[KB2248] Prečo ikona stavu ochrany mení farbu a na čo každá z farieb poukazuje?

Problém

Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:

 • ESET NOD32 Antivirus
 • ESET Internet Security
 • ESET Smart Security
 • ESET Smart Security Premium

Riešenie

Aktuálna úroveň ochrany systému je zobrazená v hlavnom okne vášho bezpečnostného programu ESET v sekcii Domov (kliknite na položku Domov na ľavom paneli hlavného okna). Váš produkt ESET môže zobrazovať jeden z troch stavov ochrany označený jednou z nasledujúcich farieb:

Čo symbolizujú jednotlivé farby?

Zelená – Ste chránený

Zelená ikona stavu ochrany s bielym odškrtnutím znamená, že je počítač plne chránený. Ak je stav ochrany vo vašom programe ESET označený zelenou farbou a nevyžaduje sa žiadna akcia, v oblasti oznámení systému Windows bude zobrazená ikona ESET .

 V oblasti oznámení systému Windows nevidím ikonu ESET  ako nastavím jej zobrazovanie?

 • Sú dostupné aktualizácie systému Windows: Ak sú k dispozícii aktualizácie operačného systému, môžete v oblasti oznámení vidieť ikonu  (resp. v starších verziách ikonu  ), prípadne sa môže v hlavnom okne programu zobraziť oznámenie o tom, že „Operačný systém nie je aktualizovaný“. Pre zmenu nastavenia alebo zrušenie týchto oznámení si prečítajte nasledujúci článok našej Databázy znalostí:
 • Ak nie je zapnutá Rodičovská kontrola, bude táto funkcia označená žltou farbou ako „Neaktívna“. Celkový stav ochrany vášho počítača sa nezmení.Obr. 1-1 
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

Žltá – Vyžaduje sa pozornosť

Žlté sfarbenie ikony stavu ochrany () znamená, že si váš produkt ESET vyžaduje vašu pozornosť. Žltá farba ikony informuje o tom, že Ochrana prístupu na web alebo Ochrana poštových klientov je vypnutá alebo pozastavená, že nastal problém týkajúci sa aktualizácie programu (zastaraná vírusová databáza, nedá sa aktualizovať atď.) alebo sa blíži koniec platnosti vašej licencie. Vo väčšine prípadov je možné obnoviť maximálnu ochranu (zelená ikona stavu ochrany) tým, že budete postupovať podľa inštrukcií, ktoré sú uvedené priamo v poli s upozornením zobrazenom v hlavnom okne programu pod žltou ikonou stavu ochrany (pozri Obr. 1-2).

  

 • Platnosť licencie skončí o 14 dní: Ak do konca platnosti vašej licencie zostáva 14 alebo menej dní, ikona stavu ochrany sa sfarbí na žlto. Po skončení platnosti licencie sa váš produkt ESET nebude môcť aktualizovať a váš stav ochrany sa sfarbí na červeno. Návod, ako si licenciu obnoviť, nájdete tu.
 • Odporúča sa reštart počítača: Žltá farba ikony stavu ochrany informuje o tom, že po aktualizácii programu na novšiu verziu je potrebné reštartovať počítač.
 • Ak v nastaveniach programu vypnete Ochranu poštových klientov alebo Ochranu prístupu na web, ikona stavu ochrany sa sfarbí na žlto.
 • Ak zapnete v nastaveniach modulu Ochrana siete možnosť Zablokovať všetku komunikáciu, ikona stavu ochrany sa sfarbí na žlto, pretože sieťové služby, a teda aj aktualizácie vírusovej databázy, nebudú dostupné.
 • Ak je zapnutý Herný režim, všetky naplánované úlohy sa pozastavia a ikona stavu ochrany sa sfarbí na žlto.

Obr. 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

Červená – Bezpečnostné upozornenie

Červené sfarbenie ikony stavu ochrany () informuje o tom, že nie je zabezpečená maximálna ochrana a váš počítač nie je chránený pred útokmi a hrozbami. Štandardne uvidíte výstražnú správu popisujúcu dôvody, pre ktoré nie je možné zabezpečiť maximálnu ochranu, spolu s odporúčanými opatreniami, ktoré treba podniknúť. Modul Antivírus a antispyware, ako aj modul Personálny firewall môžu byť v okne Stavu ochrany označené červenými výkričníkmi.

 

 • Produkt nie je aktivovaný: Tento problém je signalizovaný červeným varovaním s bezpečnostným upozornením vedľa položky Počítač.
 • Používateľské meno, heslo alebo licenčný kľúč neboli zadané správne: Ak sa ikona stavu ochrany zafarbí na červeno hneď po inštalácii programu ESET, skontrolujte, či ste vaše používateľské meno, heslo alebo licenčný kľúč zadali správne. Preklep v týchto údajoch zabráni produktu ESET v aktualizácii a výrazne tak naruší integritu vašej ochrany.
 • Ak je vypnutý ktorýkoľvek z kriticky dôležitých modulov produktu ESET, napr. Rezidentná ochrana, ikona stavu ochrany sa zafarbí na červeno. Ak chcete vylúčiť konkrétne súbory z kontroly bez vypnutia celého modulu, prečítajte si nasledujúci článok Databázy znalostí: Ako vylúčim konkrétne súbory alebo adresáre z rezidentnej kontroly?
 • Platnosť licencie skončila: Po vypršaní licencie sa ikona stavu ochrany zafarbí na červeno. Kliknite sem pre návod, ako si licenciu obnoviť.
 • ESET Personálny firewall je vypnutý: Ak je ESET Personálny firewall vypnutý, ikona stavu ochrany sa sfarbí na červeno.Obr. 1-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)