[KB3189] Vyčistenie aktualizačnej vyrovnávacej pamäte pre vyriešenie chýb pri aktualizácii produktu ESET

Problém

 • Po automatickom upgrade sa vám váš bezpečnostný produkt ESET nedarí aktivovať.
 • Váš produkt ESET zobrazuje správu „Aktualizácia vírusovej databázy skončila kvôli chybe“ (pozri nasledujúci obrázok).

Riešenie

Verzia 8.x a staršie: Návod nájdete tu.

Uistite sa, že používate najnovšiu verziu vášho produktu ESET

Viacero problémov, s ktorými ste sa mohli stretnúť pri používaní vášho produktu ESET, bolo opravených v najnovšej verzii. Dôrazne vám preto odporúčame aktualizovať váš produkt na najnovšiu verziu: Ako aktualizujem svoj produkt na najnovšiu verziu?

 1. Navštívte webovú stránku spoločnosti ESET, aby ste sa uistili, že vaše pripojenie na internet je aktívne. Internetové pripojenie je pre sťahovanie aktualizácií nevyhnutné.
 2. Otvorte váš bezpečnostný produkt ESET. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
 3. Stlačte kláves F5 pre otvorenie Rozšírených nastavení.
 4. Kliknite na AktualizáciaVšeobecné a následne na tlačidlo Vyčistiť vedľa popisu Vyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť. Nakoniec kliknite na tlačidlo OK.

Prečo je tlačidlo Vyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť neaktívne?

Ak je tlačidlo Vyčistiť vedľa možnosti Vyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť neaktívne (má sivú farbu), reštartujte svoj počítač a potom sa znova pokúste aktualizovať váš produkt ESET (Pred reštartom počítača si tento článok pridajte medzi záložky, aby ste sa k nemu mohli rýchlo vrátiť). Po reštarte počítača zopakujte kroky 2-4. Možnosť Vyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť by po reštarte mala byť k dispozícii.


Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Reštartujte počítač.
 2. Otvorte hlavné okno programu a kliknite na Aktualizácia → Skontrolovať aktualizácie.


Obr. 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

Ak problém pretrváva aj naďalej, odinštalujte a znova nainštalujte váš bezpečnostný produkt ESET.   
 


Verzia 8.x a staršie

Uistite sa, že používate najnovšiu verziu vášho produktu ESET

Viacero problémov, s ktorými ste sa mohli stretnúť pri používaní vášho produktu ESET, bolo opravených v najnovšej verzii. Dôrazne vám preto odporúčame aktualizovať váš produkt na najnovšiu verziu: Ako aktualizujem svoj produkt na najnovšiu verziu?

 1. Navštívte webovú stránku spoločnosti ESET, aby ste sa uistili, že vaše pripojenie na internet je aktívne. Internetové pripojenie je pre sťahovanie aktualizácií nevyhnutné.
 2. Otvorte váš bezpečnostný produkt ESET. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
 3. Stlačte kláves F5 pre otvorenie Rozšírených nastavení.
 4. Rozbaľte možnosť Aktualizácia Nastavenia a kliknite na tlačidlo Vyčistiť.
  (Verzia 7 a staršie: Rozbaľte možnosť Aktualizácia  Aktualizácia a kliknite na Vyčistiť.)

Prečo je tlačidlo Vyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť neaktívne?

Ak je tlačidlo Vyčistiť vedľa možnosti Vyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť neaktívne (má sivú farbu), reštartujte svoj počítač a potom sa znova pokúste aktualizovať váš produkt ESET (Pred reštartom počítača si tento článok pridajte medzi záložky, aby ste sa k nemu mohli rýchlo vrátiť). Po reštarte počítača zopakujte kroky 2-4. Možnosť Vyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť by po reštarte mala byť k dispozícii.


Obr. 2-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Skontrolujte, či ste vaše prihlasovacie meno a heslo zadali správne a kliknite na tlačidlo OK.
 2. Reštartujte váš počítač.
 3. Otvorte hlavné okno programu a kliknite na AktualizáciaAktualizovať teraz. Ak sa zobrazí správa Vírusová databáza je aktuálna, znamená to, že problém so sťahovaním aktualizácií sa vám podarilo vyriešiť. Ak problém pretrváva aj naďalej, odinštalujte a znova nainštalujte váš bezpečnostný produkt ESET.


Obr. 2-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

  Kontaktujte nás

  02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)