[KB2909] Rozšířené možnosti kontroly v produktech ESET pro domácnosti s OS Windows

Obsah

Podrobnosti


Klikněte pro rozbalení

Předvolená nastavení kontroly jsou nakonfigurována tak, aby maximalizovala výkon a bezpečnost počítače. Některé možnosti nejsou ve výchozím profilu povoleny, aby se snížila doba kontroly a zabránilo se konfliktům. Rozšířené možnosti můžete povolit a provést tak důkladnější kontrolu systému, případně nastavit vlastní parametry kontroly pro konkrétní účely.


Řešení

Spuštění úplné kontroly systému

Při předvolené kontrole počítače jsou vyloučené některé cíle kontroly, u kterých je nepravděpodobné, že obsahují malware. Chcete-li nakonfigurovat bezpečnostní produkt ESET tak, aby provedl kontrolu celého systému, postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete hlavní okno bezpečnostního produktu ESET pro Windows.

 2. Klikněte na možnost Kontrola počítače→ Pokročilé kontroly a z rozbalovací nabídky vyberte možnost Volitelná kontrola.
Obrázek 1-1
 1. V rozbalovací nabídce u položky Profil vyberte možnost Hloubková kontrola počítače. Zaškrtněte políčko u položky Počítač nebo Tento počítač (případně This PC) a klikněte na Kontrola.
Obrázek 1-2

Zapnutí kontroly při nečinnosti

Kontrolu při nečinnosti můžete zapnout, pokud si přejete, aby se kontrola počítače spouštěla v čase, kdy systémové prostředky nejsou nebo jen minimálně vytěžované. Postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete hlavní okno bezpečnostního produktu ESET pro Windows.

 2. Stisknutím klávesy F5 otevřete Rozšířená nastavení.

 3. Klikněte na položku Detekční jádro→ Detekce škodlivého kódu a rozbalte položku Kontrola při nečinnosti. Kliknutím na posuvník u položky Zapnout kontrolu nečinnosti ji povolíte. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny a ukončete Rozšířená nastavení.

Nastavení kontroly při nečinnosti

Upravte nastavení pro Detekování stavu nečinnosti, které definují, kdy se kontrola při nečinnosti spustí. Ve výchozím nastavení je tímto považována Vypnutá obrazovka nebo spořič obrazovky, Uzamknutí počítače a Odhlášení uživatele.

Obrázek 2-1

 

Rozšířené možnosti skenování - Parametry ThreatSense

Nastavení, která jsou dostupná v sekci ThreatSense umožňují definovat typy souborů, které budou kontrolované, dále metody používané pro kontrolu souborů, jako i výchozí akce, která se provede, pokud je během kontroly nalezena hrozba.

Kliknutím na položku ThreatSense zobrazíte nastavení v této sekci.

Obrázek 4-1

ESET ThreatSense lze nakonfigurovat tak, aby při volitelné kontrole používal vaše vlastní nastavení. Změny provedené v ThreatSense neovlivní nastavení ostatních modulů produktu (například pokud zde zakážete kontrolu vyměnitelných médií, zůstane aktivní v ochraně souborového systému v reálném čase). Parametry ThreatSense jsou rozděleny do následujících částí:

Obrázek 4-2
 • Kontrolované objekty: Můžete vybrat typy objektů, které budou při kontrole prověřovány. K dispozici jsou tyto typy objektů: Operační paměť, Boot sektory/UEFI, Poštovní soubory, Archivy, Samorozbalovací archivy a Runtime packery. Při použití výchozího nastavení jsou kontrolovány všechny objekty mimo Poštovních souborů.

 • Možnosti kontroly: Umožňuje vybrat technologii při kontrole, jako je Heuristika a Rozšířená heuristika/DNA vzorky.

 • Léčení: Umožňuje nastavit úroveň akce provedené v případě, že jsou při kontrole identifikovány detekce nebo potenciálně nechtěné soubory. Pomocí rozbalovací nabídky můžete vybrat mezi těmito možnostmi:

  • Vždy vyřešit detekci (Pokus o vyčištění objektů bez zásahu uživatele)
  • Pokud to je bezpečné, vyřešit detekci, jinak ponechat (Pokus o vyčištění objektů bez zásahu uživatele, pokud detekci nelze opravit, je nahlášený objekt ponechán v původním umístění),
  • Pokud to je bezpečné, vyřešit detekci, jinak se dotázat (Pokus o vyčištění objektů, pokud nelze provést žádnou akci, uživatel obdrží interaktivní upozornění a musí vybrat akci)
  • Vždy se dotázat uživatele (Uživatel obdrží interaktivní okno během čištění objektů a musí vybrat akci).
 • Výjimky: Umožňuje zadat přípony souborů, které mají být vyloučeny z detekce.

 • Ostatní: Tato část obsahuje nastavení pro různé technologie, jako je kontrola alternativního datového streamu, Smart optimalizace, Zapisování objektů do protokolu a další. Doporučujeme používat výchozí nastavení v této části.

 • Omezení: V této části můžete zadat maximální velikost objektů a úrovně vnořených archivů, které se mají kontrolovat. Přečtěte si více informací v naší Online nápovědě.

Vytvoření vlastního profilu kontroly

 1. Otevřete hlavní okno bezpečnostního produktu ESET pro Windows.

 2. Stisknutím klávesy F5 otevřete Rozšířená nastavení.

 3. Klikněte na položku Detekční jádro→ Detekce škodlivého kódu a u položky Seznam profilů klikněte na tlačítko Změnit.

Obrázek 5-1
 1. Do prázdného pole zadejte název nového profilu a klikněte na Přidat, následně na OK.
Obrázek 5-2
 1. V rozbalovací nabídce Profil kontroly vyberte váš nový profil.
Obrázek 5-3
 1. Nakonfigurujte profil podle potřeby a kliknutím na tlačítko OK ukončete Rozšířená nastavení.