[KB2844] Ako zablokovať webovú stránku prostredníctvom ESET Windows produktu pre domácnosti?

Problém

 • Chcete zablokovať väčšinu webových stránok a domén a povoliť prístup len na tie, ktoré špecifikujete.
 • Chcete zablokovať prístup na konkrétnu stránku, prípadne doménu.

Riešenie

Blokovanie konkrétnej webovej stránky

Inštruktážne video (len v anglickom jazyku)

Môžete takisto blokovať prístup na všetky webové stránky okrem tých, ktoré nastavíte.

 1. Otvorte hlavné okno vášho bezpečnostného programu ESET.

 2. Stlačte kláves F5 pre zobrazenie okna Rozšírených nastavení.

 3. Kliknite na Web a e-mail → Ochrana prístupu na web a rozbaľte sekciu Manažment URL adries. Kliknite na možnosť Upraviť vedľa popisu Zoznam adries.Obrázok 1-1

 1. Zvoľte Zoznam blokovaných adries a kliknite na tlačidlo Upraviť.

Obrázok 1-2

 1. Kliknite na tlačidlo Pridať, zadajte adresy webových stránok, ktoré chcete blokovať, a následne kliknite vo všetkých štyroch otvorených oknách na tlačidlo OK pre nastavenie blokovania a ukončenie práce s Rozšírenými nastaveniami.

Obrázok 1-3

Zástupné znaky a iné odporúčania:

 • Pri nastavení blokovania môžete použiť zástupné znaky * a ?. Ak napríklad chcete blokovať všetky adresy od nk01.priklad.sk po nk98.priklad.net, zadáte: nk??.sample.*
 • Zoznam domén, ktoré odporúčame blokovať, nájdete v časti „Praktikujte bezpečné surfovanie po Internete“ v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET: Čo mám spraviť, ak chcem minimalizovať riziko malvérového útoku?


Blokovanie všetkých webových stránok okrem tých, ktoré nastavíte:

 1. Postupujte podľa inštrukcií v predchádzajúcej časti tohto článku a do zoznamu blokovaných adries pridajte zástupný znak hviezdičky (*), ktorý nahrádza všetky webové stránky.

 2. Postupujte podľa inštrukcií popísaných vyššie v krokoch 4 – 5, avšak namiesto Zoznamu blokovaných adries tentokrát zvoľte Zoznam povolených adries a zadajte adresy tých webových stránok, ktoré chcete povoliť.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)