[KB5552] Ako zapnem alebo vypnem ESET LiveGrid®?

Riešenie

Zapnutie alebo vypnutie ESET LiveGrid® (domácnosti)Zapnutie alebo vypnutie ESET LiveGrid® (macOS) | Zapnutie alebo vypnutie ESET LiveGrid® (firmy)

Čo je to ESET LiveGrid®?

ESET LiveGrid® je systém, ktorý zozbierava informácie o hrozbách od používateľov z krajín celého sveta. Databáza ESET LiveGrid® obsahuje informácie o potenciálnych hrozbách. Pokiaľ je technológia ESET LiveGrid® zapnutá, váš bezpečnostný produkt ESET bude môcť zachytávať a blokovať tie najnovšie typy hrozieb. ESET LiveGrid® je tak obzvlášť efektívnou zbraňou v boji proti rýchlo sa meniacim a vznikajúcim hrozbám, napr. proti rôznym druhom ransomware (napr. Cryptolocker, Crypto wall atď.).

Poznámka:

Naše servery LiveGrid® sa nachádzajú v Bratislave, Viedni a San Diegu, ide však len o servery, ktorých úlohou je reagovať na požiadavky od klientov. Samotné spracovávanie zasielaných vzoriek prebieha len v Bratislave.
 

Ako zapnem alebo vypnem ESET LiveGrid®?

Ak ste pri inštalácii vášho bezpečnostného produktu ESET použili predvolené nastavenia, technológia ESET LiveGrid® je pravdepodobne zapnutá. Podľa nižšie uvedeného postupu pre váš konkrétny produkt ESET (domácnosti alebo firmy) môžete skontrolovať, či je ESET LiveGrid® zapnutý.

Obrázok 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne
 

Otestujte, či je ESET LiveGrid® zapnutý

Váš firemný firewall môže blokovať komunikáciu so systémom ESET LiveGrid®, takže je dobré overiť si, či je ESET LiveGrid® na vašom počítači zapnutý a či funguje správne.

 1. Prejdite na nasledujúcu webovú stránku testovacej organizácie AMTSO:
  http://www.amtso.org/feature-settings-check-cloud-lookups/

 2. Kliknite na odkaz Download the CloudCar Testfile pre stiahnutie testovacieho súboru cloudcar.exe. Môžete tiež kliknúť priamo na nasledujúce tlačidlo:
  Stiahnuť CloudCar Testfile

 3. Pokiaľ je ESET LiveGrid® zapnutý a pracuje správne, súbor bude otvorený na serveroch spoločnosti ESET a bude zablokovaný. Súbor sa na váš počítač nestiahne a zobrazí sa správa o odstránení hrozby a zablokovaní prístupu (pozri nasledujúci obrázok).

Obrázok 1-2
 

 Produkty ESET pre domácnosti: Zapnutie alebo vypnutie ESET LiveGrid®


Produkty ESET pre OS Windows určené pre domácnosti – verzia 11.x a novšie verzie

 1. Otvorte váš bezpečnostný produkt ESET. Ako otvorím hlavné okno programu ESET?

 2. Stlačte kláves F5 pre otvorene okna s Rozšírenými nastaveniami.

 3. Prejdite do sekcie Detekčné jadro Ochrana s podporou Cloudu. 

 4. Pre aktivovanie systému ESET LiveGrid® použite prepínacie tlačidlo vedľa položky Zapnúť ESET LiveGrid® reputačný systém a Zapnúť ESET LiveGrid® systém spätnej väzby.

 5. Aktivovaním možnosti Odoslať anonymné štatistiky umožníte odosielanie štatistických informácií o novom malvéri. 

 6. Kliknite na tlačidlo OK pre uloženie zmien a zatvorenie okna s Rozšírenými nastaveniami. 

Obrázok 2-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 

Produkty ESET pre OS Windows určené pre domácnosti – verzia 9.x a 10.x

 1. Otvorte váš bezpečnostný produkt ESET. Ako otvorím hlavné okno programu ESET?

 2. Stlačte kláves F5 pre otvorene okna s Rozšírenými nastaveniami.

 3. Kliknite na záložku Nástroje a prejdite do sekcie ESET LiveGrid®. Pre aktivovanie systému ESET LiveGrid® použite prepínacie tlačidlo vedľa položky Povoliť ESET LiveGrid® reputačný systém. Aktivovaním možnosti Odoslať anonymné štatistiky umožníte odosielanie štatistických informácií o novom malvéri. Nakoniec kliknite na OK.

Obrázok 2-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne
 

ESET Cyber Security/ESET Cyber Security Pro

 1. Otvorte ESET Cyber Security/ESET Cyber Security Pro. Ako otvorím hlavné okno programu ESET?

 2. Kliknite na NastavenieZobraziť pokročilé nastavenia....

Obrázok 3-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. V sekcii Nástroje kliknite na ESET LiveGrid®

Obrázok 3-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. V novom okne označte možnosť Povoliť ESET LiveGrid® reputačný systém, čím zapnete ESET LiveGrid®. Ak chcete ESET LiveGrid® vypnúť, zrušte výber tejto možnosti. Kliknite na OK pre uloženie všetkých zmien.


 Produkty ESET pre firmy: Zapnutie alebo vypnutie ESET LiveGrid®

Ak na správu siete nepoužívate ESET Remote Administrator,

postupujte podľa nasledujúcich krokov na jednotlivých klientskych pracovných staniciach.

Verzia 5.x: Zapnutie ESET Live Grid prostredníctvom ESET Remote Administrator (5.x)

Používatelia verzie 6, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) vo vašom webovom prehliadači a prihláste sa.

 2. Kliknite na Správca → Politiky.

 3. Vyberte politiku pre klientske zariadenia, na ktorých chcete zapnúť ESET LiveGrid®, kliknite na ikonu ozubeného kolesa a z roletového menu vyberte možnosť Upraviť.

Obrázok 4-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 1. Rozbaľte sekciu Nastavenia Nástroje.

 2. Pre zapnutie alebo vypnutie systému ESET LiveGrid® použite prepínacie tlačidlo vedľa položky Povoliť ESET LiveGrid® reputačný systém (odporúča sa).

 3. Kliknite na tlačidlo Dokončiť pre uloženie všetkých zmien. Na klientskych zariadeniach sa táto zmena prejaví pri ich najbližšom pripojení sa k ERA.

  Obrázok 4-2
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 

Produkty ESET Endpoint pre koncové pracovné stanice

 1. Otvorte ESET Endpoint Security/ESET Endpoint Antivirus. Ako otvorím hlavné okno programu ESET?

 2. Stlačte kláves F5 pre otvorenie okna s Rozšírenými nastaveniami.

 3. Kliknite na záložku Nástroje a rozbaľte sekciu ESET LiveGrid®.

 4. Pre zapnutie alebo vypnutie systému ESET LiveGrid® použite prepínacie tlačidlo vedľa položky Povoliť ESET LiveGrid® reputačný systém (odporúča sa). Kliknite na tlačidlo OK pre uloženie všetkých zmien.

Obrázok 5-1

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)