[KB3466] Ako použijem nástroj ESET Log Collector?

Riešenie

Inštrukcie pre macOS |  Inštrukcie pre Linux

Ak používate ESET Security Management Center:

Nástroj ESET Log Collector môžete spustiť na klientskom počítači aj vzdialene z webovej konzoly ESET Security Management Center použitím klientskej úlohy s názvom Diagnostika.

Na čo slúži ESET Log Collector?

ESET Log Collector je nástroj určený na zozbieravanie informácií a protokolov z počítačového systému s cieľom rýchlejšie riešiť problémy. Ak riešite problém prostredníctvom technickej podpory spoločnosti ESET, pracovníci technickej podpory vás môžu požiadať o zaslanie protokolov z vášho počítača. Nástroj ESET Log Collector vám v takomto prípade uľahčí zozbieranie potrebných informácií.

Ak už máte nástroj ESET Log Collector nainštalovaný, uistite sa, že ide o najnovšiu dostupnú verziu. Číslo vašej verzie nástroja nájdete v sekcii Protokol operácie; číslo najnovšej dostupnej verzie je nasledujúce:

ESET Log Collector

4.3.0.0

Dôležité:

 • Program musí byť spustený z účtu správcu. Ak je spustený z bežného používateľského účtu alebo v núdzovom režime (Safe Mode), nebude schopný zozbierať všetky potrebné informácie.

 • 64-bitová verzia nástroja Log Collector je zabudovaná do 32-bitového spustiteľného súboru a automaticky sa spúšťa v prípade inštalácie nástroja na 64-bitovom systéme.

Viac informácií nájdete v online pomocníkovi pre produkt ESET Log Collector

Ako použijem nástroj ESET Log Collector?

 1. Prostredníctvom nasledujúceho odkazu si stiahnite nástroj ESET Log Collector:

  Stiahnuť ESET Log Collector
 1. Po skončení sťahovania nástroj spustite dvojitým kliknutím na stiahnutý súbor.
   
 2. Kliknite na Súhlasím, ak súhlasíte s licenčnou dohodou s koncovým používateľom (EULA) o používaní tohto softvéru.
 1. Ponechajte profil zozbierania Predvolený. V prípade, že Vás pracovníci technickej podpory spoločnosti ESET požiadajú zvoliť iný profil, na výber použite roletové menu Profil zozbierania. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

  • Predvolený: predvolený profil zozbiera protokoly potrebné pri diagnostike systémových problémov. Nebudú zozbierané informácie o hrozbách a protokoly kontroly.
    
  • Zachytené hrozby: tento profil sa zameriava na zozbieravanie protokolov týkajúcich sa zachytených hrozieb a karantény. Použite túto možnosť, ak chcete na technickú podporu zaslať protokoly, ktoré môžu pomôcť pri riešení problémov s malvérom.
    
  • Všetko: zozbierané budú všetky dostupné protokoly. Použite túto možnosť, ak si nie ste istý, aké protokoly zaslať na technickú podporu.
    
  • Žiadne dáta: táto možnosť zruší výber všetkých objektov a umožní vám následne označiť konkrétne protokoly, ktoré chcete zozbierať.
    
  • Vlastný: vlastný profil zozbierania sa automaticky aktivuje, keď vykonáte zmenu v predtým zvolenom profile a vaša zvolená kombinácia objektov sa nezhoduje so žiadnym z definovaných profilov. 

Obrázok 1-1

 1. Z roletového menu Režim zbierania ESET protokolov vyberte možnosť Pôvodný binárny protokol z disku.

Obrázok 1-2

 1. Kliknite na tlačidlo (Prehľadávať) v časti Uložiť archív ako a zvoľte umiestnenie, do ktorého sa majú uložiť výsledné archivované súbory (názov archívu je definovaný vopred). Nakoniec kliknite na tlačidlo Uložiť.

Obrázok 1-3

 1. Kliknite na tlačidlo Zozbierať.

Obrázok 1-4

 1. Zozbieravanie protokolov trvá určitý čas. V dolnej časti okna môžete sledovať celý proces vytvárania protokolov a aktuálne prebiehajúcu operáciu.

  Po ukončení procesu sa zobrazí správa „Všetky súbory boli zozbierané a archivované“. Znamená to, že zozbieranie protokolov prebehlo úspešne a archív (napr. emsx_logs.zip) bol uložený do priečinka zvoleného v kroku 6.

Obrázok 1-5

 1. Ak vás pracovník technickej podpory požiadal o zaslanie protokolov s cieľom rýchlejšie vyriešiť váš problém, priložte uložený archív s protokolmi do prílohy vašej e-mailovej odpovede. Pokiaľ ste technickú podporu spoločnosti ESET ešte nekontaktovali, môžete tak urobiť vyplnením formulára na webovej stránke ESET

Ktoré typy súborov zbiera ESET Log Collector?

V online pomocníkovi pre produkt ESET Log Collector nájdete zoznam zozbieravaných objektov aj s ich popisom.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)