[KB3466] Zozbieranie protokolov s nástrojom ESET Log Collector for Windows

Problém

Riešenie

Inštrukcie pre macOS | Inštrukcie pre Linux

Prípad pre technickú podporu:

Na zaistenie výberu správneho profilu zbierania odporúčame pred spustením nástroja ESET Log Collector kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET. 

Ak používate ESET PROTECT:

Nástroj ESET Log Collector môžete spustiť na klientskom počítači aj vzdialene z webovej konzoly ESET PROTECT použitím klientskej úlohy s názvom Diagnostika.

  1. Stiahnite si ESET Log Collector.

  2. Po skončení sťahovania nástroj spustite dvojitým kliknutím na stiahnutý súbor.

  3. Kliknutím na tlačidlo Súhlasím odsúhlaste licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA).

  4. V roletovom menu Profil zbierania ponechajte profil Predvolený, pokiaľ vás pracovníci technickej podpory spoločnosti ESET nepožiadali zvoliť iný profil. Viac informácií o možnostiach, ktoré sú na výber v menu Profil zbierania, nájdete v Online pomocníkovi.

Obrázok 1-1
  1. Z roletového menu Režim zbierania protokolov ESET vyberte možnosť Pôvodný binárny protokol z disku.

Obrázok 1-2
  1. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať v časti Uložiť archív ako a zvoľte umiestnenie, do ktorého sa majú uložiť výsledné archivované súbory (názov archívu je definovaný vopred). Nakoniec kliknite na tlačidlo Uložiť.

  1. Kliknite na tlačidlo Zozbierať. Zozbieravanie protokolov trvá určitý čas. V dolnej časti okna v časti Protokol operácie môžete sledovať celý proces vytvárania protokolov a aktuálne prebiehajúcu operáciu.

Obrázok 1-4
  1. Po ukončení procesu sa zobrazí správa „Všetky súbory boli zozbierané a archivované“. Znamená to, že zozbieranie protokolov prebehlo úspešne a archív (napr. eis_logs.zip) bol uložený do priečinka zvoleného v kroku č. 6.

    Ak vás pracovník technickej podpory požiadal o zaslanie protokolov, priložte uložený archív s protokolmi do prílohy vašej e‑mailovej odpovede. Pokiaľ ste technickú podporu spoločnosti ESET ešte nekontaktovali, môžete tak urobiť vyplnením formulára na webovej stránke ESET.

Obrázok 1-5

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)