[KB3364] Ako si vyžiadam protokoly z klientskych pracovných staníc prostredníctvom programu ESET Remote Administrator 6.5?

Problém

Používate produkt určený pre domácnosti?

Technická podpora spoločnosti ESET vás požiadala o kópiu jedného z nasledujúcich protokolov:

 • Zachytené infiltrácie
 • Udalosti
 • Kontrola počítača
 • HIPS
 • Firewall
 • Filtrované stránky
 • Antispamová ochrana
 • Webová kontrola

Ak hľadáte návod na vytvorenie a odoslanie protokolu SysInspector, postupujte podľa nasledujúceho článku databázy znalostí spoločnosti ESET:

Ako vytvorím protokol pomocou diagnostického nástroja SysInspector?

 

Podrobnosti

Bezpečnostné produkty spoločnosti ESET zaznamenávajú do protokolov informácie o všetkých kontrolách, ktoré v počítači prebehli. Prostredníctvom týchto protokolov kontroly je možné zistiť, či boli úspešne vyčistené alebo odstránené všetky objavené infiltrácie. Nasledujúci zoznam vysvetľuje obsah jednotlivých druhov protokolov:

 • Zachytené infiltrácie: protokol zachytených infiltrácií ponúka podrobné informácie o infiltráciách zachytených modulmi vášho produktu ESET.
 • Udalosti: protokol udalostí obsahuje informácie o všetkých dôležitých akciách vykonaných produktom ESET.
 • Kontrola počítača: protokol kontroly počítača obsahuje výsledky všetkých ukončených kontrol počítača, či už plánovaných, alebo manuálne spustených používateľom.
 • HIPS: protokoly systému HIPS obsahujú záznamy konkrétnych pravidiel, ktoré používateľ označil na zaznamenávanie.
 • Firewall: protokol firewallu obsahuje informácie o všetkých pokusoch o vzdialené útoky, ktoré boli firewallom odhalené (iba v ESET Endpoint Security).
 • Filtrované stránky: zoznam webových stránok, ktoré boli zablokované pomocou modulu Ochrana prístupu na web alebo pomocou Webovej kontroly.
 • Antispamová ochrana: protokol antispamovej ochrany obsahuje záznamy súvisiace s e-mailovými správami, ktoré boli označené ako spam.
 • Webová kontrola: protokol zobrazuje webové stránky, ktoré boli zablokované alebo povolené Webovou kontrolou, ako aj informácie súvisiace s tým, ako boli aplikované pravidlá filtrovania webu (iba v ESET Endpoint Security).

Riešenie

 Používatelia ESET Endpoint produktov: Na klientskych pracovných staniciach vykonajte tieto kroky

Každý komponent programu ESET Remote Administrator vykonáva zapisovanie do protokolov. ERA komponenty do protokolov zapisujú informácie o určitých udalostiach. Umiestnenie protokolov závisí od konkrétneho komponentu. Zoznam protokolov jednotlivých komponentov a ich umiestnení na systéme Windows, Linux, OS X a na virtuálnom zariadení ERA nájdete v nasledujúcej kapitole Online pomocníka: Riešenie problémov → Protokoly.

Nižšie uvádzame niektoré z častých protokolov, ktoré si od vás môžu vyžiadať špecialisti Technickej podpory ESET pri riešení konkrétneho problému:

Protokoly ERA Agenta

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/trace.log
/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/status.html
/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/config.cfg
/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Dumps/

Profil systému

system_profiler → ~/Desktop/system_report.txt

 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)