[KB6529] Kontrola počítača a export protokolov kontroly v produkte ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus (9.x – 10.x)

Problém

 • Máte podozrenie, že váš počítač je infikovaný vírusom (spozorovali ste spomalenie alebo nezvyčajné správanie systému).
 • Pracovníci technickej podpory spoločnosti ESET vás požiadali o zaslanie protokolu z kontroly počítača.

Riešenie

I. Kontrola počítača v produkte ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus

Používam produkt pre domácnosti

 1. Otvorte program ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus. Ako otvorím hlavné okno programu ESET?

 2. Kliknite na položku Kontrola počítača → Skontrolovať váš počítač.
Obrázok 1-1

Kontrolu môžete kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť kliknutím na tlačidlo Pozastaviť  alebo Zrušiť  napravo od indikátora priebehu kontroly.

Obrázok 1-2
 1. Po dokončení kontroly sa zobrazí prehľad informácií o počte skontrolovaných, infikovaných a vyliečených objektov. Ťuknutím na Zatvoriť okno zatvoríte. Ak si chcete pozrieť podrobnejšie informácie o výsledkoch kontroly, kliknite na možnosť Zobraziť protokol.
Obrázok 1-3

Podrobnosti protokolu kontroly sa zobrazia v okne Kontrola počítača. Protokol kontroly uložte a zašlite technickej podpore spoločnosti ESET.


II. Uloženie protokolu kontroly a jeho zaslanie technickej podpore

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek v okne Kontrola počítača a zo zobrazenej kontextovej ponuky vyberte možnosť Exportovať všetko.
Obrázok 2-1
 1. V okne s názvom Uložiť ako vyberte ako miesto uloženia protokolu Pracovnú plochu.
   
 2. Do poľa Názov súboru zadajte výraz Computer Scan (Kontrola počítača). Použitie tohto názvu súboru je dôležité preto, aby bolo možné vašu požiadavku na technickú podporu spracovať čo najrýchlejšie.
   
 3. Z roletového menu Uložiť vo formáte vyberte možnosť Textový súbor (*.txt) a následne kliknite na tlačidlo Uložiť. Zaslanie protokolu kontroly vo formáte textového súboru je dôležité preto, aby bolo možné vašu požiadavku na technickú podporu spracovať čo najrýchlejšie.
Obrázok 2-2
 1. Uložený súbor priložte k e‑mailovej správe, ktorú zašlete ako odpoveď pracovníkovi technickej podpory spoločnosti ESET. Protokol kontroly u nás prejde analýzou a na vašu e‑mailovú adresu v čo možno najkratšom čase zašleme odpoveď s odporúčaným postupom na vyriešenie vášho problému (ak chcete technickej podpore zaslať protokol kontroly, je nutné najskôr vytvoriť požiadavku cez online formulár).

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)