[KB3204] Konfigurácia detekcie potenciálne nechcených, nebezpečných a podozrivých aplikácií v programe ESET (15.x – 16.x)

Problém

  • Zapnutie alebo vypnutie detekcie potenciálne nechcených, nebezpečných alebo podozrivých aplikácií

Podrobnosti


Kliknutím rozbaľte

Váš bezpečnostný produkt ESET dokáže odhaliť potenciálne nechcené, nebezpečné a podozrivé aplikácie skôr, ako sa nainštalujú na váš počítač. Počas inštalácie produktu ESET sa vám zobrazí výzva, aby ste povolili alebo zakázali detekciu potenciálne nechcených aplikácií.

Zatiaľ čo detekciu potenciálne nechcených aplikácií je možné nastaviť počas inštalácie, detekcia potenciálne nebezpečných aplikácií je predvolene vypnutá a detekcia podozrivých aplikácií je predvolene zapnutá.


Riešenie

Čo je potenciálne nebezpečná aplikácia?

Potenciálne nechcené a podozrivé aplikácie sú programy, ktoré síce nemusia byť úmyselne škodlivé, ale môžu mať negatívny vplyv na výkon a spoľahlivosť systému alebo môžu odosielať informácie tretím stranám. Potenciálne nebezpečné aplikácie, ako sú keyloggery a nástroje na prelamovanie hesiel, môžu mať legitímne využitie, no môžu byť aj súčasťou malvéru.

Ste firemným zákazníkom?

Prečítajte si pokyny pre macOS.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť detekciu potenciálne nechcených, nebezpečných alebo podozrivých aplikácií, postupujte podľa týchto pokynov:

  1. Otvorte hlavné okno bezpečnostného programu ESET pre Windows.

  2. Stlačením klávesu F5 otvorte Rozšírené nastavenia.

  3. Kliknite na Detekčné jadro.

  4. Rozbaľte sekciu Rezidentná ochrana s využitím strojového učenia a vyberte preferované nastavenia pre Potenciálne nechcené aplikácie, Potenciálne nebezpečné aplikáciePodozrivé aplikácie. Kliknutím na OK zmeny uložte. Viac informácií o kategóriách rezidentnej ochrany s využitím strojového učenia nájdete na stránkach Online pomocníka.

Obrázok 1-1

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)