[KB7297] Otrzymuję komunikat o błędzie aktywacji w trakcie instalacji produktów firmy ESET. Co oznacza ten błąd?

Problem

 •  Otrzymujesz komunikat błędu w trakcie aktywacji produktów firmy ESET

Rozwiązanie

Czy jesteś użytkownikiem systemu Android?

Aby aktywować

Twój program ESET komunikuje się z internetem za pomocą standardowego protokołu HTTP na portcie 80. Aby aktywować produkt ESET, serwery aktywacyjne muszą być osiągalne. Aby uzyskać więcej szczegółów zapoznaj się z Artykułem z bazy wiedzy ESET.

Wyszukaj błąd:

Naciśnij CTRL+F aby otworzyć okno wyszukiwania w przeglądarce. Wpowadzać kod błędu, który się pojawił aby wyszukać go na liście.

Komunikaty błędów aktywacji są sortowane alfabetycznie po opisie problemu:

Kod błędu Opis problemu i rozwiązanie
ACT.0
ACT.1
ACT.2
Jeżeli błąd pojawił się podczas aktywacji wersji 10 programu ESET skontaktuj się z pomocą techniczną.
ACT.4 Ten błąd może pojawić się w momencie problemu z aktualizacją lub uszkodzoną instalacją aplikacji. Upewnij się, że nie jest zainstalowane inne oprogramowanie antywirusowe.
ACT.25 Błąd ACT.25 może wystąpić jeżeli wcześniej wykorzystywana była licencja na program w wersji BETA. Aby rozwiązać problem skontaktuj się z pomocą techniczną.
Error 0015

Błąd aktywacji

Jeżeli pojawił się komunikat "Aktywacja nie powiodła się" lub "Wprowadzaony klucz aktywacji wygasł" skontaktuj się z pomocą techniczną

ACT.5

Aktywacja nie powiodła się

Jeżeli pojawił się komunikat  "Aktywacja nie powiodła się", oznacza to, że wprowadzony klucz licencyjny jest nieprawidłowy lub został już wykorzystany na innym komputerze.

W zależności od wersji programu, konieczne będzie wprowadzenie jednego lub więcej danych aktywacyjnych:

Licencja na 3 komputery

Licencja musi zostać aktywowana tylko raz podczas pierwszej instalacji. Na pozostałych maszynach należy wykonać poniższe kroki:

 1. Pobierz lub uruchom instalator aplikacji ESET aby rozpocząć instalację.
 2. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu instalacji aplikacji.
 3. Po pojawieniu się okna aktywacji wprowadź swoją Nazwę użytkownika i hasło (wersja 8 lub starsza) lub Klucz licencyjny (wersja 9 lub nowsza).
 4. Powtórz kroki od 1 do 3 na kolejnym urządzeniu.
ACT.32
ACT.34

Aktywacja nie powiodła się - Wystąpił problem podczas aktywacji

Twój klucz licencyjny nie jest prawidłowy dla kraju wybranenego podczas instalacji. Proszę wybrać prawidłowy kraj dystrybutora podczas instalacji.

-

Klucz licencyjny został już wykorzystany

Twój klucz licencyjny został już aktywowany nie ma konieczności ponownej aktywacji.

Error 0097

Klucz licencyjny dotyczy innego produtku

Upewnij się, że pobrałeś prawidłowy pakiet instalacyjny produktu ESET, którego dotyczy Twoja licencja. Aby pobrać inny produkt przejdź do strony pobierania .

 

Dodatkowe dane konieczne do aktywacji są nieprawidłowe lub niedostępne

Upewnij się, że wszystkie pola w formularzu wypełnione są prawidłowo.

-

Komunikacja z serwerami aktywacji nie powiodła się. Spróbuj ponownie za 15 minut.

Twój program ESET nie może połączyć się z serwerami aktywacji. Odczekaj około 15 minut i spróbuj ponownie wykonać aktywację klikając na Aktualizuj bazę sygnatur wirusów.

-

Komunikacja z serwerami aktywacji nie powiodła się.

Sprawdź połączenie sieciowe. Jeżeli Twój komputer jest prawidłowo podpięty do sieci i połączenie do Internetu jest aktywne, spróbuj uruchomić ponownie aktywację.

-

Komunikacja z serwerami aktywacji nie powiodła się — Zweryfikuj czy połączenie z Internetem jest aktywne i następnie kliknij "Aktualizuj bazę sygnatur wirusów".

Program ESET miał problem z połączeniem do serwerów aktywacji ESET. Zweryfikuj czy połaczenie z Internetem jest aktywne oraz, że instnieje możliwość połączenia do strony http://www.eset.com. 

ECP.4100

Błąd wewnętrzny

Spróbuj dokonać aktywację ponownie. Jeżeli problem będzie występował ponownie skontaktuj się z pomocą techniczną

-

W formularzu aktywacji zostały wprowadzone nieprawidłowe dane. Proszę kliknąć ponownie na przycisk Aktywuj i proszę wprowadzić poprane dane

Zweryfikuj czy wprowadzone dane są prawidłowe.

ACT.5

Nieprawidłowy klucz licencyjny

Wprowadź lub skopiuj/wklej Twój klucz licencyjny do programu ESET:

-

Nieprawdiłowa odpowiedź z serwera aktywacji. Proszę odczekać 15 minut  i następnie kliknij "Aktualizuj bazę sygnatur wirusów".

Twój program ESET nie może połączyć się z serwerami aktywacji. Odczekaj około 15 minut i spróbuj ponownie wykonać aktywację klikając na Aktualizuj bazę sygnatur wirusów.

Error 0008

Aktywacja nie powiodła się 

Wymagane jest ponowne prowadzonie Nazwy użytkownika i hasła do programu ESET lub wyczyszczenie pamięci podręcznej aktualizacji. Zapoznaj się z naszym artykułem w bazie wiedzy:

-

Serwer aktywacji jest zajęty. Spróbuj ponownie za x minut.

Serwery ESET są zajęte. Proszę spróbować ponownie po upływie czasu wyświetlonego w szczegółach komunikatu. Spróbuj ponownie wykonać aktywację klikając na Aktualizuj bazę sygnatur wirusów.

ECP.4115

Twój klucz licencyjny nie jest prawidłowy dla kraju wybranenego podczas instalacji. Proszę wybrać prawidłowy kraj dystrybutora podczas instalacji.

Skontaktuj się z pomocą techniczną odpowiednią dla kraju zakupu licencji:

ECP.4097

Nieokreślony błąd

Ten błąd może się pojawić w momencie gdy czas ustawiony w systmie jest nieprawidłowy.

Jeżeli problem dalej występuje skontaktuj się z pomocą techniczną

-

Nieokreślony błąd. Skontaktuj się z pomocą techniczną.

Skontaktuj się z pomocą techniczną.

-

Update information is not consistent.

This error message displays after installing your ESET product with in-product activation. Be sure you are connected to the Internet and you are logged in or authenticated if you are connected to a wireless or business network. Check your Internet connectivity by opening any web browser and navigating to www.eset.com. If you are connected, try to activate again by clicking Update virus signature database from the Update screen in your ESET product's main program window.

ECP.4099

We could not reach the activation server

This is a known issue with Windows operating systems that prevents activating your ESET product in some circumstances.

ESET Smart Security/ESET NOD32 Antivirus users (and all Windows XP users)

If you still cannot activate your ESET product, click here to complete a Customer Care support request and receive specific tools and instructions how to resolve the issue and activate your ESET product. We recommend including ESET Log Collector output when submitting a support request.

ACT.24

Your ESET product is having trouble connecting the ESET GEO IP server.

Verify that your network has rules allowing access to the ESET GEO IP servers.

ECP.20002

Remove Lavasoft Web Companion

This error is commonly caused by a conflict with Lavasoft Web Companion. To resolve the error, uninstall Lavasoft Web Companion and run a winsock reset.

NOTE: In the Add/Remove programs window, Lavasoft may be displayed as "Web Companion" only.

With Lavasoft removed, follow the steps below:

 1. Open an administrative Command Prompt. Right-click the Command Prompt icon and select Run as administrator
   
 2. Type the command netsh winsock reset and press Enter.
   
 3. Restart your computer.
   
 4. Delete the following files:
  C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll
  C:\Windows\system32\SysWOW64\LavasosftTCPService.dll (64-bit systems only)
ECP.20031 Certificate validation fails.

Refer to Certificate validation fails when installing my ESET product.

ECP.4098

Your ESET product is having trouble connecting with ESET servers.

Verify that your computer has an active Internet connection by going to http://www.eset.com. If your Internet connection is functioning properly, try to activate your product again by clicking Update virus signature database from the Update screen in your ESET product's main program window.

Contact ESET Technical Support.

 

 

Dodatkowa pomoc