[KB2792] Ako aktivujem svoj bezpečnostný produkt ESET pre domácnosti použitím licenčného kľúča alebo prihlasovacieho mena a hesla?

Problém

Podrobnosti

Produkty ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security, ESET Smart Security a ESET Smart Security Premium si minimálne raz za deň automaticky sťahujú aktualizácie obsahujúce nové definície vírusov, prípadne aj aktualizácie modulov programu. Tieto aktualizácie neprebehnú v prípade, že ste zadali do programu neplatné či nesprávne prihlasovacie meno a heslo, prípadne ak váš produkt nebol aktivovaný licenčným kľúčom.

Riešenie

 Inštrukcie pre Android |  Inštrukcie pre macOS

Verzia 10 a novšie (licenčný kľúč)

Inštruktážne video - aktivácia použitím licenčného kľúča (len v anglickom jazyku)

Po nainštalovaní bezpečnostného produktu ESET budete vyzvaný na zadanie licenčného kľúča kvôli aktivácii produktu. Ak ste tento krok vynechali alebo ak váš produkt nie je aktivovaný, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte hlavné okno vášho bezpečnostného programu ESET.
   
 2. Kliknite na Pomocník a podpora → Zmeniť licenciu.

Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Kliknite na možnosť Zadať licenčný kľúč.
  Verzia 10.x: Pri bezpečnostných produktoch ESET vo verzii 10 je tento krok vynechaný. Prejdite na krok č. 4.

Zadanie licenčného kľúča prostredníctvom nástroja ESET License Manager

Návod, ako aktivovať váš produkt ESET cez správu licencií, nájdete v online pomocníkovi pre nástroj ESET License Manager.

Obr. 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Zadajte (alebo skopírujte) licenčný kľúč pre váš ESET produkt do príslušného poľa a kliknite na tlačidlo Pokračovať. Licenčný kľúč je potrebné zadať v presnej podobe aj s pomlčkami. Ak licenčný kľúč do prázdneho poľa kopírujete, dbajte na to, aby ste náhodou neoznačili aj medzeru pred alebo za licenčným kľúčom. Pokiaľ ste stratili svoj licenčný kľúč, navštívte túto stránku pre jeho opätovné zaslanie. 
  Verzia 10.x: Zadajte (alebo skopírujte) licenčný kľúč pre váš ESET produkt do príslušného poľa a kliknite na tlačidlo Aktivovať. Následne prejdite na krok č. 6.

Obr. 1-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Kliknite na tlačidlo Aktivovať.

Obr. 1-4
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Kliknite na Hotovo.

Obr. 1-5
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

Ak sa aktivácia skončila chybou, prejdite na tento článok našej databázy znalostí, ktorý popisuje najčastejšie chybové hlásenia, ktoré sa môžu zobraziť pri aktivácii.


Verzia 8.x a staršie verzie (prihlasovacie meno a heslo)

Inštruktážne video - aktivácia pomocou prihlasovacieho mena a hesla (len v anglickom jazyku)

 1. Otvorte e-mailovú správu s vaším prihlasovacím menom a heslom, ktorá vám bola zaslaná spoločnosťou ESET po kúpe produktu alebo po prvej aktivácii. Ak sa vám nepodarí nájsť vaše prihlasovacie údaje, navštívte prosím túto stránku pre ich opätovné zaslanie.

Ak ste svoj produkt ESET zakúpili na CD:

Pozrite si návod na zadanie aktivačných údajov.

 1. Otvorte hlavné okno vášho bezpečnostného programu ESET.
   
 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + U pre otvorenie okna pre nastavenie prihlasovacieho mena a hesla.

Obr. 2-1

 1. Zadajte vaše prihlasovacie meno a heslo do určených polí. V prípade, že sú nastavenia vášho produktu ESET chránené heslom, bude potrebné najskôr zadať toto heslo, aby sa následne zobrazilo okno pre nastavenie prihlasovacích údajov (pozri obr. 2-2).

Dôležité:

Prihlasovacie meno a heslo zadávajte presne v takom tvare, ako sú uvedené:

 • V mene aj hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená.
 • Pomlčku v prihlasovacom mene nie je možné vynechať.
 • Heslo má desať znakov a všetky písmená v hesle sú malé.
 • Pokiaľ používate na zadanie mena a hesla funkcie Kopírovať a Vložiť, dajte si pozor, aby ste pri kopírovaní neoznačili aj prázdne znaky (medzeru) za menom alebo heslom.
 • V hesle sa nepoužíva písmeno L – malé písmeno L je totiž ľahko zameniteľné s číslicou 1.
 • Znak ´0´ predstavuje nulu, znak ´o´ je malé písmeno o.

Ak ste zabudli svoje prihlasovacie meno a heslo, môžete si ich nechať preposlať zadaním vašej registračnej e-mailovej adresy na tomto odkaze.

If you cut and paste your Username and Password make sure not to select an extra blank space

Obr. 2-2
 

 1. Kliknite na AktualizáciaAktualizovať teraz (uistite sa, že váš počítač je pripojený na internet).

'Update' is located between the 'Computer scan' and 'Setup' sections

Obr. 2-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. V prípade úspešnej aktualizácie začne váš produkt ESET automaticky sťahovať najnovšiu vírusovú databázu a po skončení tohto procesu sa zobrazí správa „Vírusová databáza bola aktualizovaná na verziu...“.

  Ak aktualizácia zlyhá alebo sa vám zobrazí upozornenie „Aktualizačné údaje nie sú konzistentné“, zopakujte kroky 2 – 5.

Obr. 2-4


Zadajte svoj aktivačný kľúč (iba pre produkty inštalované z CD vo verzii 8.x a starších)

 1. Na balení vášho produktu ESET nájdite aktivačný kľúč.
   
 2. Otvorte hlavné okno vášho bezpečnostného programu ESET.
   
 3. Kliknite na tlačidlo Aktivovať produkt v sekcii Domov v hlavnom okne programu.

Obrázok 3-1
Kliknite na obrázok pre zväčšenie

 1. V otvorenom okne vyberte možnosť Aktivácia registračným kľúčom a kliknite na tlačidlo Ďalej.

Obrázok 3-2
Kliknite na obrázok pre zväčšenie

 1. V okne Aktivácia registračným kľúčom vyplňte všetky požadované polia a kliknite na tlačidlo Aktivovať.

  Obrázok 3-3
  Kliknite na obrázok pre zväčšenie

 1. Po skončení aktivácie kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Obrázok 3-4

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)