[KB130] Čo mám spraviť, ak chcem minimalizovať riziko vírusového útoku?

Riešenie

Žiaden antivírusový systém nedokáže úplne odstrániť riziko infiltrácií a kybernetických útokov. Môžete však toto riziko minimalizovať, a to dodržiavaním určitých jednoduchých postupov. Aplikovaním týchto jednoduchých stratégií v spojení s ochranou, ktorú očakávate od vášho produktu ESET, môžete udržať vaše informácie v bezpečí. Vo veľmi zriedkavých prípadoch, kedy je váš systém napadnutý škodlivým softvérom a ESET nedokáže odstrániť napadnuté súbory vám je k dispozícii naše centrum Technickej podpory ESET.


Zásady ochrany vášho systému pomocou produktov ESET:

 • Udržiavajte svoju vírusovú databázu stále aktuálnu — Špecialisti vo vírusových laboratóriách ESET analyzujú internetové hrozby 24 hodín denne a stále pripravujú nové aktualizácie, aby sme dosiahli najvyššiu možnú úroveň ochrany našich zákazníkov. Štandardne si váš produkt ESET aktualizuje svoju vírusovú databázu každú hodinu. Tieto aktualizácie pomáhajú systému rýchlo vyhľadávať nové hrozby a udržiavať tak vysokú úroveň ochrany vášho počítača.
  • Musíte mať platnú licenciu na váš produkt ESET, aby bol schopný sťahovať nové aktualizácie vírusovej databázy. Ikona ESET hneď vedľa ukazovateľa systémového času sa zafarbí nažlto 10 dní pred dátumom uplynutia platnosti vašej licencie, čím vás na tento fakt upozorní. Pre viac informácií o obnovovaní vašej licencie, navštívte nasledujúci článok databázy znalostí spoločnosti ESET. Ak sa chcete dozvedieť viacej o dátume uplynutia licencie a potvrdzovaní jej platnosti, navštívte nasledujúci článok databázy znalostí spoločnosti ESET.
  • Ak máte obavy, že sa váš produkt neaktualizuje a chcete si tento fakt overiť a napraviť, navštívte nasledujúci článok databázy znalostí spoločnosti ESET.
  • Ak používate telefonické pripojenie na Internet a chcete, aby sa automatická aktualizácia spúšťala len vtedy, keď sa váš počítač pripojí na Internet, navštívte nasledujúci článok databázy znalostí spoločnosti ESET.
 • Používajte firewall — Okrem firewallu zabudovaného vo Windows by ste si mali nainštalovať a začať používať svoj vlastný firewall. ESET Smart Security obsahuje osobný firewall, ktorý ochráni vašu odchádzajúcu aj prichádzajúcu komunikáciu. Pre viac informácií o zmene režimu filtrovania ESET Personálneho firewallu a o rôznych režimoch filtrovania dostupných pre ESET Personálny firewall navštívte nasledujúci článok databázy znalostí spoločnosti ESET.
 • Rezidentná ochrana súborového systému musí byť zapnutá — Štandardne sa rezidentná ochrana spustí pri štarte systému a prevádza nepretržitú kontrolu najrôznejších typov súborov. Súbory sa opätovne skontrolujú hneď ako je dostupná nová aktualizácia vírusovej databázy. Ak vypnete rezidentnú ochranu, ikona ESET pri systémovom čase sa zafarbí na červeno, aby vás upozornila na fakt, že pre váš systém nie je zabezpečená maximálna ochrana.
  • Môžete ju znovu zapnúť v hlavnom okne programu, kliknutím na červený výkričník v pravom hornom rohu a kliknutím na Zapnúť ochranu.
  • Navštívte na nasledujúci článok databázy znalostí spoločnosti ESET, ak hľadáte postup, ktorý vám umožní vyňať určité súbory z rezidentnej ochrany, aby ste predišli jej zbytočnému vypínaniu.
 • Mali by ste poznať význam jednotlivých stavov ochrany vášho počítača — Ak je ikona ESET vedľa systémových hodín zelená, znamená to, že pre váš systém je zabezpečená maximálna ochrana. Ak sa ikona zafarbí na žltú, upozorňuje tým na možnosť, že maximálna ochrana nie je zabezpečená, ak na červenú, maximálna ochrana nie je zabezpečená určite. Pre jednoduchý popis funkcií jednotlivých farieb ikony stavu ochrany navštívte nasledujúci článok databázy znalostí spoločnosti ESET.
 • Pravidelne kontrolujte váš počítač na prítomnosť vírusov — Na doplnenie k rezidentnej ochrane súborového systému ESET slúži ako najzákladnejší komponent vašej bežnej bezpečnostnej rutiny Smart kontrola a to najmä ak patríte medzi rizikovejších používateľov, alebo ak máte podozrenie, že váš počítač je zavírený. Smart kontrola počítača nájde hrozby, ktoré sa na ňom nachádzali ešte pred inštaláciou produktu ESET, latentné škodlivé súbory, ktoré objaví až vďaka novej aktualizácii vírusovej databázy a infiltrácie, ktoré mohli do systému preniknúť, kým bola vypnutá rezidentná ochrana súborového systému. Nastavte si plánovanú kontrolu počítača na detekciu hrozieb, ktoré boli prítomné pred inštaláciou produktu ESET, potenciálne škodlivých súborov, ktoré sú tzv. spiace súbory, a neboli detegované pred aktualizáciou vírusovej databázy a vírusových infekcií, ktoré sa mohli vyskytnúť v čase, keď rezidentná ochrana súborového systému bola vypnutá.

Praktikujte bezpečné surfovanie po Internete:

 • Zakážte prístup na podozrivé stránky. Obmedzenie prístupu na podozrivé stránky je veľmi užitočné, najmä ak jeden počítač využíva viac používateľov pri pristupovaní na Internet. Modul ESET Smart Security Antivírus a antispyware umožňuje obmedziť prístup na určené internetové stránky alebo aj celé domény. Veľa domén je dennodenne použivaných na rozširovanie škodlivého softvéru. Svoj produkt ESET môžte nastaviť tak, aby Vás chránil pred presmerovaním na domény so škodlivým softvérom, podľa nasledujúceho návodu: Ako zablokujem internetovú stránku v ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus? ESET odporúča blokovanie nasledovných domén: .co.cc, .cz.cc.
 • Vyberajte si bezpečné heslá. Prečítajte si praktické rady ako si vybrať bezpečné heslo: Odborník na digitálnu bezpečnosť radí ako si vytvoriť silné heslo .
 • Uschovajte vaše heslá na bezpečnom mieste. Za žiadnych okolností nedávajte vaše heslá tretím osobám ani ich neuschovávajte v písanej podobe na ľahko dostupných miestach.
 • Vyvarujte sa phishingu a spamu. Neotvárajte emaily od neznámych odosielateľov. Pred otvorením/sťahovaním príloh ich vždy najprv skontrolujte antivírusom. Nikdy nespomínajte dôležité informácie v nedôveryhodných emailoch (alebo telefonátoch) bez overenia autenticity komunikačného partnera. Žiadna z legitímnych finančných inštitúcií vás nikdy nepožiada aby ste poskytovali informácie o vašom účte cez email (po telefóne). Modul antispamovej ochrany slúži ako filter správ, ktoré obsahujú spam a phishing. Emaily, ktoré sa snažia od vás získať vaše osobné údaje posielajte do ESETu ako vzorky phishingových správ. Viac o nahlasovaní phishingu v emailoch sa dozviete v nasledujúcom článku databázy znalostí spoločnosti ESET. Na správy, ktoré považujete za spam, neodpovedajte. Vystavilo by vás to totiž iba väčšiemu množstvu spamových a iných škodlivých útokov.
 • Používajte blokovanie kontextových ("vyskakovacích"; "pop-up"; atď.) okien. Aj keď nie všetky kontextové okná sú škodlivé, často môžu byť práve ony zdrojom phishingových podvodov, prípadne bránou na sťahovanie vírusov. Kliknutie za účelom zavrieť kontextové okno (vačšinou je to ikona "X" vpravo hore) môže spôsobiť inštaláciu hrozby. Kontextové okná preto zatvárajte stlačením klávesovej kombinácie Alt + F4 alebo cez aplikáciu Správca úloh Windows (Task Manager). Ak sa chcete dozvedieť viac o blokovaní kontextových okien a ako ho nastaviť vo vašom preferovanom prehliadači, kliknite na jeden z odkazov:
 • Dávajte si pozor pri manipulácii s prílohami. Neotvárajte prílohy emailov od neznámych odosielateľov, alebo od známych odosielateľov, ak ste ich neočakávali. Vždy skontrolujte antivírusom všetky prílohy skôr, než ich budete sťahovať.
 • Naučte svoje deti ako bezpečne používať Internet. Ak máte deti, ukážte im ako bezpečne surfovať po Internete. Môžete takisto použiť horeuvedené odkazy na obmedzenie prístupu na podozrivé stránky.

Chráňte svoj počítač:

  • Ukladajte si dôležité dáta. Šíriteľom malware zriedkakedy záleží na potrebách používateľov a preto pôsobenie škodlivého softvéru často vedie úplnému znefunkčneniu operačného systému a zámernému poškodeniu dôležitých údajov. Preto je dôležité si citlivé dáta pravidelne zálohovať na externé zdroje ako DVD alebo externý harddisk. V prípade zlyhania systému vám takéto opatrenia veľkým dielom uľahčia obnovu vašich dát.
 
  • Nemeňte pôvodné nastavenia, ak nepatríte medzi skúsených používateľov. Premyslite si následky zmeny ktoréhokoľvek nastavenia, kým tak učiníte. Zmenami určitých nastavení môžete váš počítač vystaviť riziku a nemali by ste ich robiť, kým nemáte dostatok informácií o ich potenciálnom dosahu.
 
 • Sťahujte si opravné bezpečnostné balíky. Tvorcovia vírusov sa pokúšajú zneužiť najrôznejšie zraniteľnosti systému, aby tak zvýšili efektivitu šírenia škodlivého kôdu. Softvérové firmy preto pozorne hľadajú nové zraniteľnosti vo svojich aplikáciách a pravidelne vydávajú bezpečnostné aktualizácie, ktorými potenciálne hrozby odstraňujú. Je dôležité si takéto bezpečnostné balíky stiahnuť čo najskôr po vydaní. Ak používate Windows a chcete sa dozvedieť viac o bezpečnostných aktualizáciách od Microsoftu vrátane toho ako zapnúť automatické aktualizácie a udržiavať tak systém čo najaktuálnejší, pozrite si prosím nasledovnú stránku spoločnosti Microsoft. Aktualizácie si môžete sťahovať aj priamo z: http://windowsupdate.microsoft.com.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)