[KB569] Ako zistím koniec platnosti licencie k produktu ESET pre Windows určenému pre domácnosti (verzia 15.x – 16.x)?

Riešenie

Možné oneskorenie pri zobrazení licencie

Po zadaní prihlasovacieho mena a hesla alebo licenčného kľúča počkajte aspoň 24 – 48 hodín, kým sa v programe zobrazí aktuálny dátum skončenia platnosti vašej licencie.

  1. Otvorte hlavné okno bezpečnostného programu ESET pre Windows.

  2. V hlavnom okne programu kliknite na možnosť Pomocník a podpora. Dátum skončenia platnosti vašej licencie je zobrazený vedľa popisu Platnosť licencie.

    Obrázok 1-1
Obnovenie licencie

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)