[KB2388] Môj licenčný kľúč nefunguje

Riešenie

Zistite si svoj licenčný kľúč. Ak svoj licenčný kľúč nepoznáte, požiadajte o zaslanie e‑mailu s licenčnými údajmi:

Používajte licenčný kľúč, ktorý vám bol doručený na vašu e‑mailovú adresu uvedenú pri registrácii/zakúpení licencie:

  • Formát licenčného kľúča: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
  • Skopírujte a vložte svoj licenčný kľúč do príslušného poľa pri aktivácii programu. Dajte pozor, aby ste neskopírovali aj prázdnu medzeru na začiatku alebo na konci textu.

Ak nie je možné skopírovať a vložiť licenčný kľúč, napíšte ho ručne presne v takom tvare, v akom je uvedený:

  • Pomlčky v licenčnom kľúči sú povinné.
  • Licenčný kľúč má dvadsať znakov.
  • Veľká „0“ je vždy číslo nula (0) a malé „o“ predstavuje malé písmeno „o“.

Ak váš licenčný kľúč pri aktivácii produktu stále nefunguje:

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)