[KB7297] Řešení chybových hlášení zobrazených během aktivace bezpečnostního řešení ESET pro domácnosti

Obsah

Řešení

Řešení chybových hlášení zobrazených během aktivace firemního řešení ESET

Řešení chyb při aktivaci

Pokud během aktivace bezpečnostního produktu ESET dojde k chybě, může se vám zobrazit chybové hlášení s kódem začínajícím písmeny ACT (například ACT.0, ACT.5, ACT.7 nebo ACT.21; podívejte se na kompletní seznam chyb ACT). Pomocí následujícího postupu je ve většině případů možné vyřešit běžné chyby aktivace:

 1. Odstraňte veškerý dříve nainstalovaný antivirový software pomocí metody doporučené samotným výrobcem software. Odkazy na nástroje pro odstranění antivirových programů třetí strany naleznete v tomto článku Databáze znalostí.

 2. Navštivte webovou stránku společnosti ESET, abyste si ověřili, zda je vaše internetové připojení aktivní. Pro aktivaci, stahování aktualizací, apod. je nezbytné aktivní připojení k internetu.

 3. Na vaší klávesnici klikněte na Start  a zadejte Příkazový řádek.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Příkazový řádek a zvolte Spustit jako správce.

 5. Na klávesnici zadejte příkaz netsh winsock reset a stiskněte klávesu Enter. Restartujte počítač a pokuste se následně o aktivaci produktu ESET.

Obrázek 1-1
 1. Chyby se mohou vyskytnout i v případě, že systémový čas na vašem počítači není nastaven správně. Chybu vyřešíte správným nastavením systémových hodin.

 2. Přejděte do umístění C:\Windows\System32\drivers\etc a zkontrolujte, zda soubor hosts neobsahuje podvržené DNS záznamy související s doménou edf.eset.com.

  Pokud takové záznamy naleznete, odstraňte je ze souboru hosts za použití textového editoru, jakým je Poznámkový blok (Notepad) nebo Notepad++. Tato akce vyžaduje oprávnění správce.

Obrázek 1-2

Podrobnější informace o aktivačních problémech naleznete v přehledném diagramu k aktivaci.

Pokud se Vám pomocí uvedených kroků (ani pomocí informací v části Chybová hlášení při aktivaci) nepodařilo problém vyřešit, obraťte se na technickou podporu společnosti ESET.


Chybová hlášení při aktivaci

Kód chyby Popis problému a jeho řešení
ACT.0 Pokud se v bezpečnostním řešení ESET objeví tato chyba při aktivaci, obraťte se na technickou podporu společnosti ESET.
ACT.1 Aktivace byla úspěšná, ale nastala chyba. Zjistěte, zda máte nejnovější verzi produktu ESET.
ACT.15 Pokud se vám nedaří aktivovat bezpečnostní řešení ESET pomocí aktivačního klíče, odpojte zařízení od účtu ESET HOME a znovu použijte aktivační klíč.
ACT.17

Předplatné bylo zrušeno

 • Pokud jste nedávno obnovili nebo rozšířili bezpečnostní řešení ESET, ujistěte se, že při aktivaci zadáváte správný aktivační klíč, který vám byl po zakoupení zaslaný na e-mail s ohledem na to, že předchozí údaje se mohly změnit.
 • Vaše aktivační údaje mohly být zrušené, aby se zabránilo jejich zneužití a rozšíření v případě jejich zneužití. Zkontrolujte váš e-mail, který jste uvedli při zakoupení licence, abyste se ujistili, že vám od společnosti ESET nepřišla zpráva informující o takovéto skutečnosti. Aktivační klíč si můžete obnovit prostřednictvím formuláře pro ztracený nebo zapomenuý aktivační klíč.
ACT.18
Je potřeba ověřit aktivaci s nadřazeným (předchozím) aktivačním klíčem, který již nelze obnovit nebo jeho platnost vypršela.
ACT.20
Tento aktivační klíč je ve vybrané zemi neplatný. Aktivační klíč je potřeba použít v zemi, kde byl zakoupen. Obraťte se na technickou podporu společnosti ESET, která vám pomůže aktivovat vaše bezpečnostní řešení ESET.
ACT.21

Tato chyba se obvykle objevuje po aktualizaci bezpečnostního řešení ESET na novější verzi. Pro vyřešení této chyby restartujte počítač a pokuste se aktivovat bezpečnostní řešení pomocí aktivačního klíče.

ACT.24

Vaše bezpečnostní řešení ESET má problém se připojit k serverům společnosti ESET.

Ověřte, zda jsou ve vaší síti nastavena pravidla umožňující přístup k serverům společnosti ESET.

ACT.25 Chyba ACT.25 se může zobrazit, pokud jste svoji licenci už jednou použili pro aktivaci ESET v BETA verzi. Pokud se vám nepodařilo problém vyřešit, kontaktujte technickou podporu společnosti ESET.
ACT.32
ACT.34

Aktivace se nezdařila - při aktivaci došlo k chybě

Váš aktivační klíč není platný v zemi, kterou jste vybrali při instalaci. Kontaktujte prodejce vašeho předplatného.

ACT.39

Vaše předplatné je nadužíváno. Možné řešení jsou:

Podrobné instrukce, jak identifikovat a nahlásit nelegálně používané předplatné ESET, naleznete v našem článku Databáze znalostí.

Pokud se vám podařilo zajistit, aby předplatné nebylo nadužíváno, pokuste se znovu o aktivaci.

ACT.4

Tato chyba může být následkem neúspěšné aktualizace nebo poškozené instalace. Ověřte, že ve vašem systému není nainstalován jiný antivirový/bezpečnostní software, který je v konfliktu s vaším bezpečnostním řešením ESET.

ACT.46

Váš aktivační klíč expiroval (vypršela platnost) a je možné jej obnovit.

Pokud se vám zobrazuje tato chyba, ačkoli vaše bezpečnostní řešení ESET je nově nainstalované a dosud jste jej neaktivovali, kontaktujte technickou podporu společnosti ESET.

ACT.65

Aktivaci nelze dokončit, předplatné není přiřazeno k účtu ESET HOME. Pro úspěšné aktivování je nutné přidat vaše předplatné do účtu ESET HOME. Pokud účet ESET HOME nemáte, můžete si jej vytvořit v rámci instalace bezpečnostního řešení nebo přímo na přihlašovací stránce ESET HOME.

ACT.5

Aktivace se nezdařila/neplatný aktivační klíč

Zadejte nebo zkopírujte aktivační klíč do vašeho bezpečnostního řešení ESET přesně, jak je uvedený.

Pokud se zobrazí chybové hlášení "Aktivace se nezdařila", znamená to, že zadávaný aktivační klíč byl již při aktivaci použitý, případně jste do programu zadali nesprávný klíč.

ACT.6 Vaše licence expirovala (vypršela platnost) a nelze ji obnovit. Produkt je potřeba aktivovat pomocí jiné licence. Tato chyba se obvykle objevuje při pokusu o aktivaci produktu pomocí zkušební licence, které již vypršela platnost.
ACT.7

Aktivace se nezdařila

Ověřte, že pro zakoupenou licenci jste si stáhli správný produkt ESET. Pokud si chcete stáhnout odlišný produkt, navštivte naší stránku pro stažení produktů.

ACT.8

Zadané neplatné uživatelské jméno/heslo pro přístup k ESET HOME.

Jste-li vlastníkem licence a nemůžete se přihlásit, kontaktujte technickou podporu společnosti ESET.

ECP.4097

Nespecifikovaná chyba

Tato chyba se může vyskytnout, pokud je na počítači nesprávně nastaven systémový čas nebo chybí hostitelský název počítače. Pro vyřešení této chyby nastavte správně systémové hodiny.

Pokud se vám problém stále nedaří vyřešit, kontaktujte technickou podporu společnosti ESET.

ECP.4098

Váš bezpečnostní produkt ESET má problém s připojením k serverům společnosti ESET.

Zkontrolujte, zda má váš počítač aktivní připojení k internetu, například otevřením stránky www.eset.cz.

Pokud se Vám problém stále nedaří vyřešit, kontaktujte technickou podporu společnosti ESET.

ECP.4099

Nepodařilo se spojit s aktivačním serverem

Jde se o známý problém s operačním systémem Windows, který v určitých případech brání aktivaci produktu ESET.

Uživatelé ESET Smart Security Premium / ESET Internet Security / ESET NOD32 Antivirus

 • Zkontrolujte, zda je váš operační systém Windows plně aktualizovaný. Pokud není, proveďte aktualizaci systému pomocí Windows Update, restartujte svůj počítač a zkuste provést aktivaci znovu.

 • Zkontrolujte, že není přítomen žádný další antivirový/bezpečnostní program ve vašem počítači. Nástroje pro odstranění nejznámějších antivirových programů pro Windows.

 • Komunikace s aktivačními servery společnosti ESET se ověřuje pomocí certifikátů. Ujistěte se, že kořenové certifikáty Windows jsou automaticky aktualizované pomocí služby Windows Update. Více informací si můžete přečíst v článku společnosti Microsoft.

Pokud se vám stále nedaří aktivovat váš bezpečnostní produkt ESET, kontaktujte technickou podporu společnosti ESET, která vám poskytne konkrétní postupy a nástroje pro vyřešení tohoto problému, včetně aktivace vašeho bezpečnostního produktu ESET. Při kontaktování technické podpory společnosti ESET doporučujeme připojit i výstup sesbíraný nástrojem ESET Log Collector.

ECP.4100

Interní chyba

Pokud se Vám problém stále nedaří vyřešit, kontaktujte technickou podporu společnosti ESET.

ECP.4116

Tato licence je ve vybrané zemi neplatná. Vaši licenci je potřeba aktivovat v zemi, kde byla zakoupena.

Obraťte se na technickou podporu společnosti ESET, která vám pomůže s aktivací vašeho bezpečnostního produktu.

0x00040027 (macOS)

Vaše licence je nadužívána. Možné řešení jsou:

Podrobné instrukce, jak identifikovat a nahlásit nelegálně používanou licenci ESET, naleznete v našem článku Databáze znalostí.

Pokud se vám podařilo zajistit, aby licence nebyla nadužívána, pokuste se znovu o aktivaci.


Problémy související s aktivačním serverem nebo internetovým připojením

Kód chyby Popis problému a jeho řešení
ECP.20002
 
 

Nepodařilo se spojit s aktivačním serverem

Příčiny tohoto problému jsou většinou následující:

 1. Váš počítač není připojen k síti či internetové připojení není aktivní.
 2. Konflikt s bezpečnostním software třetí strany, například Lavasoft Web Companion. Chcete-li chybu vyřešit, odinstalujte program Lavasoft Web Companion a spusťte winsock reset.

Zkontrolujte, zda máte aktivní připojení k internetu

Váš bezpečnostní produkt ESET má problém se připojit k serverům ESET. Ověřte, zda má váš počítač aktivní připojení k internetu otevřením stránky www.eset.cz ve vašem prohlížeči.

Odstranění programu Lavasoft Web Companion

POZNÁMKA: V okně Přidat/Odebrat programy může být Lavasoft zobrazen pouze jako "Web Companion".

Po odinstalování aplikace Lavasoft postupujte podle následujících kroků:

  1. Otevřete příkazový řádek jako správce. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Příkazový řádek a vyberte možnost Spustit jako správce

  2. Zadejte příkaz netsh winsock reset a stiskněte klávesu Enter.

  3. Restartujte počítač.

  4. Po restartu vymažte následující soubory:

   C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll
   C:\Windows\system32\SysWOW64\LavasosftTCPService.dll (pouze pro 64bitové systémy)

Za normálních okolností byste měli být schopni aktivovat váš produkt ESET. Pokud ne, znamená to, že váš počítač má problém s připojením na síť, na internet nebo s DNS, případně se v počítači nacházejí zbytkové části bezpečnostního software třetí stran, které blokují pokusy o provedení aktivace. Pokud se vám problém stále nedaří vyřešit, kontaktujte technickou podporu společnosti ESET.

ECP.20006

Připojení k aktivačním serverům bylo zablokováno/přerušeno. Zkontrolujte, zda se ve vaší síti využívá firewall.

Pro vyřešení tohoto problému kontaktujte technickou podporu spoločnosti ESET.

ECP.20016 V nastavení proxy serveru je uvedeno neplatné uživatelské jméno a heslo pro připojení k proxy serveru.
ECP.20031 Ověření certifikátu selhalo.

Přečtěte si náš článek databáze znalostí o Neúspěšném ověření certifikátu během instalace produktu ESET.

ECP.20032 Servery společnosti ESET jsou vytížené. Prosím, vyčkejte tak dlouho, jak je uvedeno v chybovém hlášení a poté se znovu pokuste o aktivaci. Pokud se vám problém stále nedaří vyřešit, kontaktujte technickou podporu společnosti ESET.
0x00030000 (macOS)
0x1003000d (macOS)

Nepodařilo se spojit s aktivačním serverem

Tato chyba se vyskytuje tehdy, pokud váš počítač není připojen k síti a připojení k internetu není aktivní.

Zkontrolujte, zda máte aktivní připojení k internetu

Váš bezpečnostní produkt ESET má problém s připojením k serverům společnosti ESET. Ověřte, zda má váš počítač aktivní připojení k internetu otevřením stránky www.eset.cz.


Starší produkty ESET

Kód chyby Popis problému a jeho řešení
Error 0008

Aktivace produktu skončila chybou

Je potřeba znovu zadat své licenční údaje nebo vyčistit aktualizační vyrovnávací paměť.

Error 0015

Chyba při aktivaci

Pokud se vám při aktivování produktu zakoupeného od distributora zobrazuje chybové hlášení "Chyba při aktivaci" nebo "Zadaný aktivační klíč vypršel", kontaktujte technickou podporu společnosti ESET. Ve zprávě uveďte váš aktivační klíč a potvrzení o zakoupení produktu od distributora.

Error 0097

Aktivační klíč patří k jinému produktu

Zkontrolujte, zda jste pro zakoupenou licenci stáhli správný produkt ESET. Pokud si chcete stáhnout jiný produkt, navštivte naší stránku pro stažení produktů.

Pokud se Vám problém stále nedaří vyřešit, kontaktujte technickou podporu společnosti ESET.