[KB2727] Ako spravím snímku obrazovky?

Riešenie

Tento článok vysvetľuje, ako spraviť snímku obrazovky, ktorú môžete následne pripojiť k e-mailovej správe pre technickú podporu spoločnosti ESET. Snímka obrazovky nám pomáha lepšie porozumieť vášmu problému a urýchľuje jeho vyriešenie. Pre vytvorenie snímky obrazovky si vyberte návod podľa typu vášho operačného systému z nasledujúcich možností:

Windows 10

Snímka obrazovky klávesovou skratkou

 1. Na klávesnici stlačte kombináciu klávesov Windows  + PrintScreen (alebo tiež PrtScr). Snímka obrazovky bude automaticky uložená do adresára Obrázky/Snímky obrazovky vo vašom používateľskom priečinku (C:/Používatelia/%username%/Obrázky/Snímky obrazovky).

 2. Pre prístup k snímke stlačte kombináciu klávesov Windows  + E pre otvorenie prieskumníka a presuňte sa do priečinka Obrázky/Snímky obrazovky.

Obrázok 1-1
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne


Snímka obrazovky pomocou programu Nástroj na vystrihovanie:

 1. Na klávesnici stlačte kombináciu klávesov Windows  + a začnite do vyhľadávacieho poľa písať Nástroj na vystrihovanie, kým sa jeho ikona nezobrazí. Kliknite na Nástroj na vystrihovanie pre jeho otvorenie.

Obrázok 1-2

 1. Kliknite na Nový alebo z ponuky Režim vyberte typ snímky obrazovky, ktorú chcete vytvoriť (predvolený je Pravouhlý výstrižok).

Obrázok 1-3

 1. Kliknite na plochu, ktorú chcete nasnímať, a ťahaním myši po tejto ploche ju označte.

 2. Nástroj na vystrihovanie automaticky otvorí vytvorenú snímku obrazovky. Pre uloženie snímky kliknite na ikonu diskety a vyberte umiestnenie, kam sa má snímka uložiť. Vyberte typ súboru (pre e-mailové správy technickej podpore spoločnosti ESET odporúčame typ .png ) a kliknite na Uložiť.

 3. Ak treba, pripojte snímku ako prílohu k e-mailovej správe pre technickú podporu spoločnosti ESET.

Snímky posielajte technickej podpore v správnom formáte

NEVKLADAJTE snímku kopírovaním do tela e-mailovej správy a taktiež ju neposielajte v inom ako grafickom formáte, teda ani ako PDF či offline dokument. Jednoducho PRIPOJTE snímku do prílohy e-mailu ako súbor v pôvodnom grafickom formáte (.png, .jpg, .bmp a podobne). Pre riešenie problému s technickou podporou spoločnosti ESET kontaktujte technickú podporu prostredníctvom formulára.

 

Windows 8

Snímka obrazovky klávesovou skratkou

 1. Na klávesnici stlačte kombináciu klávesov Windows PrintScreen (alebo tiež PrtScr). Snímka obrazovky bude automaticky uložená do adresára Obrázky/Snímky obrazovky vo vašom používateľskom priečinku (C:/Používatelia/%username%/Obrázky/Snímky obrazovky).

 2. Pre prístup k snímke stlačte kombináciu klávesov Windows  + E pre otvorenie prieskumníka a presuňte sa do priečinka Obrázky/Snímky obrazovky.

Obrázok 1-1
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne


Snímka obrazovky pomocou programu Nástroj na vystrihovanie:

 1. Na klávesnici stlačte kombináciu klávesov Windows  + Q a začnite do vyhľadávacieho poľa písať Nástroj na vystrihovanie, kým sa jeho ikona nezobrazí. Kliknite na Nástroj na vystrihovanie pre jeho otvorenie.

Obrázok 1-2
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Kliknite na Nový alebo z roletového menu vyberte typ snímky obrazovky, ktorú chcete vytvoriť (predvolený je Pravouhlý výstrižok).

Obrázok 1-3

 1. Kliknite na plochu, ktorú chcete nasnímať, a ťahaním myši po tejto ploche ju označte.

 2. Nástroj na vystrihovanie automaticky otvorí vytvorenú snímku obrazovky. Pre uloženie snímky kliknite na ikonu diskety a vyberte umiestnenie, kam sa má snímka uložiť. Vyberte typ súboru (pre e-mailové správy technickej podpore spoločnosti ESET odporúčame typ .png ) a kliknite na Uložiť.

 3. Ak treba, pripojte snímku ako prílohu k e-mailovej správe pre technickú podporu spoločnosti ESET.

Snímky posielajte technickej podpore v správnom formáte

NEVKLADAJTE snímku kopírovaním do tela e-mailovej správy a taktiež ju neposielajte v inom ako grafickom formáte, teda ani ako PDF či offline dokument. Jednoducho PRIPOJTE snímku do prílohy e-mailu ako súbor v pôvodnom grafickom formáte (.png, .jpg, .bmp a podobne). Pre riešenie problému s technickou podporou spoločnosti ESET kontaktujte technickú podporu prostredníctvom formulára.

 

Windows 7/Vista

Snímka obrazovky klávesovou skratkou:

 1. Na klávesnici stlačte PrintScreen (alebo tiež PrtScr) pre nasnímanie celej obrazovky. Pre nasnímanie aktívneho okna stlačte súčasne klávesy Alt PrintScreen.

 2. Pre uloženie snímky ju vložte do nástroja Skicár: otvorte Skicár kliknutím na Štart → Všetky programy → Príslušenstvo → Skicár.

 3. Kliknite na Prilepiť v menu Domov alebo na klávesnici stlačte súčasne Ctrl V.

 4. Kliknite na modré tlačidlo v ľavom hornom rohu okna a z menu vyberte Uložiť ako..., vyberte cieľové umiestnenie a pomenujte snímku. Vyberte typ súboru (pre e-mailové správy technickej podpore spoločnosti ESET odporúčame typ .png) a kliknite na Uložiť.

 5. Ak treba, pripojte snímku ako prílohu k e-mailovej správe pre technickú podporu spoločnosti ESET.

Snímky posielajte technickej podpore v správnom formáte

NEVKLADAJTE snímku kopírovaním do tela e-mailovej správy a taktiež ju neposielajte v inom ako grafickom formáte, teda ani ako PDF či offline dokument. Jednoducho PRIPOJTE snímku do prílohy e-mailu ako súbor v pôvodnom grafickom formáte (.png, .jpg, .bmp a podobne). Pre riešenie problému s technickou podporou spoločnosti ESET kontaktujte technickú podporu prostredníctvom formulára.


Snímka obrazovky pomocou programu Nástroj na vystrihovanie:

 1. Otvorte ponuku Štart a kliknite na Všetky programy → Príslušenstvo  Nástroj na vystrihovanie.
   
 2. Kliknite na Nové alebo z roletového menu vyberte typ snímky obrazovky, ktorú chcete vytvoriť (predvolený je Pravouhlý výstrižok).

Obrázok 1-3

 1. Kliknite na plochu, ktorú chcete nasnímať, a ťahaním myši po tejto ploche ju označte.

  Obrázok 1-2

 2. Nástroj na vystrihovanie automaticky otvorí vytvorenú snímku obrazovky. Pre uloženie snímky kliknite na ikonu diskety a vyberte umiestnenie, kam sa má snímka uložiť. Vyberte typ súboru (pre e-mailové správy technickej podpore spoločnosti ESET odporúčame typ .png ) a kliknite na Uložiť.

  Obrázok 1-3

 3. Ak treba, pripojte snímku ako prílohu k e-mailovej správe pre technickú podporu spoločnosti ESET.

Snímky posielajte technickej podpore v správnom formáte

NEVKLADAJTE snímku kopírovaním do tela e-mailovej správy a taktiež ju neposielajte v inom ako grafickom formáte, teda ani ako PDF či offline dokument. Jednoducho PRIPOJTE snímku do prílohy e-mailu ako súbor v pôvodnom grafickom formáte (.png, .jpg, .bmp a podobne). Pre riešenie problému s technickou podporou spoločnosti ESET kontaktujte technickú podporu prostredníctvom formulára.

 

Windows XP

Snímka obrazovky klávesovou skratkou:

 1. Na klávesnici stlačte PrintScreen (alebo tiež PrtScr) pre nasnímanie celej obrazovky. Pre nasnímanie aktívneho okna stlačte súčasne klávesy Alt PrintScreen.

 2. Pre uloženie snímky ju vložte do nástroja Skicár: otvorte Skicár kliknutím na Štart → Všetky programy → Príslušenstvo → Skicár.

 3. Kliknite na Prilepiť v menu Úpravy alebo na klávesnici stlačte súčasne Ctrl V.

 4. Z menu Súbor vyberte Uložiť ako..., vyberte cieľové umiestnenie a pomenujte snímku. Vyberte typ súboru (pre e-mailové správy technickej podpore spoločnosti ESET odporúčame typ .png) a kliknite na Uložiť.

 5. Ak treba, pripojte snímku ako prílohu k e-mailovej správe pre technickú podporu spoločnosti ESET.

Snímky posielajte technickej podpore v správnom formáte

NEVKLADAJTE snímku kopírovaním do tela e-mailovej správy a taktiež ju neposielajte v inom ako grafickom formáte, teda ani ako PDF či offline dokument. Jednoducho PRIPOJTE snímku do prílohy e-mailu ako súbor v pôvodnom grafickom formáte (.png, .jpg, .bmp a podobne). Pre riešenie problému s technickou podporou spoločnosti ESET kontaktujte technickú podporu prostredníctvom formulára.

 

Mac OS X

Snímka obrazovky klávesovou skratkou

 1. Pre urobenie snímky celej obrazovky stlačte na klávesnici súčasne klávesy Command + Shift + 3. Touto skratkou sa spustí automatické vytvorenie snímky celej obrazovky vrátane snímky viacerých obrazoviek. Snímka sa automaticky uloží na vašu pracovnú plochu. Názov snímky obsahuje dátum a čas jej vytvorenia, typ súboru je .png. 

  Obrázok 1-4

 2. Ak treba, pripojte snímku ako prílohu k e-mailovej správe pre technickú podporu spoločnosti ESET.

Snímky posielajte technickej podpore v správnom formáte

NEVKLADAJTE snímku kopírovaním do tela e-mailovej správy a taktiež ju neposielajte v inom ako grafickom formáte, teda ani ako PDF či offline dokument. Jednoducho PRIPOJTE snímku do prílohy e-mailu ako súbor v pôvodnom grafickom formáte (.png, .jpg, .bmp a podobne). Pre riešenie problému s technickou podporou spoločnosti ESET kontaktujte technickú podporu prostredníctvom formulára.

 

Android

Verzia Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) a novšie verzie

Stlačte súčasne a chvíľu súčasne podržte hardvérové tlačidlá zapnúť a stíšenie hlasitosti, nachádzajúce sa na okraji tela telefónu. Na obrazovke telefónu sa zobrazí animácia a zaznie zvukové oznámenie vytvorenia snímky obrazovky. V paneli oznámení systému Android, vo vrchnej časti obrazovky, sa zobrazí oznámenie s náhľadom na snímku obrazovky. Zobraziť ju môžete kliknutím na oznámenie alebo v aplikácii Galéria.

 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)