[KB141] Ako môžem poslať podozrivé stránky, vzorky vírusov alebo potenciálne nesprávnych detekcií do laboratória spoločnosti ESET?

Problém

Máte podozrivý súbor/podozrivú webovú stránku/potenciálne nesprávnu detekciu/nesprávne kategorizovanú webovú stránku v Rodičovskej kontrole, ktorú by ste chceli zaslať do spoločnosti ESET na analýzu.

Riešenie

Pre odoslanie podozrivého súboru, webovej stránky, spamového e-mailu alebo potenciálne nesprávnej detekcie na analýzu do spoločnosti ESET postupujte podľa inštrukcií pre konkrétnu situáciu:


Odoslanie podozrivého súboru na analýzu

 1. Ak je to možné, urobte snímku obrazovky s oznámením, ktoré sa zobrazí pri detekcii hrozby vaším bezpečnostným produktom ESET, prípadne snímku akéhokoľvek iného chybového hlásenia či podozrivého správania vášho počítača (Ako spravím snímku obrazovky?).


Obrázok 1-1

 1. Zbaľte súbor(y) do archívu typu .zip alebo .rar a zabezpečte ich heslom „infected“ (bez úvodzoviek).

 2. Napíšte e-mail s nasledujúcimi údajmi:

  1. Do predmetu napíšte, či sa v priloženom súbore nachádza podozrivá infiltrácia alebo nesprávne detegovaná hrozba (použite predmet napr. Podozrivá infiltrácia alebo Falošný poplach).
    
  2. V tele e-mailu uveďte znenie hesla, ktorým ste súbor zbalili do archívu v kroku č. 2 (vrátane úvodzoviek), a priložte spomínaný súbor (archív .zip alebo .rar), ako aj všetky snímky obrazovky.

   Doplňte aj číslo servisnej požiadavky (#TICKET ...) na technickú podporu, ak takouto informáciou disponujete, a akékoľvek informácie o vzorke (napr. kde bola nájdená a pod.).
    
  3. V prípade, že počítač už je infikovaný, zvážte pripojiť k e-mailu aj zozbierané protokoly z nástroja ESET Log Collector.
    
  4. E-mail pošlite na samples@eset.com.

 Ak nie je situácia vyriešená do dvoch dní a ide o urgentnú záležitosť, pošlite ďalší e-mail s nasledujúcimi informáciami:

 • predmet správy, ktorú ste poslali na samples@eset.com,
 • dátum a čas odoslania e-mailu,
 • e-mailová adresa, z ktorej bol poslaný.
   

Odoslanie podozrivej webovej stránky, potenciálne nesprávnej detekcie alebo nesprávne kategorizovanej webovej stránky na analýzu do spoločnosti ESET

V závislosti od problému, ktorý nám chcete nahlásiť, postupujte podľa nižšie uvedených inštrukcií:
 

Nahlásenie blokovanej webovej stránky alebo potenciálne nesprávnej detekcie
Vytvorte a odošlite e-mail s nasledujúcimi údajmi:

 1. Predmet e-mailu: Ak nahlasujete blokovanú webovú stránku s potenciálne nebezpečným obsahom, napíšte predmet v tvare „Whitelist domény www.blokovanadomena.sk“ (kde namiesto „www.blokovanadomena.sk“ uvediete príslušnú blokovanú doménu).

 2. Do tela e-mailu uveďte blokované alebo podozrivé URL adresy.
 • Priblížte, prečo si myslíte, že sa jedná o nesprávnu detekciu (falošný poplach). Prosím, uveďte čo najviac informácií o zdroji softvéru, vrátene jeho tvorcu, celý názov a verziu.
 • Ak nahlasujete blokovanú webovú stránku, uveďte, prosím, celú URL adresu takejto stránky. Odporúčame priložiť aj snímku obrazovky so zobrazeným oznámením o blokovaní.
 1. E-mail pošlite na samples@eset.com.

Ak nie je situácia vyriešená do dvoch dní a ide o urgentnú záležitosť, pošlite ďalší email s nasledujúcimi informáciami:

 • predmet správy, ktorú ste poslali na samples@eset.com,
 • dátum a čas odoslania e-mailu,
 • e-mailová adresa, z ktorej bol poslaný

 

Ak ste výrobca softvéru a vaša aplikácia je detegovaná ako Nechcený softvér (UwS/Deceptor)

V niektorých prípadoch môže byť „nájdená hrozba“ klasifikovaná ako UwS (Nechcený softvér). Ak ste výrobca softvéru a vaša aplikácia je detegovaná ako UwS (Deceptor), no podľa vás ide o nesprávnu detekciu, kontaktujte pre viac informácií spoločnosť ESET.


Obrázok 1-2


Odoslanie nevyžiadanej e-mailovej správy (spam) alebo správy nesprávne zaradenej medzi spam 

E-maily zasielajte vo formáte .eml alebo .msg

E-mail je potrebné zaslať ako prílohu vo formáte .eml alebo .msg, aby mohol byť analyzovaný spoločnosťou ESET. E-mail zaslaný v inom formáte nie je možné spracovať.

V aplikácii Microsoft Outlook vyexportujete e-mail do súboru vo formáte .msg potiahnutím a presunutím daného e-mailu na pracovnú plochu. Pokiaľ používate webového poštového klienta, preštudujte si príslušné stránky pomocnej dokumentácie od daného dodávateľa ohľadom inštrukcií, ako exportovať e-mail v požadovanom formáte.

 • E-mail bol nesprávne zaradený medzi spam: Pokiaľ ste dostali e-mailovú správu, ktorá bola vaším bezpečnostným produktom ESET vyhodnotená ako nevyžiadaná pošta (spam), avšak podľa vás o spam nejde, pošlite túto správu vo formáte .eml alebo .msg ako prílohu e-mailu na adresu nospam@eset.com.
   
 • Nezachytený spam: Ak vám bola zaslaná e-mailová správa, ktorú považujete za spam, avšak váš bezpečnostný produkt ESET túto správu ako spam nevyhodnotil, pošlite túto správu vo formáte .eml alebo .msg ako prílohu e-mailu na adresu spam@eset.com.
POZNÁMKA:

Ak je e-mail po 24 hodinách od zaslania stále nesprávne kategorizovaný, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET. Adresy spam@eset.com a nospam@eset.com slúžia na automatické spracovanie, pre viac informácii alebo technickú podporu sa obráťte na technickú podporu spoločnosti ESET.


Nahlásenie nesprávnej kategorizácie webovej stránky modulom Rodičovskej kontroly alebo Webovej kontroly

Nesprávnu kategorizáciu URL alebo webovej stránky nahláste tu.

Ak je webová stránka stále zaradená do nesprávnej kategórie aj napriek tomu, že už ste ju nahlásili, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET.

 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)