[KB141] Jak mohu nahlásit virus, webovou stránku nebo potenciálně nesprávnou detekci do laboratoří ESET?

Situace

Řešení

Před odesláním vzorků do společnosti ESET

Při zaslání použijte výstižný předmět a poskytněte co nejvíce informací o souboru (například snímek obrazovky nebo webovou stránku, ze které jste soubor stáhli).

Při odeslání se, prosím, řiďte následujícímí pokyny:

 • odeslat e-mail jako prostý text
 • v těle e-mailu neuvádějte žádné další odkazy, e-mailové adresy ani obrázky mimo těch,  které jsou relevatní
 • nezahrnujte do e-mailu zápatí

Ukázka, kterou chcete zaslat, musí splňovat alespoň jedno z následujících kritérií:

 • Váš produkt ESET vzorek vůbec nedetekuje
 • Vzorek je nesprávně detekovaný jako hrozba

ESET Research Lab neprovádí kontroly na vyžádání pro uživatele a současně nepřijímáme osobní soubory, které chcete zkontrolovat na přítomnost malware jako vzorky.

Odeslání podezřelého souboru / potenciálně nesprávně detekovaného souboru k analýze e-mailem

 1. Pořiďte snímek/ky obrazovky oznámení o detekci hrozeb, které zobrazí produkt ESET, nebo jakákoli chybová hlášení či podezřelé chování vašeho počítače.

Obrázek 1-1
Kliknutím na obrázek se zobrazí větší v novém okně
 1. Zabalte soubory do archivu .zip nebo .rar a zaheslujte jej heslem „infected“ (bez uvozovek).

 2. Napište e-mail s následujícími informacemi:

  1. V předmětu: Uveďte, zda přiložený soubor obsahuje podezření na infekci nebo falešně pozitivní detekci (například použijte předmět Podezření na infekci nebo předmět Falešně pozitivní nález).

  2. V textu: Poznamenejte si heslo, které jste nastavili v kroku 2, a připojte archiv .zip nebo .rar a rovněž případné snímky obrazovky. Dále, prosím, uveďte i číslo případu (ticketu) technické podpory, pokud takový případ již existuje. 

  3. V případě, že je počítač již infikován, připojte protokoly shromážděné pomocí ESET Log Collector.

  4.  E-mail zašlete na adresu: samples@eset.com.

Jste výrobcem softwaru a ESET detekuje vaši aplikaci jako potenciálně nechtěnou aplikaci (PUA)

V některých případech může být nalezená nebo odstraněná hrozba klasifikovaná jako potencionálně nechtěná aplikace. Pokud si myslíte, že software byl nesprávně detekovaný jako potencionálně nechtěná aplikace, postupujte podle následujících kroků:

Obrázek 1-2
Kliknutím na obrázek si ho můžete zvětšit v novém okně.
 1. Pořiďte oznámení o detekci hrozeb, které zobrazí produkt ESET.

 2. Zabalze aplikační soubory do archivu .zip nebo .rar a zaheslujte jej heslem „infected“ (bez uvozovek) 

 3. Napište e-mail s následujícími informacemi:

  1. V předmětu: Uveďte, zda přiložený soubor obsahuje nesprávně detekovanou hrozbu (použijte například předmět "PUA - falešný poplach").
  2. V textu: Poznamenejte si heslo, které jste nastavili v kroku 2, a přiložte archiv .zip nebo .rar a rovněž případné snímky obrazovky. Dále, prosím, uveďte číslo případu (ticketu) technické podpory, pokud takový případ již existuje.
  3. E-mail zašlete na adresu: samples@eset.com.
Situace není vyřešena do tří dnů a jde o urgentní záležitost
Pošlete další e-mail s následujícími informacemi:
 • Předmět e-mailu, který jste odeslali na adresu samples@eset.com.
 • Datum a čas odeslání e-mailu.
 • Emailová adresa, ze které byl e-mail odeslaný.

Zpět na začátek


Podezřelá webová stránka / potenciálně nesprávně detekovaná webová stránka / potenciálně chybná kategorizace webové stránky

Postupujte podle níže uvedených instrukcí v závislosti na typu problému, který nám chcete oznámit:

Nahlášení podezřelé webové stránky nebo nesprávně detekované webové stránky e-mailem

Napište e-mail s následujícími informacemi:

 • V předmětu: Pokud hlásíte blokovanou webovou stránku, která může obsahovat potenciálně nebezpečný obsah, uveďte Domain whitelist a za ním blokovanou doménu (například www.blockeddomain.com).
 • V textu: Uveďte přesně adresy (URL), které jsou blokovány nebo které vám připadají podezřelé.
   • Uveďte, proč si myslíte, že jde o nesprávnou detekci (falešný poplach). Uveďte co nejvíce informací o zdroji softwaru, včetně jména vývojáře, názvu a verze aplikace.
   • Pokud hlásíte blokovanou webovou stránku, uveďte kompletní adresu URL, která je blokována. Doporučujeme přiložit snímek obrazovky se zobrazeným oznámením o zablokování.
 • E-mail zašlete na adresu: samples@eset.com.
Situace není vyřešena do tří dnů a jde o urgentní záležitost
Pošlete další e-mail s následujícími informacemi:
 • Předmět e-mailu, který jste odeslali na adresu samples@eset.com.
 • Datum a čas odeslání e-mailu.
 • Emailová adresa, ze které byl e-mail odeslaný.
Odeslání spamu nebo nesprávná detekce spamu
Poznámka

E-mail s přílohou je potřeba zaslat ve formátu .eml nebo .msg, aby mohl být analyzovaný společností ESET. E-mail zaslaný v jiném formátu není možné zpracovat.

V aplikaci Microsoft Outlook vyexportujte e-mail do souboru ve formátu .msg přesunutím daného e-mailu na pracovní plochu. Pokud používáte webového e-mailového klienta, prostudujte si příslušné stránky podpory od daného poskytovatele s informací o exportu e-mailu v požadovaném formátu.

 • E-mail byl nesprávně přesunutý do spamu: Pokud jste obdrželi e-mailovou zprávu klasifikovanou vaším produktem ESET jako spam, ale podle vás se o spam nejedná, pošlete tuto zprávu ve formátu ve formátu .eml nebo .msg jako přílohu e-mailu na adresu nospam@eset.com
 • Nezachycený spam: Pokud jste obdrželi e-mailovou zprávu, kterou klasifikujete jako spam, ale váš produkt ESET ji jako spam neklasifikoval, pošlete tuto zprávu ve formátu ve formátu .eml nebo .msg jako přílohu e-mailu na adresu spam@eset.com
Pokud využíváte ESET Cloud Office Security, používejte k hlášení falešně pozitivních (FP) / falešně negativních (FN) detekcí spamu na to určené e-mailové adresy nospam_ecos@eset.com a spam_ecos@eset.com. Detailnější informace naleznete v nápovědě online systému ECOS.
Poznámka

Pokud zpráva není po 24 hodinách od nahlášení správně kategorizována, kontaktujte Technickou podporu ESET. V takovýchto případech nepoužívejte adresy spam@eset.com nebo nospam@eset.com. Pro více informací nebo pomoc se obraťte na Technickou podporu společnosti ESET.

Nahlášení chybné kategorizace webové stránky modulem Rodičovské nebo Webové kontroly

Nesprávnou kategorizaci URL nebo webové stránky nahlaste zde.

Pokud je webová stránka je stále chybně zařazena, kontaktujte Technickou podporu společnosti ESET.

Nahlášení podvodné stránky (phishing)

Pokud se domníváte, že jste objevili webovou stránku, která se úmyslně podobá jiné stránce, dejte nám vědět vyplněním tohoto formuláře.

Zpět na začátek


Odeslání vzorků pomocí produktu ESET

Poznámka

Před odesláním vzorků do společnosti ESET zkuste postupovat podle následujících osvědčených kroků (v současnosti je fórum dostupné jen v anglickém jazyce ):

Pokud si nepřejete posílat e-mail, použijte formulář na zaslání vzorku přímo ve vašem produktu ESET:

 1. Otevřete hlavní okno programu produktu ESET pro Windows.

 2. Klikněte na Nástroje Další nástroje a klikněte na Odeslat vzorek k analýze.

 3. Pro odeslání vzorku postupujte podle průvodce.

Zpět na začátek