[KB3074] Hlavné funkcie Rodičovskej kontroly v produktoch ESET Security Ultimate, ESET Smart Security Premium a ESET Internet Security

Problém

Podrobnosti


Kliknutím rozbaľte
 

Rodičovská kontrola poskytuje rodičom automatizované nástroje na ochranu detí a možnosť nastaviť obmedzenia pre určité zariadenia a služby. Rodičovská kontrola blokuje webové stránky s potenciálne nežiaducim obsahom s cieľom zabrániť deťom a mladým dospelým pristupovať na stránky s nevhodným alebo škodlivým obsahom.

Rodičovská kontrola zahŕňa prispôsobiteľné oprávnenia používateľských účtov, filtrovanie webového obsahu a vytváranie protokolov aktivity. Tento článok obsahuje základný prehľad Rodičovskej kontroly a jej kľúčových funkcií, ktoré vám pomôžu maximalizovať jej účinnosť.


Riešenie

Vypnutie alebo zapnutie Rodičovskej kontroly

 1. Otvorte hlavné okno bezpečnostného produktu ESET pre Windows určeného pre domácnosti.

 2. Kliknite na Nastavenia → Ochrana internetu.

  Obrázok 1-1
 3. Kliknutím na prepínač vedľa položky Rodičovská kontrola ju zapnete, pozastavíte alebo vypnete.

  • Pokiaľ je funkcia zapnutá, tlačidlo je sfarbené nazeleno.
  • Žltá farba informuje o tom, že funkcia nie je plne konfigurovaná. V takomto prípade dokončite nastavenie Rodičovskej kontroly (počnúc krokom č. 5). 
  • Prepínacie tlačidlo je sfarbené načerveno vtedy, keď je funkcia pozastavená.
  • Sivé prepínacie tlačidlo zasa znamená, že funkcia je vypnutá.

  Obrázok 1-2
 4. Na prístup k nastaveniam kliknite na šípku umiestnenú vedľa popisu Rodičovská kontrola.

  Obrázok 1-3

Hlavné funkcie a ďalšia konfigurácia

Modul Rodičovskej kontroly obsahuje zoznam aktívnych používateľských účtov systému Microsoft Windows s rôznymi nastaveniami a prepínacím tlačidlom na rýchle zapnutie/vypnutie funkcie.

Nižšie uvádzame popis funkcií modulu Rodičovskej kontroly a príslušných konfigurácií.

Obmedzenia používateľov na základe veku

Modul Rodičovskej kontroly umožňuje rodičom kontrolovať a monitorovať prístup detí k internetu prostredníctvom nastavenia veku pre jednotlivé používateľské účty Microsoft Windows. Ako nastavím Rodičovskú kontrolu pre používateľský účet na počítači?

Obmedzenie prístupu podľa kategórie a blokovanie webových stránok

Rodičia môžu obmedziť prístup k nevhodnému obsahu na internete pridaním alebo odobraním položiek zo zoznamu kategórií internetových stránok pre každý používateľský účet, no rovnako môžu zablokovať prístup ku konkrétnym internetovým stránkam. Kategórie sú vlastne skupiny webových stránok s obsahom z podobnej tematickej oblasti (napr. obsah určený pre dospelých). Kliknite sem pre podrobný postup, ako prostredníctvom Rodičovskej kontroly zablokovať alebo povoliť webové stránky a kategórie stránok.

Ochrana nastavení Rodičovskej kontroly heslom

Kliknite sem pre podrobné inštrukcie.

Protokoly modulu Rodičovskej kontroly
 1. Otvorte hlavné okno bezpečnostného produktu ESET pre Windows určeného pre domácnosti.

 2. Kliknite na NástrojeProtokoly a z roletového menu vyberte položku Rodičovská kontrola. Zobrazí sa podrobný protokol aktivity v module Rodičovskej kontroly (blokované webové stránky, používateľský účet, pre ktorý bola stránka zablokovaná, dôvod blokovania atď.).

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)