[KB3189] Vyčistenie aktualizačnej vyrovnávacej pamäte pre vyriešenie chýb pri aktualizácii produktu ESET

Problém

 • Po automatickom upgrade sa vám váš bezpečnostný produkt ESET nedaríaktivovať.
 • Váš produkt ESET zobrazuje správu „Aktualizácia vírusovej databázy skončila kvôli chybe“(pozri nasledujúci obrázok).

Riešenie

Verzia 8.x a staršie: Návod nájdete tu.

Uistite sa, že používate najnovšiu verziu vášho produktu ESET

Viacero problémov, s ktorými ste sa mohli stretnúť pri používaní vášho produktu ESET, bolo opravených v najnovšej verzii. Dôrazne vám preto odporúčameaktualizovať váš produkt na najnovšiu verziu:Ako aktualizujem svoj produkt na najnovšiu verziu?

 1. Navštívtewebovú stránku spoločnosti ESET, aby ste sa uistili, že vaše pripojenie na internet je aktívne. Internetové pripojenie je pre sťahovanie aktualizácií nevyhnutné.
 2. Otvorte váš bezpečnostný produkt ESET.Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
 3. Stlačte klávesF5pre otvorenie Rozšírenýchnastavení.
 4. Kliknite na AktualizáciaVšeobecné a následne na tlačidlo Vyčistiť vedľa popisuVyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť. Nakoniec kliknitena tlačidlo OK.

Prečo je tlačidlo Vyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť neaktívne?

Ak je tlačidloVyčistiť vedľa možnosti Vyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäťneaktívne (má sivú farbu), reštartujte svoj počítač a potom sa znova pokúste aktualizovať váš produkt ESET (Pred reštartom počítača si tento článok pridajte medzi záložky, aby ste sa k nemu mohli rýchlo vrátiť). Po reštarte počítača zopakujte kroky 2-4. Možnosť Vyčistiťaktualizačnú vyrovnávaciu pamäť by po reštartemala byť k dispozícii.


Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Reštartujtepočítač.
 2. Otvorte hlavné okno programu a kliknite naAktualizáciaSkontrolovať aktualizácie.


Obr. 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

Ak problém pretrváva aj naďalej,odinštalujte a znova nainštalujte váš bezpečnostný produkt ESET.


Verzia 8.x a staršie

Uistite sa, že používate najnovšiu verziu vášho produktu ESET

Viacero problémov, s ktorými ste sa mohli stretnúť pri používaní vášho produktu ESET, bolo opravených v najnovšej verzii. Dôrazne vám preto odporúčameaktualizovať váš produkt na najnovšiu verziu:Ako aktualizujem svoj produkt na najnovšiu verziu?

 1. Navštívtewebovú stránku spoločnosti ESET, aby ste sa uistili, že vaše pripojenie na internet je aktívne. Internetové pripojenie je pre sťahovanie aktualizácií nevyhnutné.
 2. Otvorte váš bezpečnostný produkt ESET.Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
 3. Stlačte klávesF5pre otvorenie Rozšírenýchnastavení.
 4. Rozbaľte možnosť Aktualizácia Nastavenia a kliknite na tlačidlo Vyčistiť.
  (Verzia 7 a staršie: Rozbaľte možnosťAktualizáciaAktualizácia a kliknite na Vyčistiť.)

Prečo je tlačidlo Vyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť neaktívne?

Ak je tlačidloVyčistiťvedľa možnostiVyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäťneaktívne (má sivú farbu), reštartujte svoj počítač a potom sa znova pokúste aktualizovať váš produkt ESET (Pred reštartom počítača si tento článok pridajte medzi záložky, aby ste sa k nemu mohli rýchlo vrátiť). Po reštarte počítača zopakujte kroky 2-4. MožnosťVyčistiťaktualizačnú vyrovnávaciu pamäťby po reštartemala byť k dispozícii.


Obr. 2-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Skontrolujte, či ste vaše prihlasovacie meno a heslo zadali správne a kliknite na tlačidlo OK.
 2. Reštartujte váš počítač.
 3. Otvorte hlavné okno programu a kliknite na AktualizáciaAktualizovať teraz. Ak sa zobrazí správaVírusová databáza je aktuálna, znamená to, žeproblém so sťahovaním aktualizácií sa vám podarilo vyriešiť. Ak problém pretrváva aj naďalej,odinštalujte a znova nainštalujte váš bezpečnostný produkt ESET.


Obr. 2-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)