[KB2792] Aktywacja produktu ESET dla domu za pomocą Klucza licencyjnego bądź Nazwy użytkownika i hasła

Problem

 • Produkt nie został aktywowany
 • Dane aktualizacyjne są niespójne
 • Błędna nazwa użytkownika i hasło
 • Aktualizacja baz sygnatur nie powiodła się
 • Aktywacja produktu nie powiodła się
 • Wprowadź Klucz Licenyjny
 • Wprowadź Nazwę Użytkownika oraz Hasło

Detale

ESET Smart Security i ESET NOD32 Antivirus powinny aktualizować się przynajmniej raz dziennie i okresowo powinny być również pobierane aktualizacje komponentów programu. Proces ten nie zostanie przeprowadzony, jeżeli zostały wprowadzone błędnie: nazwa użytkownika i hasła lub produkt nie został aktywowany za pomocą klucza licencyjnego.

Rozwiązanie

 Użytkownicy Android | Użytkownicy macOS

 Aktywuję za pomocą Klucza Licencyjnego : wersja 10 bądź nowsza

VIDEO: Activate ESET Smart Security or ESET NOD32 Antivirus using a License Key

Po instalacji zostaniesz poproszony o wprowadzenie swojego Klucza Licencyjnego. Jeżeli pominąłeś ten krok, bądź produkt nie został aktywowany, wykonaj poniższe kroki: 

 1. Uruchom główne okno programu ESET.
   
 2. Uruchom opcję Pomoc i obsługa → Zmień Licencję

   

 1. Wybierz Użyj zakupionego Klucza licencyjnego. Opcja ta dostępna jest od wersji 11.
  Wersja 10.x: Przejdź do punktu 4. 
  Użyj Menedżera licencji:

  Naciśnij tutaj, aby wyświetlić więcej informacji o Menedżerze licencji.

 

Wprowadź bądź wklej pełny Klucz licencyjny i naciśnij przycisk Kontynuuj. Upewnij się, że podczas wklejania nie zostały wklejone dodatkowe znaki na końcu bądź początku Klucza licencyjnego. Naciśnij tutaj, jeśli chcesz odzyskać Klucz licencyjny.

 1. Wersja 10.x: Wprowadź bądź wklej Klucz licencyjny i naciśnij przycisk Kontynuuj, a kolejno przejdź do punktu 6.

   

 2. Naciśnij Aktywuj.

   

 3. Naciśnij Gotowe.

   

Jeżeli podczas aktywacji napotykasz błąd, odwiedź ten artykuł.


Wersja 9 (Klucz licencyjny)

Po instalacji ESET Smart Security lub ESET NOD32 Antivirus 9 zostaniemy od razu poproszeni o wprowadzenie Klucza licencyjnego do przeprowadzenia aktywacji produktu. Jeżeli ten krok zostanie pominięty lub produkt pozostanie w nieaktywowany, prosimy o postępowanie zgodnie z krokami opisanymi poniżej.

 1. Otwieramy ESET Smart Security lub ESET NOD32 Antivirus. Jak otworzyć okno ESET?
   
 2. Klikamy Pomoc i obsługa.


   
 3. Wprowadzamy lub wklejamy klucz licencyjny w pole Wprowadź poniżej klucz licencyjny i klikamy Aktywuj. Ważne aby klucz ten był w formacie XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. Znaki odstępu myślnik "-" są istotne.


   
 4. Klikamy Gotowe.

Wersja 8.x lub starsza (Nazwa użytkownika i Hasło)

1. Lokalizujemy naszą Nazwę użytkownika i Hasło, które powinniśmy otrzymać na skrzynkę e-mail po zakupie i rejestracji naszej licencji.

2. Otwieramy główne okno programu klikając dwukrotnie na ikonie ESET w pobliżu zegara systemowego lub klikając Start > Wszystkie programy > ESET > ESET Smart Security lub ESET NOD32 Antivirus.

3. Naciskamy CTRL + U aby otworzyć okno Szczegóły licencji.


4. Sprawdzamy czy nasza Nazwa użytkownika i Hasło jest prawidłowe i klikamy OK.

Nazwa użytkownika i hasło

Weryfikujemy czy:

 • Wielkość liter w Nazwie użytkownika i Haśle ma znaczenie oraz myślnik w Nazwie użytkownika jest wymagany
 • Hasło składa się z 10 znaków w tym z samych małych liter
 • Jeżeli kopiujemy i wklejamy dane, upewniamy się, że nie została zaznaczona spacja
 • Duże „0” jest cyfrą zero, natomiast „o” to mała litera o

Przykład:
Nazwa użytkownika: EAV-12345678
Hasło: abcde12345

 

5. Klikamy Aktualizacja > Aktualizuj bazę sygnatur wirusów (upewniamy się, że mamy dostęp do Internetu)

 

 

6. Jeżeli aktualizacja zakończy się błędem i zostanie wyświetlony komunikat „Dane aktualizacyjne są niespójne” powtarzamy kroki 2 – 4.

 

Dodatkowa pomoc