[KB129] Email, Spam, Hoax, Phishing

Riešenie

Email

Elektronická pošta (Email) predstavuje v dnešnej dobe moderný nástroj komunikácie. Medzi najväčšie výhody patrí flexibilita, rýchlosť a adresnosť. Elektronická pošta hrala významnú rolu pri internetovom rozmachu v 90-tych rokoch. Naneštastie sa vďaka jednoduchému princípu na akom posielanie Emailov funguje, otvorila možnosť pre ilegálnu činnosť, ako napríklad nevyžiadaná pošta (SPAM).
Vo všeobecnosti, správy označené ako spam obsahujú zvyčajne reklamy, hoaxy a stávajú sa tiež nástrojom na šírenie vírusov a škodlivého softwéru (malware). Nevýhodou emailov je, že ich šírenie a posielanie je prakticky zadarmo a autori spamu využívajú mnoho rôznych ciest ako sa dostať k emailovej adrese bežných užívateľov. Identifikácia takýchto správ ako nevyžiadaných je tiež pomerne zložitá vďaka svojej variabilite a obsahu. Čím dlhšie používate tú istú emailovú adresu, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa ocitnete v databáze adries na ktoré je posielaný spam.
Ako sa môžem chrániť?
  • Nauvádzajte Vašu emailovú adresu verejne na Internete.
  • Vašu emailovú adresu poskytnite len hodnoverným osobám
  • Ak je možné, nepoužívajte jednoduché aliasy. Pri zložitejších je šanca zneužitia menšia.
  • Neodpovedajte na nevyžiadanú poštu, ktorú už máte v poštovej schránke
  • Dávajte pozor pri vypĺňaní rôznych formulárov na internete. Nezaškrtávajte možnosť typu „Súhlasím so zasielaním informácií ... na moju adresu“
  • Používajte viac emailových adries. Napr. Jednu na prácu, jednu na komunikáciu s priateľmi, jednu na registrácie a nákupy a pod.
  • Ak okolnosti dovoľujú, raz za čas si svoje emailové adresy zmeňte.
  • Používajte antispamové nástroje ako ESET Smart Security antispamový modul
Spam
Reklama na internete je jednou z najrýchlejšie rastúcich možností ako sa zviditeľniť, či prezentovať produkt, alebo službu. Podstatné percento internetovej reklamy je šírené práve cez email. Výhodou tejto formy reklamy je hlavne jej nízka finančná náročnosť a tiež priama adresnosť konkrétnym skupinám ľudí. Navyše správy s obsahom reklamy je možné poslať a doručiť ihneď. Mnohé spoločnosti využívajú email ako nástroj na marketingovú komunikáciu so svojimi aktuálnymi, ale aj budúcimi klientmi. V mnohých prípadoch je takáto forma reklamy legitímna, nakoľko si užívatelia želajú dostávať informácie o produktoch a službách do svojej emailovej schránky.
Spoločnosti, ktoré rozposielajú nevyžiadané komerčné správy vo veľkom množstve, prekračujú hranicu legálnej reklamy a ich správy sú označované ako spam. Množstvo takýchto správ sa stalo reálnym problémom a je veľmi ťažké proti nemu bojovať. Používanie ESET Smart Security antispamového modulu je jednou z možností ako sa proti spamu efektívne chrániť.
Hoax
Správa označovaná ako Hoax obsahuje najčastejšie varovanie alebo vtip, ktorý sa nezakladá na pravde. Je šírená pomocou emailu, ale aj komunikačných nástrojov ako ICQ, Skype a podobne.
Pre používateľa spočíva hrozba Hoaxu v generovaní poplašných správ a upozornení. Hoax oznamuje, že v systéme sa nachádza neviditeľná hrozba, ktorá vymaže dôležité dáta z počítača, alebo inak poškodí Váš systém.
Niektoré hoaxy sa snažia spôsobiť emocionálne rozpaky u použivateľa. Adresát ju väčšinou rozpošle všetkým svojim kontaktom, čo spôsobuje šírenie a množenie týchto správ. Existujú i hoaxy širené mobilnými telefónmi, ktoré obsahujú správy ako prosby o pomoc, prosby o zaslanie peňazí chorým ľuďom, alebo iné poplašné správy. V mnohých prípadoch nie je možné odhadnúť zámer odosielateľa.
Vo všeobecnosti, ak dostanete správu, ktorá Vás žiada o rozposlanie na všetky Vaše kontakty je pravdepodobné, že sa jedná o hoax. Na internete existuje niekoľko stránok, ktoré sa venujú problematike hoaxu a kde si môžete overiť či správa, ktorú ste obdržali nieje typu hoax. Preto sa pred rozposlaním takejto správy ubezpečte, že sa nejedná o hoax.
Phishing
Pojem phishing znamená nelegálnu aktivitu namierenú proti použivateľovi za účelom získania citlivých údajov (bankové čísla, PIN kódy, čísla kariet a pod.). Pri phishingu sa používa sociálne inžinierstvo, pomocou ktorého sa druhá strana snaží vo Vás nabuďiť hodnoverný dojem a prezentuje sa ako banka, štátna inštitúcia, poisťovňa a podobne.
Phishingová správa môže vyzerať na prvý pohľad na nerozoznanie od originálu, obsahuje rovnaké usporiadanie a grafické prvky, aké používajú inštitúcie alebo banky a tým pôsobia hodnoverne. Žiadajú od Vás, aby ste do formulárov, alebo okien zadali Vaše bankové údaje, číslo karty, heslá a pod. Ak tieto údaje odošlete, môžu byť jednoducho ukradnuté a zneužité.
Preto majte vždy na pamäti, že finančné inštitúcie, banky, poisťovne a iné spoločnosti nebudú od Vás nikdy žiadať poslanie citlivých údajov prostredníctvom elektronickej pošty.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)