[KB2563] Ako zistím, či je na mojom počítači vírus alebo iný škodlivý softvér?

Riešenie

Dole uvádzame príklady neprirodzeného správania systému, z ktorých možno vyvodzovať, že váš počítač je napadnutý vírusom alebo inými škodlivými aplikáciami.

POZNÁMKA:

Nižšie uvedené príklady sa radia k bežným symptómov zavíreného systému, je však potrebné brať do úvahy, že za nimi môžu stáť príčiny, ktoré nespôsobil škodlivý softvér, ale naopak vzájomná nekompatibilita nainštalovaného softvéru/hardvéru alebo nestabilita systému. Kliknite na tento odkaz, ak neviete určiť, či je váš systém infikovaný, alebo ak sa stretávate s niektorým zo symptómov uvedených nižšie.

Pôsobenie škodlivého softvéru na váš nainštalovaný program ESET  prejavy:

 • Váš produkt ESET sa bezdôvodne vypína a nie je možné ho znovu spustiť.
 • Softvér ESET nájde hrozbu prípadne opakovane zobrazuje červené okno s varovaním: Zachytená hrozba.
 • Často sa vám zobrazujú výstrahy ESET Personálneho firewallu upozorňujúce na neznámy program.
 • Zobrazujú sa výstrahy v podobe kontextových okien rôznych falošných antivírusových programov (článok v angličtine).

Pôsobenie škodlivého softvéru na vaše internetové pripojenie  prejavy:

 • Pri pokuse načítať konkrétne stránky sa zobrazí hlásenie "Stránka sa nedá zobraziť".
 • Váš internetový prehliadač (napr. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) sa zasekne, zamrzne alebo prestane reagovať.
 • Zmení sa domovská stránka vášho prehliadača.
 • Zablokuje sa prístup na www.eset.sk
 • Prehliadač vás namiesto zobrazenia vami požadovanej stránky presmeruje na inú stránku.
 • Prehliadač zobrazuje množstvo kontextových („vyskakovacích“) okien.
 • V hornej časti okna prehliadača sa objavujú nové, zvláštne nástrojové sady/lišty.

Pôsobenie škodlivého softvéru na výkon systému  prejavy:

 • Počítač pracuje znateľne pomalšie ako obvykle.
 • Počítač sa zasekáva, zamŕza alebo nereaguje.
 • Na vašej pracovnej ploche sa objavia neznáme ikony.
 • Počítač sa samovoľne reštartuje (vynímajúc reštarty po nainštalovaní aktualizácií systému Windows a pod.).
 • Zobrazujú sa neobvyklé chybové hlásenia (napr. správy o tom, že chýbajú/boli poškodené súbory/adresáre).
 • Nedarí sa vám spustiť niektorý z nástrojov: Ovládací panel, Správca úloh, Editor databázy Registry, alebo Príkazový riadok.

 
Pôsobenie škodlivého softvéru na email – prejavy:

 • Do vašej poštovej schránky prichádzajú správy bez odosielateľa alebo predmetu.
 • Iným ľuďom prichádzajú správy z vašej emailovej adresy s nainštalovaným emailovým klientom (napr. Microsoft Outlook, Outlook Express/Windows Mail, Windows Live Mail and Mozilla Thunderbird.
  • Pre bližšie informácie o formách spamu si prosím prečítajte tento článok našej Databázy znalostí: Ako rozoznať spam

POZNÁMKA:

Ak ste na vašom systéme pozorovali niektorý zo spomenutých prejavov pôsobenia malvéru, alebo ak si myslíte, že je váš systém zavírený, prečítajte si nasledujúci článok znalostnej databázy:

 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)