[KB3217] Kde nájdem súbory protokolov vytvorených mojím produktom ESET?

Problém

Firemní zákazníci |  macOS |  Android

Oddelenie technickej podpory spoločnosti ESET vás požiadalo o kópiu jedného z nasledujúcich protokolov:

 • Zachytené infiltrácie
 • Udalosti
 • Kontrola počítača
 • HIPS
 • Firewall
 • Filtrované stránky
 • Antispamová ochrana
 • Rodičovská kontrola

Ak hľadáte návod na vytvorenie a odoslanie protokolu SysInspector, postupujte podľa nasledujúceho článku databázy znalostí spoločnosti ESET:

Podrobnosti

Bezpečnostné produkty spoločnosti ESET zaznamenávajú do protokolov informácie o všetkých kontrolách, ktoré v počítači prebehli. Prostredníctvom týchto protokolov kontroly je možné zistiť, či boli úspešne vyliečené alebo odstránené všetky objavené vírusy a hrozby. Nasledujúci zoznam vysvetľuje obsah jednotlivých druhov protokolov:

 • Zachytené infiltrácie: protokol zachytených infiltrácií ponúka podrobné informácie o infiltráciách zachytených modulmi vášho produktu ESET.
 • Udalosti: protokol udalostí obsahuje informácie o všetkých dôležitých akciách vykonaných produktom ESET.
 • Kontrola počítača: protokol kontroly počítača obsahuje výsledky všetkých ukončených kontrol počítača, či už plánovaných, alebo manuálne spustených používateľom.
 • HIPS: protokoly systému HIPS obsahujú záznamy konkrétnych pravidiel, ktoré používateľ označil na zaznamenávanie.
 • Firewall: protokol firewallu obsahuje informácie o všetkých pokusoch o vzdialené útoky, ktoré firewall odhalil. Táto informácia platí pre produkty ESET Smart Security Premium, ESET Smart Security a ESET Internet Security.
 • Filtrované stránky: zoznam webových stránok, ktoré boli zablokované pomocou modulu Ochrana prístupu na web alebo pomocou Rodičovskej kontroly.
 • Antispamová ochrana: protokol antispamovej ochrany obsahuje záznamy súvisiace s e-mailovými správami, ktoré boli označené ako spam.
 • Rodičovská kontrola: protokol zobrazuje webové stránky, ktoré boli zablokované alebo povolené Rodičovskou kontrolou, ako aj informácie súvisiace s tým, ako boli aplikované pravidlá filtrovania webu. Táto informácia platí pre produkty ESET Smart Security Premium, ESET Smart Security a ESET Internet Security.

Riešenie

Postup v produktoch ESET pre Windows

 1. Otvorte hlavné okno vášho bezpečnostného programu ESET.

 2. Kliknite na NástrojeViac nástrojov.

Obrázok 1-1

 1. Kliknite na Protokoly.

Obrázok 1-2

 1. Z roletového menu vyberte požadovaný typ protokolu (v tomto príklade sme vybrali protokol Kontroly počítača). Dvakrát kliknite na riadok toho protokolu, ktorý chcete otvoriť. Pre vyexportovanie protokolu prejdite na krok číslo 5.

Obrázok 1-3

 1. V okne s protokolom (v tomto prípade v okne s protokolom Kontrola počítača) kliknite pravým tlačidlom myši na akýkoľvek záznam v protokole a z kontextového menu vyberte možnosť Exportovať všetko.

Obrázok 1-4

 1. V okne s názvom Uložiť ako vyberte Pracovnú plochu ako umiestnenie, do ktorého má byť protokol uložený.

 2. Do poľa Názov súboru napíšte, o aký typ protokolu ide (v tomto prípade preto súbor nazveme Kontrola počítača alebo Computer Scan). Z roletového menu Uložiť vo formáte vyberte možnosť Textový súbor (*.txt) a následne kliknite na tlačidlo Uložiť. Zaslanie protokolu vo formáte textového súboru je dôležité preto, aby bolo možné vašu žiadosť o technickú podporu spracovať čo najrýchlejšie.

Obrázok 1-5

 1. Uložený súbor protokolu dajte do prílohy e-mailovej správy, ktorú zašlete ako odpoveď pracovníkovi technickej podpory. Protokol prejde v našej spoločnosti analýzou a na vašu e-mailovú adresu v čo možno najkratšom čase zašleme odpoveď s odporúčaným postupom pre vyriešenie vášho problému (ak chcete na technickú podporu zaslať protokol, je nutné najskôr poslať žiadosť o technickú podporu cez online formulár).

 

Postup v produktoch ESET Cyber Security/ESET Cyber Security Pro

 1. Otvorte ESET Cyber Security/ESET Cyber Security Pro. Ako otvorím hlavné okno programu ESET?

 2. Kliknite na Nástroje (Tools) → Protokoly (Log Files).

Obrázok 2-1
 

 1. Z roletového menu Protokol (Log) vyberte požadovaný typ protokolu (v tomto príklade sme vybrali protokol Kontroly počítača). Pre vyexportovanie tohto protokolu prejdite na krok číslo 4.

Obrázok 2-2
 

 1. Dvakrát kliknite na riadok toho protokolu, ktorý chcete otvoriť. Kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek v okne protokolu a z kontextového menu vyberte možnosť Exportovať všetko (Export all).

Obrázok 2-3
 

 1. V okne s názvom Uložiť protokol do súboru (Export Log to File) vyberte Plochu (Desktop) ako umiestnenie, do ktorého má byť protokol uložený, a kliknite na tlačidlo Uložiť (Save).

Obrázok 2-4

 1. Uložený súbor protokolu dajte do prílohy e-mailovej správy, ktorú zašlete ako odpoveď pracovníkovi technickej podpory. Protokol prejde v našej spoločnosti analýzou a na vašu e-mailovú adresu v čo možno najkratšom čase zašleme odpoveď s odporúčaným postupom pre vyriešenie vášho problému (ak chcete na technickú podporu zaslať protokol, je nutné najskôr poslať žiadosť o technickú podporu cez online formulár).

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)