[KB2909] Rozšírené možnosti kontroly v produktoch ESET pre domácnosti s OS Windows

Problém

Podrobnosti

Predvolené nastavenia kontroly sú nakonfigurované tak, aby maximalizovali výkon a bezpečnosť vášho počítača. Niektoré možnosti nie sú v rámci predvoleného profilu zapnuté, aby kontroly systému netrvali príliš dlho a aby sa predišlo konfliktom. Tieto možnosti môžete zapnúť a vykonať dôkladnejšiu kontrolu svojho systému, prípadne nastaviť vlastné parametre kontroly na konkrétne účely.

Riešenie

Spustenie úplnej kontroly systému

Pri predvolenej kontrole počítača sú vylúčené niektoré ciele kontroly, pri ktorých je nepravdepodobné, že obsahujú malvér. Ak chcete nastaviť bezpečnostný produkt ESET tak, aby vykonal kontrolu celého systému, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte hlavné okno vášho programu ESET pre Windows.

 2. Kliknite na Kontrola počítača Pokročilé kontroly a z roletového menu vyberte možnosť Vlastná kontrola.
Obrázok 1-1
 1. Kliknite na ikonu ozubeného kolesa a z roletového menu Profil kontroly vyberte možnosť Hĺbková kontrola.
Obrázok 1-2
 1. Označte položku Počítač alebo Tento počítač a kliknite na Kontrolovať.
Obrázok 1-3


Zapnutie kontroly v nečinnosti

Kontrolu v nečinnosti môžete zapnúť, ak chcete, aby sa kontrola počítača automaticky spúšťala v čase, keď systémové prostriedky nie sú vôbec alebo len minimálne vyťažované. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte hlavné okno vášho programu ESET pre Windows.

 2. Stlačte kláves F5 pre zobrazenie okna Rozšírených nastavení.
   
 3. Kliknite na Detekčné jadroDetekcia malvéru a rozbaľte sekciu Kontrola v nečinnosti.
 1. Kliknite na prepínacie tlačidlo vedľa možnosti Zapnúť kontrolu v nečinnosti.

Nastavenia kontroly v nečinnosti

Upravte nastavenia pre Detekciu stavu nečinnosti, ktoré definujú, kedy sa kontrola v nečinnosti spustí. Predvolene sú zvolené všetky stavy: Vypnutá obrazovka alebo šetrič obrazovky, Uzamknutie počítača a Odhlásenie používateľa.

 1. Kliknite na OK pre uloženie zmien a zatvorenie okna Rozšírených nastavení.
Obrázok 2-1


Rozšírené možnosti kontroly

Nastavenia, ktoré sú dostupné v sekcii Parametre ThreatSense, vám umožňujú definovať typy súborov, ktoré budú kontrolované, ďalej metódy používané na kontrolu súborov, ako aj predvolenú akciu, ktorá sa vykoná, ak sa počas kontroly nájde hrozba. Postupujte podľa nasledujúcich krokov pre prístup k týmto nastaveniam:

 1. Otvorte hlavné okno vášho programu ESET pre Windows.

 2. Stlačte kláves F5 pre zobrazenie okna Rozšírených nastavení.

 3. Kliknite na Detekčné jadro Detekcia malvéru.

Obrázok 3-1

Základné
 
Aktívny profil: Profily vám umožňujú uložiť zvolenú konfiguráciu kontroly (ciele kontroly, metódy a ďalšie nastavenia). Môžete použiť jeden z prednastavených profilov kontroly, ktoré sú súčasťou produktov ESET (Smart kontrola, Kontrola z kontextového menu, Hĺbková kontrola a Kontrola počítača). Popisy prednastavených profilov kontroly:

 • Smart kontrola: Toto je predvolený profil pri použití pokročilej kontroly. Profil Smart kontroly využíva technológiu Smart optimalizácie na vylúčenie súborov, ktoré boli počas predchádzajúcej kontroly vyhodnotené ako neškodné a odvtedy neboli zmenené. Vďaka tomu je čas kontroly kratší, pričom vplyv na bezpečnosť systému je minimálny.

 • Kontrola z kontextového menu: Môžete spustiť kontrolu ľubovoľného súboru priamo z kontextového menu. Profil kontroly z kontextového menu vám umožňuje definovať nastavenia kontroly, ktoré budú použité pri spustení kontroly týmto spôsobom.

 • Hĺbková kontrola: Profil Hĺbkovej kontroly štandardne nevyužíva Smart optimalizáciu, čo znamená, že ak použijete tento profil, z kontroly nebudú vylúčené žiadne súbory.

 • Kontrola počítačaToto je predvolený profil pri použití štandardnej kontroly počítača. 

Zoznam profilov: Kliknutím na Upraviť si môžete vytvoriť vlastný profil kontroly podľa svojich preferencií. Kliknite sem pre zobrazenie inštrukcií, ako vytvoriť vlastný profil.

Obrázok 3-2

Ciele kontroly: Kliknutím na Upraviť môžete zvoliť, ktoré lokálne disky, systémové a sieťové zdroje majú byť skontrolované. Kliknite na ikonu ozubeného kolesa pre zobrazenie roletového menu Ciele kontroly, v ktorom máte možnosť rýchleho výberu cieľov kontroly: Podľa nastavenia profilu, Vymeniteľné médiá, Sieťové jednotky alebo Lokálne jednotky.

Parametre ThreatSense

Skenovacie jadro ESET ThreatSense môže byť nakonfigurované tak, aby použilo vaše vlastné nastavenia pri vykonávaní manuálnej kontroly. Zmeny, ktoré tu vykonáte, neovplyvnia nastavenia iných modulov produktu (napríklad, ak ste tu zakázali kontrolu vymeniteľných médií, v rezidentnej ochrane súborového systému zostane aktívna). Parametre ThreatSense sú rozdelené do nasledujúcich častí:

Obrázok 3-3
 • Objekty na kontrolu: Umožňuje vám vybrať typy objektov, ktoré majú byť kontrolované. Dostupné typy objektov sú: Operačná pamäť, Zavádzacie sektory/UEFI, E-mailové súbory, Archívy, Samorozbaľovacie archívy a Runtime archívy. Pri použití predvolených nastavení sú kontrolované všetky objekty okrem e-mailových súborov.

 • Možnosti kontroly: Môžete zvoliť spôsoby/technológie kontroly, ktoré budú počas nej použité. Dostupné možnosti sú Heuristika a Pokročilá heuristika/DNA vzorky.

 • Liečenie: Umožňuje vám definovať úroveň vykonaných akcií pri nájdení detekcií alebo potenciálne nechcených súborov. Z roletového menu si môžete vybrať jednu z dostupných možností: Vždy vyriešiť detekciu (program sa pokúsi o liečenie detegovaného objektu bez akéhokoľvek zásahu zo strany koncového používateľa), Vyriešiť detekciu a ak to nie je možné, ponechať ju (program sa pokúsi o liečenie detegovaného objektu bez akéhokoľvek zásahu zo strany koncového používateľa a ak liečenie nie je možné vykonať, detegovaný objekt sa ponechá v pôvodnom umiestnení), Vyriešiť detekciu a ak to nie je možné, spýtať sa (program sa pokúsi o liečenie detegovaného objektu a ak nie je možné vykonať žiadnu akciu, koncovému používateľovi sa zobrazí interaktívne upozornenie, v ktorom si musí zvoliť požadovanú akciu) a Vždy sa spýtať koncového používateľa (koncovému používateľovi sa pri liečení objektov zobrazí interaktívne okno, v ktorom si musí zvoliť požadovanú akciu).

 • Vylúčenia: Umožňuje vám nastaviť určité typy súborov, ktoré budú vylúčené z kontroly.

 • Iné: Táto sekcia obsahuje nastavenia pre rôzne technológie, ako napríklad kontrola alternatívnych dátových prúdov, zápis do protokolov počas kontroly, Smart optimalizácia a ďalšie. Odporúčame v tejto sekcii používať predvolené nastavenia.

Vytvorenie vlastného profilu kontroly

 1. Otvorte hlavné okno vášho programu ESET pre Windows.

 2. Stlačte kláves F5 pre zobrazenie okna Rozšírených nastavení.

 3. Kliknite na Detekčné jadroDetekcia malvéru a následne kliknite na Upraviť vedľa položky Zoznam profilov.

Obrázok 4-1
 1. Do poľa zadajte nový názov profilu a kliknite na Pridať. Kliknite na tlačidlo OK.
Obrázok 4-2
 1. Vyberte svoj nový profil v roletovom menu Aktívny profil.
   
Obrázok 4-3
 1. Nastavte svoj profil podľa vlastných preferencií a kliknite na OK pre zatvorenie okna Rozšírených nastavení.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)