[KB2248] Dlaczego ikona status ochrony zmienia kolor i co każdy kolor oznacza?

Rozwiązanie

Program ESET wyświetla obecny poziom ochrony w polu statusu w górnym prawym rogu głównego okna programu.

 

Co oznacza konkretny kolor?

Zielony – Maksymalna ochrona

Zielona ikona statusu ochrony oznacza, że nasz komputer jest w pełni chroniony. Jeżeli korzystamy z programu ESET Smart Security, Komputer, Sieć oraz Internet i poczta e-mail powinny być widoczne i zaznaczone zielonym znacznikiem oznaczającym, że każda funkcjonalność jest włączona i w pełni działająca. Jeżeli korzystamy z ESET NOD32 antivirus, Komputer oraz Internet i poczta e-mail powinny być zaznaczone zielonym znacznikiem.

 • Internet i poczta e-mail: jeżeli Ochrona przed spamem jest wyłączona, zostanie zaznaczony żółtym statusem „Powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa”
 • Dostępne aktualizacje systemu operacyjnego: Możemy spotkać się z zieloną ikoną z literą "i" w pasku powiadomień systemu Windows lub powiadomieniem „System operacyjny jest nieaktualny” w menu głównym gdy dostępne będą nowe aktualizacje dla systemu. Aby zmienić poziom aktualizacji przechodzimy do instrukcji z Bazy wiedzy: /kb3067/

 

Żółty - ESET Smart Security / ESET NOD32 Antivirus wymaga interwencji


Żółta ikona statusu ochrony z literą ‘i’ oznacza, że program ESET wymaga interwencji. Żółta ikona oznacza, że Kontrola dostępu do stron lub Ochrona programów poczty e-mail jest wyłączona, jest problem z aktualizacją programu (nieaktualna baza sygnatur wirusów, nie można wykonać aktualizacji) lub licencja wkrótce wygaśnie.

 • Licencja wygaśnie za 14 dni: Ikona status ochrony zmieni kolor na żółty w przypadku gdy do wygaśnięcia licencji pozostanie 14 dni lub mniej.
 • W przypadku wygaśnięcia licencji kolor ikony statusu ochrony zmieni się na czerwony.
 • Wymagane jest ponowne uruchomienie komputera: ikona statusu zmieni się na żółtą jeżeli wymagany jest restart komputera po aktualizacji wersji programu ESET
 • Jeżeli wyłączymy Ochronę programów poczty e-mail lub Kontrolę dostępu do stron ikona statusu zmieni się na żółtą
 • Jeżeli wybierzemy Zablokuj sieć w module Sieć, ikona status zrobi się żółta ponieważ dostęp do serwerów aktualizacji nie będzie możliwy
 • Gdy włączony jest Tryb gier wszystkie zaplanowane zadania zostają zatrzymane i ikona status zmieni się na żółtą.

 

Czerwony – Maksymalna ochrona nie jest zapewniona

Czerwona ikona statusu ochrony z białym wykrzyknikiem jest wyświetlana w przypadku gdy maksymalna ochrona nie jest zapewniona i komputer jest podatny na zagrożenia. Zostanie wyświetlony komunikat dlaczego maksymalna ochrona nie jest zapewniona i jakie należy podjąć kroki aby ją przywrócić. Jeden lub oba moduły- Antywirus i antyspyware lub Zapora osobista mogą wyświetlać czerwony wykrzyknik

 • Program nie został aktywowany: ten problem jest komunikowany przez czerwone ostrzeżenie i powiadomienie bezpieczeństwa w pobliżu elementu Komputer. Możemy aktywować nasz program z poziomu menu głównego używając opcji Aktywacja produktu. Menu programu znajduje się w prawym górnym rogu okna głównego.
 • Podana Nazwa użytkownika lub Hasło jest nieprawidłowa: Jeżeli ikona statusu ochrony bezpośrednio po instalacji zmieni się na czerwoną sprawdzamy czy podana nazwa użytkownika i hasło jest poprawne.
 • Jeżeli jeden z głównych modułów programu nie zostanie uruchomiony, taki jak Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym, ikona statusu zmieni się na czerwoną. Przechodzimy do artykułu z Bazy wiedzy aby uzyskać instrukcję jak wyłączyć niektóre pliki z modułu ochrony bez jego wyłączania pod TYM adresem
 • Licencja wygasła: ikona statusu ochrony zmieni kolor na czerwony w przypadku wygaśnięcia licencji.
 • Ikona statusu ochrony zmieni kolor na czerwony w przypadku wyłączenia zapory osobistej ESET. Możemy ją uruchomić w głównym oknie programu klikając na Przełącz na tryb filtrowania.

 

 

 

Dodatkowa pomoc