[KB569] Jak zjistím konec platnosti licence k produktu ESET pro Windows určeného pro domácnosti?

Řešení

Poznámka:

Po zadání nového licenčního klíče počkejte 24-48 hodin, než se zobrazí aktualizované datum expirace licence

  1. Otevřete hlavní okno bezpečnostního produktu ESET pro Windows.

  2. V hlavním okně programu klikněte na Nápovědu a podporu. Platnost licence bude viditelná v informacích o licenci.

Obrázek 1-1
Obnovení licence a nastavení automatické platby