboru je dôležité preto, aby bolo možné vašu požiadavku na technickú podporu spracovať čo najrýchlejšie.

Obrázok 2-2

 1. Uložený súbor dajte do prílohy e-mailovej správy, ktorú zašlete ako odpoveď pracovníkovi technickej podpory spoločnosti ESET. Protokol kontroly prejde v našej spoločnosti analýzou a na vašu e-mailovú adresu v čo možno najkratšom čase pošleme odpoveď s odporúčaným postupom pre vyriešenie vášho problému (ak chcete na technickú podporu zaslať protokol kontroly, je nutné vytvoriť požiadavku cez online formulár).

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)