[KB3466] Zbieranie logów za pomocą ESET Log Collector for Windows

NOTATKA:

Ta strona została przetłumaczona przez komputer. Kliknij przycisk Angielski w sekcji Języki na tej stronie, aby wyświetlić oryginalny tekst. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z lokalnym działem pomocy technicznej.

Zagadnienie

Rozwiązanie

użytkownicy macOS | użytkownicy Linux

Przypadek pomocy technicznej

Aby upewnić się, że zbierany jest prawidłowy profil, zalecamy otwarcie sprawy z pomocą techniczną firmy ESET przed uruchomieniem programu ESET Log Collector.

Użytkownicy ESET PROTECT

Program ESET Log Collector można uruchomić na zdalnym komputerze klienckim za pomocą zadania klienta programu ESET PROTECT Diagnostics.

 1. Pobierz program ESET LogCollector.

 2. Po zakończeniu pobierania narzędzia kliknij je dwukrotnie, aby je uruchomić.

 3. Kliknij przycisk Akceptuję, aby zaakceptować Umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA).

 4. Domyślnym profilem kolekcji jest Domyślny. Profil kolekcji można zmienić zgodnie z zaleceniami pomocy technicznej. Więcej informacji na temat opcji profilu kolekcji można znaleźć w pomocy online.

  Rysunek 1-1
 5. Z menu rozwijanego Kolekcja dzienników ESET wybierz opcję Oryginalny plik binarny z dysku.

  Rysunek 1-2
 6. Kliknij przycisk Przeglądaj obok opcji Zapisz archiwum jako, określ lokalizację, w której chcesz zapisać pliki archiwum, a następnie kliknij przycisk Zapisz (nazwa pliku archiwum jest już wstępnie zdefiniowana).

  Rysunek 1-3
 7. Kliknij przycisk Collect. Zakończenie zbierania może zająć trochę czasu. Okno dziennika operacji wyświetli aktualnie wykonywaną operację.

  Rysunek 1-4
 8. Po zakończeniu zbierania zostanie wyświetlony komunikat "Wszystkie pliki zostały zebrane i zarchiwizowane". Oznacza to, że zbieranie zakończyło się powodzeniem, a plik archiwum (na przykład emsx_logs.zip) został zapisany w lokalizacji określonej w kroku 5.

  Jeśli masz już otwartą sprawę z pomocą techniczną ESET, możesz przesłać pliki dziennika jako załącznik wiadomości e-mail podczas odpowiadania firmie ESET. Jeśli sprawa nie jest otwarta, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy ESET.

  Rysunek 1-5

Dodatkowa pomoc