[KB3255] Ako zadám svoje prihlasovacie meno a heslo alebo licenčný kľúč do programu ESET Cyber Security/ESET Cyber Security Pro pre jeho aktiváciu?

Problém

 • Zobrazilo sa vám upozornenie „Aktualizačné údaje nie sú konzistentné“.
 • Zobrazilo sa vám upozornenie „Neplatné prihlasovacie meno a heslo“.
 • Pri aktualizácii detekčných modulov dochádza k chybe.
 • Pri aktivácii produktu dochádza k chybe.
 • Zadanie licenčného kľúča

Podrobnosti

Programy ESET Cyber Security a ESET Cyber Security Pro minimálne jedenkrát denne dostávajú aktualizácie detekčných modulov (nové definície malvéru), ku ktorým sa občasne pridávajú aj aktualizácie programových komponentov. Ak ste do programu zadali neplatné alebo nesprávne prihlasovacie meno a heslo, prípadne licenčný kľúč, program nebude môcť dostávať aktualizácie.

Riešenie

Pokyny pre Windows |  Pokyny pre Android

Verzia 6 (Licenčný kľúč)

Po dokončení inštalácie ESET Cyber Security/ESET Cyber Security Pro budete automaticky vyzvaný svoj produkt ESET aktivovať zadaním licenčného kľúča. Ak ste tento krok po inštalácii preskočili alebo váš produkt stále nie je aktivovaný, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Otvorte ESET Cyber Security/ESET Cyber Security Pro. Ako otvorím hlavné okno programu ESET?

 2. V hlavnom okne programu v menu naľavo kliknite na položku Pomocník a následne na možnosť Aktivovať produkt.


Obrázok 1-1

 1. Do poľa Licenčný kľúč zadajte alebo skopírujte a vložte váš licenčný kľúč a následne kliknite na Aktivovať. Ak ste svoj licenčný kľúč stratili, kliknite na tento odkaz.

Obrázok 1-2
 

 1. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

  Obrázok 1-3
   


Verzia 5.x a staršie (Prihlasovacie meno a heslo)

 1. Pripravte si prihlasovacie meno a heslo, ktoré vám boli zaslané spoločnosťou ESET na váš e-mail po zakúpení produktu ESET alebo po jeho prvej aktivácii. Ak svoje prihlasovacie meno a heslo neviete nájsť, kliknite na tento odkaz a nechajte si licenčné údaje opätovne zaslať.

 2. Otvorte ESET Cyber Security/ESET Cyber Security Pro. Ako otvorím hlavné okno programu ESET?

 3. Stlačte COMMAND + U, čím otvoríte okno pre vloženie prihlasovacieho mena a hesla.

  Obrázok 2-1
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 1. V zobrazenom okne do príslušných polí zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo a následne kliknite na tlačidlo OK.

  Dôležité:

  Prihlasovacie meno a heslo zadávajte presne v tom tvare, v akom sú uvedené:

  • V mene aj hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená.
  • Pomlčku v prihlasovacom mene nie je možné vynechať.
  • Heslo má desať znakov a všetky písmená v hesle sú malé.
  • Pokiaľ používate na zadanie mena a hesla funkcie Kopírovať a Vložiť, dajte si pozor, aby ste pri kopírovaní neoznačili aj prázdne znaky (medzeru) za menom alebo heslom.
  • V hesle sa nepoužíva písmeno L – malé písmeno L je totiž ľahko zameniteľné s číslicou 1.
  • Znak ´0´ predstavuje nulu, znak ´o´ je malé písmeno o.

  Ak ste zabudli svoje prihlasovacie meno a heslo, môžete si ich nechať preposlať zadaním vašej registračnej e-mailovej adresy na tomto odkaze.

 2. V hlavnom okne programu v menu naľavo kliknite na položku Aktualizácia a následne na možnosť Aktualizovať vírusovú databázu (uistite sa, že ste pripojený na internet). Ak pri aktualizácii dôjde k chybe, zopakujte kroky č. 2 – 5.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)