[KB117] Môj produkt ESET pre domácnosti s OS Windows zachytil hrozbu. Čo mám robiť? (15.x – 16.x)

Riešenie

Program ESET vás upozornil na hrozbu

Váš bezpečnostný produkt ESET je nastavený tak, aby vás upozornil na každú zachytenú hrozbu.

S cieľom minimalizovať riziká poškodenia systému vám odporúčame:

 1. vykonať predbežné kroky na vyriešenie problému s malvérom,

 2. skúsiť vyhľadať nástroj na odstránenie danej hrozby v tomto zozname nástrojov.

Typy oznámení o hrozbách

V závislosti od typu hrozby môže program ESET vyliečiť, zablokovať alebo umiestniť do karantény jeden alebo viacero súborov, zablokovať prístup na webovú stránku, vykonať zmeny v nastaveniach online komunikácie alebo nevykonať žiadnu akciu. Záznamy o predošlých hrozbách nájdete v protokole detekcií.

V tomto článku nájdete zoznam oznámení, ktoré vám môže produkt ESET zobraziť, spolu s informáciami, ako v konkrétnych prípadoch ďalej postupovať.

Našla sa hrozba
Obrázok 1-1

Tento typ upozornenia sa zobrazí, keď váš produkt ESET zachytí škodlivý súbor alebo škodlivú komunikáciu, ktoré by mohli poškodiť váš systém. V okne upozornenia bude zobrazený názov nájdenej hrozby.

Vo väčšine prípadov produkt ESET zablokuje, vylieči alebo umiestni do karantény hrozby, ktoré vedú k tomuto typu upozornenia. Ak hrozba nebola vyliečená, odstránená alebo umiestnená do karantény, ide o , ktorý si vyžaduje ďalšie opatrenia.

Nechcený softvér
Obrázok 1-2

V niektorých prípadoch môže byť nájdená hrozba klasifikovaná ako nechcený softvér. V závislosti od typu detekcie môže ESET danú hrozbu automaticky vyliečiť alebo dať používateľovi možnosť Prerušiť prístup či Ignorovať hrozbu.

Ak ste výrobcom softvéru a vaša aplikácia je detegovaná ako nechcený softvér

Ak si myslíte, že aplikácia bola nesprávne detegovaná ako nechcený softvér, kontaktujte spoločnosť ESET.

Nájdená potenciálne nechcená aplikácia
Obrázok 1-3

Tento typ oznámenia sa zobrazí, keď váš produkt ESET zachytí súbor súvisiaci s potenciálnou hrozbou. Vo väčšine prípadov sa tento typ oznámenia zobrazí, pretože v systéme bola zistená potenciálne nechcená aplikácia (PUA). Potenciálne nechcené aplikácie predstavujú licencovaný softvér, ktorý bol identifikovaný spoločnosťou ESET, pretože obsahuje advér, inštaluje panely nástrojov alebo vykonáva iné činnosti, ktoré môžu negatívne vplývať na používanie počítača.

Na základe vlastných preferencií môžete produkt ESET nastaviť tak, aby tieto typy aplikácií detegoval alebo ignoroval. Ak chcete zo svojho systému odstrániť všetky aplikácie tohto druhu, uistite sa, že máte v produkte ESET zapnutú detekciu potenciálne nechcených aplikácií, a následne spustite kontrolu s prísnym liečením.

Počas kontroly sa našla hrozba

Ak váš produkt ESET deteguje hrozbu počas plánovanej alebo manuálne spustenej kontroly počítača a nájdenú hrozbu automaticky nevylieči, zobrazí sa dialógové okno Nájdené hrozby.

Umiestnenie a typ hrozby sa zobrazia v stĺpcoch Názov Hrozba. Pomocou roletového menu v stĺpci Akcia môžete vybrať typ akcie, ktorú má program s hrozbou vykonať. Kliknite na Dokončiť.

Zablokovaná sieťová hrozba: Podozrenie na botnet

Ak váš produkt ESET zistí podozrenie na botnet, zobrazí sa dialógové okno Zablokovaná sieťová hrozba: Podozrenie na botnet. Kliknutím na Zmeniť akciu pre túto hrozbu môžete zmeniť, čo sa má s detegovanou hrozbou stať.

Ochrana pred botnetmi dokáže na základe typických znakov zachytiť a zablokovať pokus o komunikáciu škodlivého kódu (botu) na napadnutom počítači s riadiacimi (C&C) servermi. Ochranu pred botnetmi môžete zapnúť alebo vypnúť v Rozšírených nastaveniach:

 1. Stlačením klávesu F5 otvorte Rozšírené nastavenia.

 2. Kliknite na položku Ochrana sieťového pripojeniaOchrana pred sieťovými útokmi a pomocou prepínacieho tlačidla zapnite možnosť Zapnúť ochranu pred botnetmi.

Bola zachytená potenciálna aktivita ransomvéru
Obrázok 1-4
Kliknutím na obrázok si ho môžete zväčšiť v novom okne.

Ak váš produkt ESET zachytí aktivitu ransomvéru, zobrazí sa dialógové okno Bola zachytená potenciálna aktivita ransomvéru. Kliknutím na tlačidlo Povoliť alebo Zakázať operáciu povolíte alebo zakážete. 

HIPS: Ochrana pred ransomvérom je súčasťou funkcie HIPS (Host‑based Intrusion Prevention System). Ak nie je funkčný HIPS, nebude fungovať ani ochrana pred ransomvérom. Aby ochrana pred ransomvérom v rámci systému HIPS fungovala správne, musí byť zapnutý reputačný systém ESET LiveGrid.


Špeciálne prípady

Infikovaný súbor alebo priečinok je skrytý
 1. Zobrazte skryté súbory alebo priečinky.

 2. Reštartujte počítač do núdzového režimu (Safe Mode).

 3. Nájdite infikovaný súbor alebo priečinok.

 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na infikovaný súbor alebo priečinok a z kontextového menu vyberte možnosť Odstrániť. Pri výzve na potvrdenie akcie kliknite na Áno.

 5. Na pracovnej ploche kliknite pravým tlačidlom myši na Kôš a zo zobrazenej kontextovej ponuky vyberte možnosť Vyprázdniť kôš. Pri výzve na potvrdenie akcie kliknite na Áno.

 6. Reštartujte počítač a spustite kontrolu.

Infikovaný súbor používa iný program alebo je blokovaný v pamäti

Ak sa počas kontroly počítača zobrazí toto upozornenie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Počkajte na ukončenie kontroly počítača.

 2. Reštartujte počítač do núdzového režimu (Safe Mode).

 3. Spustite ďalšiu kontrolu počítača.

 4. Reštartujte počítač do normálneho režimu.

Útok DNS cache poisoning alebo ARP cache poisoning

Táto správa sa zvyčajne zobrazuje v dôsledku konfliktu medzi routerom a Personálnym firewallom v produkte ESET Smart Security Premium.

Ako vyriešiť útok DNS Cache Poisoning?

Nájdená hrozba sa nachádza vnútri poškodeného archívu alebo archívu, ktorý je chránený heslom

Archívy (napr. .zip alebo .rar) kombinujú viacero súborov do jedného komprimovaného súboru. Produkty ESET neodstraňujú archívy označené ako infikované, pretože tieto archívy môžu obsahovať aj bezpečné súbory. Ak produkt ESET detegoval infikovaný súbor v archíve, máte dve možnosti:

 • Vymažte archív. Hoci stratíte bezpečné súbory v archíve, nevystavíte systém riziku rozšírenia vírusu z archívu do celého systému.
 • Na presun jednotlivých súborov z archívu použite príslušný archivačný program (napr. WinZip, 7zip alebo WinRar). Nezabudnite tieto súbory pri extrahovaní z archívu skontrolovať.
Vírus bol nájdený v súbore .dbx programu Microsoft Outlook Express

Po nájdení infikovaného súboru .dbx postupujte takto:

 1. Otvorte súbor .dbx v programe Outlook Express.

 2. Vyhľadajte infikovanú správu podľa odosielateľa, dátumu odoslania, predmetu a pod.

 3. Odstráňte infikovanú správu (postup odoslania vzorky do vírusových laboratórií spoločnosti ESET).

Aby ste zabránili programu Outlook Exchange v sťahovaní vírusov pri preberaní e‑mailov od vášho poskytovateľa internetových služieb, v produkte ESET zapnite ochranu e‑mailových klientov:

 1. Stlačením klávesu F5 otvorte Rozšírené nastavenia.

 2. Rozbaľte sekciu Integrácia s e‑mailovými klientmiOchrana e‑mailových schránok →  Integrácie a pomocou prepínača zapnite možnosť Povoliť integráciu s Microsoft Outlook.

Váš počítač bol infikovaný ešte skôr, ako ste nainštalovali produkt ESET

Produkt ESET nemusí byť schopný odstrániť vírusy a hrozby, ktoré boli prítomné na vašom počítači ešte pred samotnou inštaláciou produktu ESET.

Ak máte podozrenie, že váš počítač bol infikovaný ešte pred inštaláciou produktu ESET a tento stav stále trvá, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

Vírus bol nájdený v adresári vyrovnávacej pamäte Java

Ak bol vírus nájdený v adresári vyrovnávacej pamäte Java, odporúčame vám zmazať obsah tohto adresára manuálne.

Čo robiť, ak ste v adresári vyrovnávacej pamäte Java našli vírus?

Potenciálne nechcené aplikácie

Produkt ESET môže detegovanú hrozbu označiť ako potenciálne nechcenú aplikáciu. Pri inštalácii produktu ESET má používateľ možnosť označiť, či chce detekciu potenciálne nechcených aplikácií zapnúť alebo vypnúť.

Úroveň liečenia je nastavená na „Neliečiť“

Ak je úroveň liečenia v produkte ESET nastavená na možnosť Neliečiť, počas kontroly počítača nebudú detegované hrozby odstránené.

Riešenie tohto problému nájdete v článku o rozšírených možnostiach kontroly v produktoch ESET pre domácnosti s OS Windows.

Infikované súbory boli nájdené v systémovom adresári System Volume Information

Ak váš systém vytvoril súbory obnovovania systému počas prítomnosti vírusu v systéme, v adresári System Volume Information mohli aj po následnom odstránení vírusu zostať infikované súbory. Tento problém vyriešite vyčistením adresára System Volume Information.

Vírus bol nájdený v súbore .exe alebo .dll archivovanom pomocou UPX

Súbory UPX sú podobné ako komprimované archívy, avšak obsahujú súbory, ktoré slúžia na spúšťanie určitého programu. S povolenou funkcionalitou Javascript môžete zobraziť a odstrániť infikované súbory UPX použitím Windows Prieskumníka. Ak produkt ESET nedokáže vyliečiť infikovaný súbor UPX, pošlite kópiu takéhoto súboru na analýzu do vírusových laboratórií spoločnosti ESET.

 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)