[KB3190] Firewall a režimy filtrovania v bezpečnostných produktoch ESET

Problém

Informácie uvedené v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:

  • ESET Internet Security
  • ESET Smart Security
  • ESET Smart Security Premium

Podrobnosti

ESET Firewall monitoruje a kontroluje prichádzajúcu a odchádzajúcu sieťovú komunikáciu. Využíva pritom prednastavené pravidlá, na základe ktorých povoľuje alebo blokuje jednotlivé sieťové spojenia. Na výber máte zo štyroch režimov filtrovania, pričom každý režim je navrhnutý pre špecifický typ aplikácie alebo úroveň zabezpečenia. Výber režimu filtrovania ovplyvňuje správanie firewallu.

Riešenie

Zmena režimu filtrovania:

  1. Otvorte hlavné okno vášho bezpečnostného programu ESET.

  2. Stlačte kláves F5 pre otvorenie okna Rozšírených nastavení.

  3. Kliknite na Personálny firewall a rozbaľte sekciu Pokročilé. Z roletového menu Režim filtrovania vyberte požadovanú položku a kliknite na tlačidlo OK pre uloženie zmien. Bližšie informácie o jednotlivých režimoch filtrovania nájdete v druhej časti tohto článku.
    Verzia 9.x: Kliknite na Personálny firewall a rozbaľte sekciu Základné.

Obrázok 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne


Popis režimov filtrovania:

Správanie firewallu sa mení podľa zvoleného režimu filtrovania. Režimy filtrovania taktiež určujú, do akej miery bude potrebná interakcia zo strany používateľa. Pre ESET Firewall sú k dispozícii nasledujúce režimy filtrovania:

Automatický režim – tento predvolený režim je vhodný pre používateľov, ktorí preferujú pohodlné používanie firewallu bez potreby zadávania pravidiel. Vlastné používateľské pravidlá môžu byť vytvorené aj v automatickom režime, no nie sú povinné. Firewall v automatickom režime povoľuje všetku odchádzajúcu komunikáciu z daného systému a blokuje väčšinu novej prichádzajúcej komunikácie. Povolená prichádzajúca komunikácia zahŕňa prenosy v rámci dôveryhodnej zóny, ktorá je nastavená v časti IDS a pokročilé nastavenia, ako aj prenosy, ktoré sú odpoveďou na nedávnu odchádzajúcu komunikáciu zo systému.
 

Interaktívny režim – tento režim predstavuje komfortnú možnosť nastavenia firewallu podľa požiadaviek používateľa. V interaktívnom režime je sieťová komunikácia riadená podľa prednastavených pravidiel. V prípade zistenia akejkoľvek komunikácie, na ktorú nie je možné aplikovať žiadne existujúce pravidlo, je používateľovi zobrazené informačné okno o zachytení neznámeho spojenia. Následne je možné túto komunikáciu povoliť alebo zamietnuť, pričom toto rozhodnutie môže byť uložené ako nové pravidlo firewallu. V prípade vytvorenia pravidla bude každá komunikácia tohto typu v budúcnosti povolená alebo zablokovaná podľa daného pravidla. Interaktívny režim používateľovi umožňuje vytvoriť si súbor pravidiel presne podľa svojich požiadaviek.

Tento režim však nie je vhodné používať počas dlhšieho časového obdobia. Odporúčame vám interaktívny režim deaktivovať hneď ako skončíte s vytváraním požadovaných pravidiel. Buďte obozretný pri zvolení tohto režimu v podnikovom prostredí, pretože nepozorný používateľ môže omylom vytvoriť pravidlá, ktoré ho môžu vystaviť bezpečnostnému riziku, prípadne mu znemožniť komunikáciu v rámci firemnej siete.
 

Režim politík – tento režim filtrovania je určený pre skúsených používateľov. Umožňuje nastaviť pravidlá firewallu tak, aby boli povolené iba želané a bezpečné sieťové spojenia. Firewall bude blokovať všetku ostatnú neznámu komunikáciu, pre ktorú neexistuje žiadne povoľujúce pravidlo nastavené používateľom. Odporúčame vám zvoliť tento režim iba v prípade, že ste správca, ktorý chce riadiť celú sieťovú komunikáciu a viete, ktoré aplikácie by mali byť povolené a ktoré zakázané.
 

Učiaci sa režim – v tomto režime je pre každú komunikáciu automaticky vytvorené a uložené zodpovedajúce pravidlo. Tento režim je vhodný na prvotné nastavenie firewallu, no nemal by zostávať aktívny na dlhšie časové obdobie. Vytvorenie pravidiel prebehne bez interakcie používateľa, keďže ESET Firewall ukladá pravidlá na základe preddefinovaných parametrov. Tento režim odporúčame používať len krátko, na začiatku po nainštalovaní, kým sa nevytvoria pravidlá pre bežnú komunikáciu. Vyhnete sa tak bezpečnostným rizikám. Firewall by mal byť následne prepnutý do automatického režimu alebo režimu politík.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)