[KB3207] Nastavenie plánovanej kontroly počítača

Problém

 • Odporúčame vám nastaviť váš ESET produkt, aby vykonával v týždenných intervaloch automatickú hĺbkovú kontrolu všetkých diskov na vašom počítači. Kontrola sa dá naplánovať tak, aby bol jej priebeh spustený na pozadí systému a nevyžadoval si vašu prítomnosť. Tento návod popisuje ako naplánovať pravidelnú kontrolu systému krok po kroku:

Riešenie

 1. Otvorte hlavné okno programu ESET Smart Security alebo ESET NOD32 Antivirus. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
 2. Kliknite na Nástroje → Viac nástrojov.

Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Kliknite na Plánovač.

Obr. 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Kliknite na Pridanie plánovanej úlohy.
   


Obr. 1-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne
 

 1. Do poľa Názov úlohy napíšte meno vašej novej úlohy.V roletovom menu Typ úlohy zvoľte možnosť Kontrola počítača a kliknite na Ďalej.

Obr. 1-4
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. V okne Načasovanie úlohy si vyberte vami požadovanú možnosť a kliknite na Ďalej. V tomto príklade je zvolené Týždenné.

Obr. 1-5
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Nastavte požadovaný čas spustenia kontroly a označte deň v týždni, kedy chcete, aby sa kontrola vykonávala. Aby sa minimalizovala šanca, že bude kontrola manuálne prerušená (používateľom, vypnutím počítača a pod.), je najvhodnejšie vybrať obdobie, kedy sú používatelia mimo počítač. Kliknite na Ďalej.

Obr. 1-6
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Pre prípad, že sa kontrola nevykoná v plánovanom čase (napr. počítač je vtedy vypnutý) nastavte alternatívny čas kontroly. Odporúčame vybrať niektorú z posledných dvoch možností zo zobrazenej ponuky. Kliknite na Ďalej.

Obr. 1-7
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Zobrazí sa okno s prehľadom zvolených nastavení.Začnite kliknutím na ikonu ozubeného kolesa pre otvorenie nastavení. V roletovom menu Profil kontroly zvoľte Hĺbková kontrola. Pokračujte zaškrtnutím políčka vedľa  This PC / Tento počítač (odporúča sa). Ak ste s nastaveniami spokojní, stlačte OK.

Obr. 1-8
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Naplánovaná úloha sa zobrazí v okne Plánovač. Odteraz sa bude spúšťať v čase a intervale aké ste pre ňu nastavili. Kontrola počítača sa nevykoná v prípade, ak sa počítač nachádza v režime “spánku” alebo inom režime úspory energie. Počítač musí byť v plnej prevádzke.

Obr. 1-9
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)