[KB3204] Jak skonfigurować oprogramowanie ESET by wykrywał lub ignorował potencjalnie niepożądane i niebezpieczne aplikacje?

Rozwiązanie

Czym jest potencjalnie niepożądana aplikacja?

Potencjalnie niepożądne aplikacje to m.in. programy wyświetlające reklamy (tzw. adware) lub aplikacje, które dodają się do przeglądarek internetowych jako niepotrzebne paski narzędzi (tzw. toolbary). W niektórych przypadkach użytkownik znając ryzyko jakie niesie ze sobą tego typu oprogramowanie, świadomie instaluje je na swoim komputerze, uznając że korzyści z instalacji konkretnej aplikacji przewyższają związane z nią niebezpieczeństwa.

1. Otwórz ESET Smart Security lub ESET NOD32 Antivirus. Jak otworzyć program ESET?

 

2. Naciśnij klawisz F5 na klawiaturze by wejść w ustawienia zaawansowane.

 

3. Rozwiń Komputer i kliknij na Moduł antywirusowy i antyspyware.

 

4. Zaznacz bądź odznacz pole wyboru Włącz wykrywanie potencjalnie niepożądanych aplikacji, włącz wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych aplikacji, włącz wykrywanie potencjalnie podejrzanych aplikacji  zgodnie z własnym wyborem.

Kliknij OK by potwierdzić. 

Dodatkowa pomoc