[KB130] Minimalizácia rizika útoku malvérom

Riešenie

Žiaden antivírusový systém nedokáže úplne odstrániť riziko infiltrácií a kybernetických útokov. Môžete však toto riziko minimalizovať, a to dodržiavaním jednoduchých postupov. Aplikovaním týchto stratégií v spojení s ochranou, ktorú očakávate od svojho produktu ESET, môžete udržať svoje informácie v bezpečí.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch, keď je váš systém napadnutý malvérom a produkt ESET nedokáže odstrániť napadnuté súbory, sa môžete obrátiť na technickú podporu ESET

Ochrana pomocou produktov ESET

Bezpečné prehliadanie internetu

Ochrana počítačaOchrana pomocou produktov ESET

 • Pravidelne aktualizujte detekčné jadro – špecialisti vo vírusovom laboratóriu ESET každodenne analyzujú online hrozby a vydávajú pravidelné aktualizácie s cieľom kontinuálne zlepšovať úroveň ochrany používateľov produktov ESET. Štandardne si váš produkt ESET aktualizuje detekčné jadro niekoľkokrát za deň. Tieto aktualizácie pomáhajú systému rýchlo vyhľadávať nové hrozby a udržiavať tak vysokú úroveň ochrany vášho počítača.
 • Používajte firewall – produkty ESET Smart Security Premium, ESET Smart Security a ESET Internet Security zahŕňajú aj firewall na ochranu odchádzajúcej a prichádzajúcej komunikácie. Viac informácií o režimoch filtrovania firewallu v produktoch ESET pre domácnosti určených pre systém Windows nájdete tu.
 • Rezidentná ochrana súborového systému musí byť zapnutá – štandardne sa rezidentná ochrana spustí pri štarte systému a poskytuje nepretržitú kontrolu najrôznejších typov súborov. Súbory sa znovu skontrolujú hneď, ako je dostupná nová aktualizácia vírusovej databázy. Ak vypnete rezidentnú ochranu, ikona ESET pri systémovom čase sa zafarbí načerveno, aby vás upozornila na fakt, že pre váš systém nie je zabezpečená maximálna ochrana. Môžete ju znovu zapnúť v hlavnom okne programu kliknutím na červenú ikonu stavu ochrany v pravom hornom rohu a kliknutím na Zapnúť rezidentnú ochranu súborového systému.
 • Ponechajte ESET LiveGrid zapnutý – tento preventívny systém pomáha produktu ESET chrániť vás pred najnovšími hrozbami. Zistite viac o technológii ESET LiveGrid® a ubezpečte sa, že je vo vašom produkte ESET zapnutá.
 • Mali by ste poznať význam jednotlivých stavov ochrany – ak je ikona ESET vedľa systémových hodín zelená, znamená to, že pre váš systém je zabezpečená maximálna ochrana. Pozrite si, čo znamenajú jednotlivé farby ikon stavu ochrany.
 • Pravidelne kontrolujte počítač – na doplnenie rezidentnej ochrany súborového systému slúži ako najzákladnejší komponent vašej bežnej bezpečnostnej rutiny manuálna kontrola počítača, a to najmä ak patríte medzi rizikovejších používateľov alebo ak máte podozrenie, že váš počítač je zavírený. Nastavte si pravidelnú kontrolu počítača na detekciu hrozieb, ktoré boli prítomné pred inštaláciou produktu ESET, potenciálne škodlivých spiacich súborov neodhalených pred aktualizáciou detekčného jadra a vírusových infekcií, ktoré sa mohli vyskytnúť v čase, keď rezidentná ochrana súborového systému bola vypnutá.


Bezpečné prehliadanie internetu

 • Zakážte prístup na podozrivé stránky – obmedzenie prístupu na podozrivé stránky je veľmi užitočné, najmä ak jeden počítač na prístup k internetu využíva viac používateľov. Antispyvér v produktoch ESET umožňuje blokovať prístup na určené internetové stránky alebo aj celé domény. ESET odporúča zablokovať tieto domény: .co.cc, .cz.cc.
 • Používajte bezpečné heslá.
 • Heslá uchovávajte v bezpečí – heslá nikomu neposkytujte ani ich neuschovávajte v písanej podobe na ľahko dostupných miestach.
 • Dávajte si pozor na phishing a spam – neotvárajte e-maily od neznámych odosielateľov. Naučte sa rozpoznať spam. Pred otvorením alebo stiahnutím príloh ich skontrolujte. Nikdy nespomínajte dôležité informácie v nevyžiadaných emailoch (alebo telefonátoch) bez overenia autenticity odosielateľa. Žiadna z legitímnych finančných inštitúcií by vás nikdy nepožiadala o poskytnutie informácií o vašom účte cez email (alebo po telefóne).  E-mail alebo webovú stránku, pri ktorej máte podozrenie, že je určená na krádež osobných údajov, môžete nahlásiť spoločnosti ESET ako vzorky phishingu.
 • Nesťahujte len tak hocičo – vyhnite sa sťahovaniu súborov alebo programov, ktoré ste nehľadali, pretože môžu pochádzať z nedôveryhodných zdrojov. Autori malvéru často používajú správy, ktorých cieľom je presvedčiť používateľov, aby si stiahli položky infikované škodlivým softvérom (pozrite si článok o e-mailoch, spame, hoaxoch a phishingu).
 • Používajte blokovanie automaticky otváraných okien – hoci nie všetky kontextové okná sú škodlivé, často môžu byť zdrojom phishingových podvodov, prípadne bránou na sťahovanie vírusov. Kliknutím na kontextové okno s cieľom zavrieť ho môžete spôsobiť inštaláciu hrozby. Kontextové okná preto zatvárajte stlačením klávesovej kombinácie Alt + F4 alebo cez aplikáciu Správca úloh Windows (Task Manager). Ak sa chcete dozvedieť viac o blokovaní kontextových okien a ako ho nastaviť vo vašom preferovanom prehliadači, kliknite na jeden z odkazov:

  Microsoft Internet Explorer

  Mozilla Firefox

 • Dávajte si pozor pri manipulácii s prílohami a stiahnutými súbormi – neotvárajte prílohy e-mailov od neznámych používateľov alebo od známych odosielateľov, ak ste ich neočakávali. Pred stiahnutím všetkých súborov ich skontrolujte cez antivírusovú kontrolu.
 • Učte deti bezpečnému používaniu internetu – ak máte deti, diskutujte s nimi o bezpečnom používaní internetu. Prístup na podozrivé webové stránky môžete tiež obmedziť aplikovaním informácií z horeuvedených odkazov.Ochrana počítača

 • Zálohujte dôležité údaje – infekcia malvérom často vedie k úplnému znefunkčneniu operačného systému a poškodeniu dôležitých dát. Je preto potrebné pravidelne zálohovať dôležité a citlivé údaje na externý zdroj, napríklad na DVD alebo externý pevný disk. Vďaka týmto opatreniam je obnovenie údajov v prípade zlyhania systému oveľa jednoduchšie a rýchlejšie.
 • Nemeňte pôvodné nastavenia, ak nepatríte medzi skúsených používateľov – pred zmenou nastavenia sa uistite, že poznáte prípadné dôsledky. Modifikácia určitých systémových nastavení môže ohroziť váš počítač a nemala by sa vykonávať, pokiaľ nie ste plne informovaný o možných dôsledkoch.
 • Sťahujte bezpečnostné záplaty – softvérové spoločnosti pozorne sledujú nové zraniteľnosti svojich aplikácií a pravidelne vydávajú bezpečnostné aktualizácie, ktoré odstraňujú potenciálne hrozby. Je dôležité si takéto bezpečnostné balíky stiahnuť čo najskôr po ich vydaní. Ak používate systém Windows, na stránke spoločnosti Microsoft sa dozviete viac o automatických aktualizáciách.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)