[KB3404] Ako použijem nástroj ESET LogCollector pre Mac OS a následne zašlem zozbierané protokoly Technickej podpore spoločnosti ESET?

Problém

 • Nedarí sa vám vyriešiť problém s vaším produktom ESET pre Mac OS.
   
 • Pracovník technickej podpory spoločnosti ESET vás požiadal o zaslanie protokolov zozbieraných z vášho počítača Mac.

Riešenie

Ak sa vám nedarí aktualizovať váš produkt ESET na najnovšiu verziu alebo si stiahnuť poslednú dostupnú aktualizáciu a obrátite sa s týmto problémom na technickú podporu spoločnosti ESET, jej pracovník vás môže požiadať o zaslanie protokolov zozbieraných prostredníctvom nástroja ESET LogCollector. Na základe protokolov zo systému vám centrum technickej podpory môže jednoduchšie pomôcť vyriešiť váš problém. Pre spustenie nástroja na zozbieranie protokolov sa riaďte nasledujúcimi krokmi:

  1. Prostredníctvom nasledujúceho odkazu si stiahnite nástroj ESET LogCollector. Súbor uložte na plochu.

 1. Po skončení sťahovania nástroj spustite dvojitým kliknutím na súbor eset_logcollector.dmg.
 1. Dvakrát kliknite na ikonu LogCollector.

  Obrázok 1-1

 2. Systém sa vás môže spýtať, či chcete skutočne otvoriť aplikáciu LogCollector, ktorú ste stiahli z internetu. Kliknite na možnosť Otvoriť.

  Obrázok 1-2

 3. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

  Obrázok 1-3

Rozšírené možnosti

Kliknite na tlačidlo s ikonou ozubeného kolesa pre prístup k pokročilejším možnostiam.
Označte požadované možnosti na základe inštrukcií od pracovníka technickej podpory spoločnosti ESET a následne kliknite na tlačidlo Hotovo.

 1. Keď budete pripravený začať s replikáciou problému, kliknite na tlačidlo SPUSTIŤ replikáciu.

  Obrázok 1-4

 1. Zopakujte sled krokov, pri ktorých daný problém vzniká. Na konci replikácie problému kliknite na tlačidlo ZASTAVIŤ replikáciu.

  Obrázok 1-5

 2. Ak sa vám podarilo vyvolať problém, ktorý chcete nahlásiť tímu technickej podpory spoločnosti ESET, kliknite na možnosť Áno. Ak sa počas replikácie problém neprejavil, kliknite na možnosť Nie a pokúste sa problém zreplikovať znova. Na konci replikácie problému kliknite na tlačidlo ZASTAVIŤ replikáciu.

  Obrázok 1-6

 3. Kliknite na tlačidlo Zozbierať, čím spustíte zozbieranie protokolov. 

  Môže sa vyžadovať zadanie hesla

  Môžete byť vyzvaný na zadanie hesla, ktoré používate na prihlásenie do vášho systémového účtu. Zadajte heslo a kliknite na OK.

  Obrázok 1-7

 4. Nástroj ESET LogCollector vytvorí súbor Customer_info.zip , ktorý nájdete na ploche. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

  Obrázok 1-8

 5. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť pre ukončenie práce s nástrojom ESET LogCollector.

  Obrázok 1-9

 6. Súbor Customer_info.tgz obsahujúci zozbierané informácie dajte do prílohy e-mailovej správy, ktorú zašlete ako odpoveď pracovníkovi technickej podpory. Ak ste sa s vaším problémom ešte neobrátili na našu technickú podporu, môžete tak urobiť prostredníctvom webového formulára.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)